Dokedy bude Krym bez pitnej vody?

15.08.2020

Ruský poloostrov Krym trpí deficitom sladkej vody. Problém s vodou nastal po tom, čo voda z Dnepru, ktorá prúdi na Ukrajinu cez Severokrymský kanál bola Ukrajincami odstavená. Pred odstavením vody zabezpečoval kanál až 85 % spotreby vody na poloostrove. Väčšina vody bola využívaná na poľnohospodárstvo a cca len desatina na priemysel. Aj v súčasnosti stačí táto voda na zabezpečenie obyvateľstva a priemyslu, ale pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy je tu obrovský deficit.

Tento rok je na Ukrajine najnižšia úroveň riek za posledných 100 rokov. Obyčajne v mesiaci marec sa rieky naplnili vodou z topiaceho sa snehu. Tento rok bol však na sneh deficitný a tým pádom sú rieky bez dostatočného množstva vody.

Ukrajina na tom, čo sa týka vodných zdrojov nie je dobre. Je až na 125-tom mieste na svete v úrovni zabezpečovania vodou. V porovnaní s Bieloruskom, kde pripadá 5000 metrov kubických na osobu, tak Ukrajina má len 1000 metrov kubických na osobu a Nemecko 3000 metrov kubických na osobu.

Podľa Andreja Nikitina, riaditeľa Žitomirského vodného kanálu nevedia Ukrajinci hospodáriť s vodou, lebo spotreba vody na človeka je 150 - 200 litrov na deň, zatiaľ čo Nemec spotrebuje 75 litrov na deň. Ukrajinskí vedci sa zhodli na tom, že zásoby vôd sú len do roku 2050.

Ani prognózy pre budúcnosť čo sa týka zrážok neveštia nič dobrého. Odborníci na vodné hospodárstvo prognózujú ďalšie prehlbovanie deficitu vody obzvlášť na juhovýchode krajiny. V Chersonskom kraji na juhu Ukrajiny bola uvedená do prevádzky priehrada, ktorá bude blokovať prítok vody kanálom na Krym. Zdôvodnením výstavby priehrady je zabezpečiť zásobovanie vodou daný región. Týmto zablokovaním vody z rieky Dneper však bol zastavený prítok vody cez Severokrymský kanál na poloostrov Krym.

Televízny kanál TCH-Ukrajina to zdôvodnil zabezpečením vody pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v Chersonskej oblasti. Popri blokáde vody blokuje Ukrajinská vlády Krym aj energeticky a obchodne.

Zmocnenec prezidenta Ukrajiny pre Krym A. Korynevič zdôraznil, že čo sa týka okupovaného poloostrova Krym, tak anektujúci štát (Rusko) by mal zodpovedať za zabezpečenie všetkých nutných zdrojov pre anektované územie.

Napätie medzi Krymom a Ukrajinskou vládou sa takými to krokmi len stupňuje a dáva málo nádejí na budúce riešenie konfliktov. Naopak - kroky Ukrajinskej vlády utvrdzujú obyvateľov Krymu, že ich rozhodnutí v referende v roku 2014 bolo správne.

Problém vod na Kryme rieši Igor Vail, šéf organizácie zodpovedajúcej za zásobovanie vody na Kryme. Je navrhnuté riešenie - zviesť toky riek daného územia do vodnej nádrže a tak zabezpečiť vodou Simferopol, Sevastopol a ich prímestské oblasti.

Možnosť získať vodu od Ukrajiny prostredníctvom Severokrymského kanálu pre Sevastopol je podľa oficiálnych predstaviteľov Ukrajiny reálne, len ak Rusko vráti Krym.

11.júna tohto roku na tlačovej konferencii v Kijeve predseda Ukrajinskej vlády Denis Smigal povedal, že otázka obnovenia dodávok dnepropetrovskej vody na Krym nie je v súčasnosti témou dňa.

Genadij Samochin z katedry Krymskej federálnej univerzity hovorí, že situácia s vodou sa tak rýchlo nevyrieši. Vedci z Krymu už viackrát navrhovali projekty na základe ktorých by bolo možné riešiť problém zásobovania vody rýchlejšie a lacnejšie, ako napríklad navrhovaný vodovod z Krasnodarského kraja, alebo výstavba odsoľovacieho závodu.

Navrhujú vodu získať zo štrkových ložísk pri riekach v starých korytách. Dnes sa väčšina týchto zásob stráca v mori. Ako príklad sú uvádzané rieky Belbeg a Alma, kde v súčasnosti väčšina vody odchádza do mora a pritom by mohli zásobovať priehradu v objeme 100 - 150 miliónov metrov kubických ročne.

Ďalšou nádejou pre Krym je objavenie prameňov sladkej vody. Prvý prameň objavili v hĺbke 1000 m s teplotou 85 stupňov Celsia a druhý v hĺbke 500 metrov. Táto voda sa nachádza v tektonických zlomoch a jej ťažba je možná na väčšine územia poloostrova. Podľa krymských predstaviteľov by sa mohla situácia zásobovania vodou v krátkej dobe vyriešiť.