Heroin začína zaplavovať Nemecko?

07.02.2020

Najnovšie zverejnené štatistiky v Spolkovej republike Nemecko (SRN) o pašovaní drôg indikujú, že množstvo heroínu, kokaínu a extázy zachytené nemeckými colnými orgánmi prudko vzrástli za posledné dva roky. Uvedené oznámila na svojich stránkach nemecký štátny rozhlas Deutsche Welle (DW).

"Množstvo ilegálne dovezených drôg do Nemecka významne kulminuje v r. 2019," tvrdí nemecká vláda.

Medzi rokmi 2019 a 2017, množstvo heroínu zaisteného nemeckými colnými orgánmi zaznamenalo obzvlášť závratný skok, a to zo 62 kg až na 918 kg!

V tom istom období sa množstvo zaisteného kokaínu zvýšilo z 3 200 kg na 10 000 kg a extázy z 580 000 tabliet na 1 300 000 kusov.

Štatistiky za rok 2019 boli zverejnené v januári tohto roku nemeckým ministerstvom financií až ako odpoveď na otázku FDP v parlamente. Ministerstvo financií totiž zaštiťuje aj colnú správu.

Ministerstvo financií SRN informovalo v tejto súvislosti aj o tom, že: "novo sa vytvárajúce medzinárodne pôsobiace pašerácke skupiny využívajú úplne nové cesty a metódy pašovania, čo vyžaduje zo strany colnej správy intenzívne sledovanie týchto aktivít."

Drogy sú šírené vzduchom, morom a po zemi

Ministerstvo ďalej dodalo, že "drogy sa dostávajú v súčasnosti do Nemecka už každou možnou cestou - letecky, po mori i po súši."

Pôvod drôg závisí prirodzene na druhu drogy. Heroín pochádza zväčša z Afganistánu, Pakistanu a Iránu a dostáva sa do Nemecka cez takzvanú Balkánsku cestu - pričom prechádza najčastejšie údajne cez Maďarsko alebo Ukrajinu, Slovensko a Českú republiku.

Kokaín prichádza spravidla z južnej Ameriky, najčastejšie maskovaný v tovare zasielanom na nákladných lodiach alebo v leteckých zásielkách. Hašiš a konope (cannabis) prichádza z Maroka a Holandska, v dôsledku toho, že tam je voľne dostupné.

Viacerí experti objem zadržaných drôg v SRN považujú iba za vrchol ľadovca toho množstva, ktoré sa ilegálne dostáva do SRN. Odhaduje sa, že objem ilegálneho dovozu dosahuje v skutočnosti viac ako 10-20 násobok tohto zaisteného objemu!

Ako príčinu tohto javu viaceré štúdie vidia v raste spotreby a obchodu s drogami v samotnom Nemecku, v dôsledku extrémneho rastu imigrácie do Nemecka v roku 2015-16, kedy Angela Merkelová ako Predsedkyňa spolkovej vlády pozvala do Nemecka viac ako jeden a pol milióna imigrantov zo Sýrie a Afriky.

Je zaujímavé, že podľa viacerých nemeckých právnych expertov tak však Angela Merkelová urobila v rozpore s nemeckou ústavou.

Medzi najvýznamnejších, z týchto právnikov, patria najmä Udo di Fabio - sudca ústavného súdu SRN v rokoch 1999-2011 a Hans-Jürgen Papier, ktorý ústavnému súdu SRN predsedal v rokoch 2002 až 2010.

Z pohľadu vyššie uvedeného by bolo zaujímavé porovnať výsledky práce colnej správy v Nemecku s výsledkami obdobnej činnosti našich colníkov na našom území.

Požiadali sme preto o informácie Colnú správu SR. Situáciu budeme sledovať a pravidelne vás budeme informovať na portáli.