Coronavírus sa blíži na Slovensko – ako sú na tom krajské mestá II časť

04.03.2020

Minulý týždeň sme Vám priniesli informáciu ako sú krajské mestá na Slovensku pripravené na prichádzajúcu epidémiu coronavírusu. Táto sa už dostala okrem Talianska aj do Nemecka, Rakúska a aj do Česka. Magistrátom miest sme položili rovnaké otázky:

Vzhľadom na skutočnosť, že ku Slovensku sa blíži možná pandémia coronavirusu, žiadame vás o zodpovedanie nasledovných otázok ku pripravenosti vášho mesta na takúto situáciu:

1/Ako je mesto pripravené na pandémiu coronavirusu?

2/ako je zabezpečená dodávka vody, elektriny a plynu?

3/ako je zabezpečený odvoz odpadkov?

4/aké kapacity zabezpečilo mesto pre akútne hospitalizácie pacientov?

5/ako je zabezpečený kanalizačný systém ?

6/disponuje mesto krízovým centrom?

7/ako mesto bude vynucovať opatrenia ako zákaz vychádzania ?

8/ako bude mesto zabezpečovať opateru o starých a osamelých obyvateľov?

9/ako a v akom režime bude fungovať hromadná doprava?

Odpovede z jednotlivých miest, ktoré nám ich zaslali, sme Vám priniesli v osobitnom článku Čítajte TU!

Šokoval nás prístup niektorých z krajských miest. Magistrát Trenčína, Žiliny a Prešova zrejme nemali čas či záujem vôbec odpovedať...zrejme len boh má pri epidémii ochranovať ich obyvateľov. Samospráva to určite nebude.

Ostatné stanoviská krajských miest sme poslali bezpečnostnému poradcovi generálovi Andorovi Šandorovi. Je ho vyjadrenie vám prinášame v plnom znení:

"Strašidlo koronovirusu obchází Slovensko a jednoho dne vstoupí, a to dřív než později. Bylo by bláhové a naivní se domnívat, že se Vám to vyhne. Lidi reagují emotivně, to je pravda. Základem toho jednání je strach. Strach o život, byť mortalita je velmi nízká, strach o to, že nebude mít co jíst nebo být. Což je nesmyslný pocit. Koronovirus není válka.

V případě této choroby, ale jako i v jiných případech paniku umocňují media, která se sice snaží informovat, ale přehání to. Někdy až tak, že jsou sama zdroje ohrožení. Media a panika lidí tlačí na politiky, kteří mají dvě možnost. Buď nedělat nic, to si nerisknou, a nebo reagují často přehnaně."

V ďalšom sa vyjadril pán gen. Šándor ku plánom krajských miest na boj s epidémiu a načrtol aj určité podnety pre nich - na zamyslenie - ale najmä na rýchle zrealizovanie:

"Postoj Bratislavy lze hodnotit jako reálný. Ostatní jsou ve svých vyjádřeních trochu struční, tak lze těžko dovodit, jak by to zvládli. Nikde není zmínka o připravenosti specializovaného střediska, které by jako první bylo s chorobou konfrontováno. Byť může být v gesci státu, ale bude na území nějakého města či kraje.

Doporučil bych aby města věnovali pozornost několika bodům:

Vyhlášení nouzového stavu by mělo být až v situaci, kdy těch případů bude více.

Doporučil bych připravit si apel na obyvatele asi v duchu: "Kdo je nemocný, tak není méněcenný." Připravme se na takovou krizi i lidsky, přijdou určitě další a ty mohou být horší. Nemoc nás nesmí rozdělit, ale spojit. Apelujte na solidaritu.

Vysvětlete lidem, co znamená být v karanténě, co takový člověk smí, kdo se o něj postará, jak je hrazena jeho ušlá mzda apod. Nepřehánějte to poukazováním, že na nemoc umírají pouze staří lidé. I ti poslouchají media. Není to pro ně nic potěšujících.

Vyhněte se prohlášením o možnosti uzavření hranic, měst či obcí. Nemáte, tak jako my, na to odpovídající prostředky, nežijeme v Číně.

Vysvětlete, jak by v případě nutnosti fungoval systém nouzového zásobování vodou a potravinami.

Štěstí přeje připraveným. Tzn. pro města aktivace krizových štábů, komunikace štábů se subjekty kritické infrastruktury, které jsou důležité pro zachování zásobování, vytápění, apod. Chtějte, ať Vám doloží, jak oni sami, v rámci svých pandemických plánů, budou krizi zvládat. Obzvláště se zaměřte na nemocníce, tak aby měly dostatečný počet zdravotnických pomůcek a kapacitu lůžek.

Jsou země, kde nárůst počtu nakažený je pozvolný. Itálie ale ukazuje, že to může jít velmi rychle. Těžko odhadnout, jaký to může mít eventuálně průběh na Slovensku. Pamatujte, že panika, zbytečná excesivní opatření a nezvládnutí choroby mohou mít značný vliv na malé firmy, ale i velké firmy a tím poškodit ekonomiku.

Pro školy nasměrujte jasná sdělení stran hygieny či varování ná před cestami do rizikových oblastí.

Toto vše mohou města na své úrovni mít připraveno, byť se stát bude angažovat. Nemusím připomínat, že novou vládu nemáte, a i kdyby, její zkušenost bude do určité míry omezena, a ta stará.....

A ještě nekolik poznámek:

Délka nemoci bude přímo závislá na tom, jak brutálně a dlouho ji budou hrát media.

Čím důvěryhodnější politici, tím jim obyvatelé více naslouchají a věří. "

A několik slov k lidem samotným:

Když stojíme s nákupním vozíkem, pamatujme, že po nás přijdou další. Kupme si jen rozumné dávky potravin, pokud je již z dřívějška nemáme vytvořené tzv. pro všechny případy.

Lidi musí věnovat zvýšenou pozornost osobní hygieně. Měli by být ohleduplní k druhým. Maska či respirátor není kdovíjaká ochrana. Pokud mají pocit, že jsou nemocni, nebo byli v rizikové oblasti, ať nechodí k lékaři, ale volají mu. On by měl přijít a udělat jim stěry. Odběry krve doma jsou trochu problém."

S pozdravem, Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze), bezpečnostní poradce

Toľko teda slovo odborníka, ktorému aj touto cestou ďakujeme, že venoval svoju pozornosť našemu problému. 

Budeme radi, ak jeho slová padnú na úrodnú pôdu - nech si prizrú magistráty do svojich krízových plánov a my občania zase nahliadnime do svojich duší a skúsme ich tiež prijať za svoje...

Pridajte sa aj vy ku našej ankete, ktorú sme pre vás pripravili s otázkou, či hodnotite súčasný stav prípravy krajských miest ako dostatočný alebo nie. Stačí ak sa presmerujete dotykom na stránku ANKETA, a dotykom zvolíte jednu z dvoch možností, ktoré tam uvidíte.