Češi “konečne” v Zozname nepriateľov sami s USA

16.05.2021

Ruská federácia zverejnila Zoznam nepriateľských krajín. Konečne môžu byť bratia Češi spokojní - ocitli sa tam jediní s USA. Po prosbe Andreja Babiša, "aby aj ostatné členské štáty EÚ vyhostili aspoň jedného ruského diplomata na podporu Českej republiky", je toto aj keď sa to možno niekomu nepáči - logická odpoved Ruska.

EÚ zotrvala vo vlažnom postoji ku týmto českým výzvam a obmedzila sa len na vágne Vyhlasenie vysokého predstaviteľa EÚ Josepha Borella, ktoré uvádzame nižšie.

Zdá sa, že česká predvolebná aktivita pomôcť vylepšiť vnutropolitické problémy Babiša a Hamáčka "ruskou kartou" - urobiť sa ešte väčším rusofobom ako ODS či Piráti s KDU-ČSL - im vôbec nepomohlo. Vrbětickej kauze s ruskými James Bondami zjavne nik neverí a nechce s tým mať nič spoločné.

Vyhlásenie vysokého predstaviteľa Josepha Borella v mene EÚ o zverejnení zoznamu takzvaných "nepriateľských štátov" Ruskou federáciou.

"Európska únia vyjadruje poľutovanie nad zverejnením ruských opatrení v reakcii na "nepriaznivé konanie cudzích štátov" a to v nadväznosti na bezprecedentný dekrét, ktorý 23. apríla podpísal prezident Putin.

EÚ považuje obvinenia z nepriateľských činov za neopodstatnené. Tento výnos je nezlučiteľný s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch z roku 1961, pokiaľ ide o povinnosti hostiteľského štátu zabezpečiť fungovanie diplomatických misií.

Vyzývame Rusko, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršeniu našich vzťahov, ktoré sú už teraz pod tlakom. EÚ bude naďalej koordinovať svoju pozíciu so svojimi partnermi.

Vyjadrujeme úplnú solidaritu s Českou republikou, členským štátom EÚ a Spojenými štátmi americkými a vyzývame Rusko, aby plne rešpektovalo Viedenský dohovor."

Uvedené vyhlasenie EÚ ako vždy, keď sa týka Ruska zjavne postráda elementárnu proporcionalitu - Rusov totiž obviňuje len z odpovede na razantné obmedzovanie ich  diplomatických služieb v Česku ... 

Zdá sa, že EÚ si predstavuje veľmi zvláštne cestu ku zlepšeniu vzťahov s Ruskom. Rusko si má dovoliť od kohokoľvek za čokoľvek vyfackanie a "na znak dobrej vôle" a snahy zlepšiť vzťahy má za to dokonca servilne v predklone  asi len poďakovať.

Prezident Ruska dal na takúto predstavu pádnu odpoveď vo svojom prejave na vojenskej prehliadke 9. mája v Moskve: