Čína a USA - najväčší znečisťovatelia ovzdušia

28.12.2020

Väčšina krajín vynakladá všetko úsilie na zníženie znečistenia a emisií oxidu uhličitého (CO₂), píše Focus. A iba Čína a USA naďalej bojujú v "súboji" o titul štátu s najvyššími emisiami CO₂. Odborníci sú zároveň presvedčení, že bez spoločného úsilia nebude možné dosiahnuť environmentálne ciele.

Environmentálne problémy uprostred pandémie COVID-19 sa netýkajú iba Európy, píše Focus. Väčšina krajín vynakladá na zníženie emisií oxidu uhličitého v budúcnosti všetko úsilie. Ale medzi Čínou a USA pokračuje akoby "súboj" o titul štátu s najvyššími emisiami, poznamenáva autor článku.

V roku 2019 dosiahol tento údaj v Nebeskej ríši 11,54 milióna ton. V Amerike je to asi o polovicu menej (5,11 milióna ton), ale v prepočte na obyvateľa "vedie" USA nad Čínou o 47,1%. 

Ďalej na zozname sú India, Rusko a Japonsko. Nemecku patrí šieste miesto, v porovnaní s rokom 1970 dokázalo však znížiť emisie CO₂ o 35,2 %. V Spojených štátoch sa za posledných 50 rokov objem CO₂ zvýšil o 8,9 % a v Číne za toto časové obdobie došlo k explozívnemu skoku o 1 168 %.

Emisie z dopravy tvoria významnú časť emisií, pokračuje Focus. Od prijatia predpisov v Európskej únii sú emisie CO₂ produkované jedným vozidlom v priemere 95 gramov na kilometer. V Číne a USA je toto číslo oveľa vyššie, zatiaľ sa v oboch krajinách až do roku 2025 neočakávajú žiadne väčšie obmedzenia.

V krízovom roku 2020 sa globálne emisie oxidu uhličitého znížili o 6,5 %, dokonca aj Čína zaznamenala pokles o 2%. Napríklad v Španielsku bol zaznamenaný prudký pokles o 17,2 %, bolo to spôsobené hlavne niekoľkomesačnou karanténou, čo viedlo to k výraznému obmedzeniu hospodárskeho a spoločenského života. 

Ale aj napriek dočasnému zníženiu emisií, čísla už podľa odborníkov začínajú opäť stúpať. To naznačuje, že krajiny nie sú schopné dosiahnuť environmentálne ciele samy a musia spojiť svoje úsilie, lebo napríklad, ak v Nemecku ešte viac klesnú emisie CO₂, v iných štátoch je opak pravdou.