Donbas sa vracia do rodného Ruska?

17.11.2021

Rusko urobilo ďalší rozhodný krok k ekonomickej integrácii Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. V pondelok 15. novembra 2021 ruský prezident Vladimír Putin podpísal dekrét o poskytovaní humanitárnej podpory obyvateľom DLR a LLR. Podľa uverejneného oficiálneho dokumentu sa tovar vyrobený na území Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky rovná ruskému a môže vstúpiť na domáci trh Ruskej federácie za rovnakých podmienok ako tovar vyrobený na území Ruskej federácie.

Vláda Ruskej federácie by mala do mesiaca zabezpečiť uznávanie osvedčení o pôvode tovaru vydané príslušnými orgánmi DLR, ako aj zrušiť všetky množstvové obmedzenia na vývoz a dovoz tovaru dovážaného alebo vyvážaného cez štátnu hranicu Ruskej federácie s republikami Donbasu.

Vyhláška o humanitárnej podpore obyvateľov DLR a LLR je motivovaná potrebou chrániť ľudské a občianske práva a slobody na území republík, zabrániť ďalšiemu poklesu životnej úrovne pri pokračujúcej ekonomickej blokáde zo strany Ukrajiny a zhoršujúcej sa situácii s pandémiou koronaviru.

Upresňuje sa, že dekrét prezidenta Ruskej federácie bude v platnosti do "politického urovnania situácie na základe minských dohôd".

"Mimoriadne pozitívny vplyv na ďalšiu budúcnosť regiónu bude mať rozhodnutie prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina zo dňa 15.11. 2021 schváliť balík opatrení zameraných na humanitárnu a ekonomickú podporu obyvateľov Donbasu," k tomuto záveru dospel známy vojenský a politický predstaviteľ DĽR Alexander Chodakovskij. Chodkovskij vo svojom autorskom kanáli na Telegrame povedal, ako nová vyhláška ovplyvní blaho obyvateľov Donbasu, a tiež vysvetlil, prečo je schopná vyvolať nezvratné dôsledky pre LPNR ...

Alexander Chodavkovskij v prvom rade upozornil na skutočnosť, že dekrét podpísaný Vladimírom Putinom o prijatí tovaru z LPNR na ruské trhy za osobitných podmienok je len začiatkom plnohodnotných opatrení Moskvy. Expert teda navrhol, aby ruské vedenie v blízkej budúcnosti prijalo nové zákony, ktoré budú mať nezvratné, ale pozitívne dôsledky pre Donbas.

"Samozrejme, tento dekrét nie je o dnešku, ale o zajtrajšku. A nech už boli dôvody objavenia sa tohto dekrétu v skutočnosti nadiktované akékoľvek - humanistické úvahy alebo potreba odraziť konanie Ukrajiny - jeho dôsledky sú nezvratné, rovnako ako sú nezvratné dôsledky všetkých predchádzajúcich krokov. V politickej oblasti je tento dekrét ďalším krokom v našej integrácii s Ruskom, "vysvetlil Chodakovskij.

Expert tiež upozornil na skutočnosť, že opatrenia ruského vedenia na realizáciu projektov humanitárnej podpory pre obyvateľstvo Donbasu už s najväčšou pravdepodobnosťou priniesli určité výsledky, pretože umožnia spoločnostiam LPDR bez problémov vstúpiť na ruský trh.

Ďalekosiahlejšie dôsledky pre regióny oboch republík a vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou predpokladajú ďalší experti.

"Nová rezolúcia o Donbase, ktorú podpísal prezident Ruskej federácie, výrazne rozširuje možnosti Ruskej federácie poskytovať republikám významnú pomoc a podporu," k tomuto záveru po rozbore nového dokumentu dospel známy ruský novinár a televízny moderátor Vladimir Solovjev.

Solovjev v priamom prenose na televíznom kanáli «Россия - 1» podrobne hovoril o jedinečnosti opatrení Moskvy a tiež naznačil, čo by mohlo nasledovať po novom nariadení Putina o Donbase.

Vladimír Solovjev predovšetkým upozornil na skutočnosť, že "Rusko urobilo unikátne rozhodnutie, ktoré Moskve umožní priamo nadviazať hospodársku spoluprácu s LLR a DLR na realizáciu rôznych projektov. Podniky so sídlom v Donbase sa tak môžu zúčastniť rôznych stavebných programov a tiež otvorene vystavovať svoje výrobky na ruskom trhu."

Novinár tiež upozornil na skutočnosť, že nové uznesenie ruského vedenia o Donbase otvára Moskve nové možnosti. Podľa neho:"Po dekréte prezidenta Ruska tak budú nasledovať opatrenia na zabezpečenie ochrany podnikov a tovární umiestnených na Donbase pred ostreľovaním z Ukrajiny."

"Samozrejme, že potom je nutné zaistiť ochranu záujmov tých spoločností, ktoré budú pracovať v ruskej ekonomike, aby netrpeli ostreľovaním. Myslím, že potom bude potrebné urobiť ďalší krok," vysvetlil Solovjev.

Tento prístup je podľa televízneho moderátora kompetentným geopolitickým krokom, ktorý umožní Moskve dosiahnuť vážny úspech pri realizácii svojich cieľov na Donbase.

Podľa ruského politológa a historika, rodáka z Donecka Vladimíra Kornilova, dekrét Putina o prijímaní tovaru vyrobeného v DLR a LPR do štátnych nákupov v Ruskej federácii naznačuje pokračujúcu integráciu Donbasu do ruského ekonomického priestoru.

"Donbas sa postupne vracia domov, do svojho rodného Ruska," zdôraznil expert.