Generál Lučanský „Skutok sa stal“ – padni komu padni?

13.12.2019

Generál Lučanský - "skutok sa stal"! Utrhnutý z reťaze? Alebo je to len výnimka?

Naša spoločnosť je v poslednej dobe svedkom rôznych zaujímavých prírodných úkazov. Napríklad, kométy približujúce sa k zemi, výsledky nových výskumov okolo slnečnej koróny a iných.

Objavil sa však nový úkaz aj tam, kde to už nikto nečakal - v slovenskej justícii. Je to napodiv funkčná polícia, dokonca schopná stíhať politikov a ukázať prstom, že "skutok sa stal". Takýto úkaz bol donedávna len sci-fi úkazom na papieri. Niečo podobné, ako keď viete, že niečo existuje, ale nikdy ste to nevideli v praxi. Napríklad oslabená gravitácia mesiaca oproti tej zemskej, a fakt že tam doskočíte dvakrát ďalej ako kedysi na telesnej v škole

Prezident policajného zboru generál Lučanský však, ako je vidieť buchol po stole a sci-fi úkaz v podobe možnosti stíhania vrcholových politikov zhmotnil a to hneď dvakrát! Akoby sme zrazu mali v kalendári "dva utorky" za jeden týždeň. Stíhanie Andreja Kisku a Róberta Fica je úkaz nevídaný, aj keď zákonom dávno predpokladaný.

Policajný prezident dokonca zverejnil, že skutok sa stal, a preto musia byť osoby postavené pred spravodlivosť. Pre menej znalých pripomenieme, že polícia môže stíhanie vo veci viesť, už vtedy, ak je pravdepodobné, že skutok sa stal a je pravdepodobné, že je trestným činom. Stíhať konkrétnu osobu však môže až vtedy, keď je dôkazmi preukázané, že sa skutok stal a je trestným činom a navyše, ak je pravdepodobné, že ho spáchala konkrétna osoba. A to je parádny rozdiel. Vtedy dokonca policajt nielenže môže stíhať danú osobu ale vtedy dokonca musí - inak by on spáchal trestný či zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Či však buchnutie päsťou od generála Lučanského bude mať aj patričný dopad, záleží na prokuratúre, ktorá nezvykne mať až taký pevný vyšetrovací charakter, ak sa jedná o "našich politických ľudí". A preto bodku nad i môže dopísať len prokuratúra. Jej šéf sa však stratil verejnosti lebo vraj už chová skeptické pocity k médiam, čo je v podstate badateľné i z jeho "nevystupovania" na tlačovkách.

Uvidíme, či Róbertovi Ficovi a Andrejovi Kiskovi udelí pán generálny prokurátor "výnimku" a vyslobodí ich z područia podriadených prokurátorov svojim čarovným prútikom, ktorý je v Trestnom poriadku nazývaný ako konanie podľa § 363. Tento čarovný prútik reprezentuje skutočnú zvrchovanú právomoc generálneho prokurátora nad podriadenými prokurátormi v trestných veciach. Počínanie generálneho prokurátora v týchto veciach bude naša redakcia ostro sledovať a nič v súvislosti s touto témou neunikne hľadáčiku našich objektívov.

Redakcia sa však dozvedela o taktiež zaujímavom, trocha menej spolitizovanom prípade, ktorý rieši polícia SR na ORPZ Bratislava I. Čitateľ redakcie nám napísal informáciu, že existuje zadokumentovaný prípad vysokopostaveného bankového úradníka a nemenovanej advokátky, ktorí sa mali spoločne dopustiť niekoľkých trestných činov majetkovej povahy (zločinov) a to už pred pomaly dvomi rokmi, avšak nad ich počinmi zatiaľ drží niekto nemenovaný ochrannú ruku. Stále sa vedie len trestné stíhanie vo veci. Spravodlivosť sa teda nekoná a to napriek skutočnosti, že do našej redakcie boli doručené absolútne zrejmé dôkazy o tom, že tu tiež "skutok sa stal". Ale obvinenie konkrétnych polícii už dávno známych osôb stále nebolo vznesené...

Či nad nimi drží ochrannú ruku vyšetrovateľ sme sa opýtali tak polície SR ako aj priamo policajného prezidenta. Pri ňom sme totiž zvyknutí na prístup "padni komu padni". Úradník - neúradník, advokát- neadvokát. O tejto téme budeme bližšie informovať aj po obdržaní odpovedí na otázky zo strany tak policajného prezidenta ako i polície SR. 

Keďže sme zatiaľ odoveď neobdržali, oslovili sme niekoľkých významných trestných právnikov. Ich stanoviská boli jednoznačné. 

Ako nám potvrdili, vyšetrovateľ tohto prípadu sa zjavne mal dopustiť zneužitia právomoci verejného činiteľa, lebo z ustálenej judikatúry NS SR preňho jednoznačne vyplýva povinnosť bezodkladne vzniesť obvinenie proti dôvodne podozrivým osobám, ktoré skutok spáchali.
 
Citujeme z rozsudku NS SR :
"Ak je zo skutku zrejmé, že ho mala spáchať osoba konkretizovaná napríklad zamestnaním, postavením, funkciou alebo inak (riaditeľ konkrétnej školy, predseda konkrétneho súdu, generálny riaditeľ pomenovaného podniku a pod.) nemožno trestné stíhanie začať "vo veci" z dôvodu, že páchateľ je neznámy, ale pokiaľ nie sú dané podmienky neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 ods. 1 Trestného poriadku, musí byť zároveň vznesené aj obvinenie, keďže uvedenou identifikáciou je už dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba."

Takéto stanovisko vydal Najvyšší súd SR vo veci pod sp. zn. 4 Tz 9/2006, ktoré bolo publikované v odbornej literatúre, no napriek tomu sa ním vyšetrovateľ zjavne neriadi.

Bude asi na dozorujúcom prokurátorovi, či vo veci zjedná urýchlene nápravu, a to aj s dôsledkami voči osobe nekonajúceho vyšetrovateľa.

Po Novom roku zverejníme závažné informácie o pozadí tohto prípadu v samostatnom článku aj zo stanoviskami dotknutých strán (policie SR, prokuratury a  účastníkov konania).