Čo o morálke sudcov hovorí, keď kopírujú motivačné listy?

23.11.2019

Konzistentnosť rozsudkov medzi sudcami je určite potrebná pre právnu stabilitu. Ale nevysvetliteľná zhoda v motivačných listoch je ďalšou ranou váženosti nášho justičného stavu. čitajte viac...