Hlavná udalosť roku 2020

29.12.2020

Hlavnou udalosťou roku 2020 nie je pandémia koronavírusu, ale reštriktívne opatrenia, ktoré sa v súvislosti s ňou zaviedli.

Tieto opatrenia priniesli dôsledky, ktoré je možné porovnať iba s povojnovými, uvádza portál Pravda.ru. V roku 2020 sa globálna ekonomika zníži o 5,2 %. Podľa Globálneho ekonomického výhľadu Svetovej banky z júna 2020 pôjde o najhlbšiu recesiu od druhej svetovej vojny. Očakáva sa, že hospodárska aktivita vo vyspelých ekonomikách poklesne v roku 2020 o 7 % a v rozvíjajúcich sa ekonomikách a rozvojových ekonomikách o 2,5 %, čo je prvýkrát za posledných najmenej 60 rokov. Podľa správy sa zároveň zníži príjem na obyvateľa vo svete ako celku o 3,6 %, čo povedie k extrémnej chudobe miliónov ľudí .

V mnohých ohľadoch sa obdobie, ktoré zažívame, podobá obdobiu vojny:

• populácia je obmedzená v pohybe a správaní, rastie depresia,• zdravotnícki pracovníci sú mobilizovaní v doslovnom slova zmysle,• dochádza k prerozdeleniu kapitálu a pracovnej sily - niektoré odvetvia sa stávajú pasívami (doprava, rekreácia, hotelierstvo), iné naberajú na obrátkach - to je obranný komplex, farmaceutický priemysel, výroba potravín, výroba ochranných a dezinfekčných prostriedkov,
• štát zvyšuje svoju úlohu v ekonomike, a to aj prostredníctvom priamych vládnych zákaziek, napríklad na ventilátory, masky, iné zdravotnícke vybavenie a spotrebný materiál,
• staré obchodné a výrobné reťazce sú narušené, hľadajú sa nové, často nákladnejšie.

Súdiac podľa rétoriky niektorých politikov môže táto situácia trvať oveľa dlhšie, ako očakávame. "Sme vo vojne," uviedol Emmanuel Macron v marci v televíznom prejave oznamujúcom celonárodnú izoláciu vo Francúzsku, zatiaľ čo Donald Trump vírus označil za "neviditeľného nepriateľa". S príchodom "druhej vlny" sa navyše zintenzívňuje nielen rétorika, ale aj prax. Spojené kráľovstvo bolo partnermi okamžite izolované po objavení mutácie koronavírusu. Nemecko sa druhýkrát úplne uzavrelo. A už sa hovorí o "tretej vlne" pandémie.

Aktuálnou otázkou je, že nikto nevie, ako sa to skončí. V tomto roku nikto nevie odpovedať na otázku, ako dlho bude táto vojna trvať. Prognózy hospodárskeho oživenia sú veľmi neisté . Situácia v niektorých krajinách je už katastrofická, napríklad na Bali v Thajsku už začína hladomor z dôvodu úplnej absencie turistov.

Akciový trh je v nerovnováhe, investori sa obracajú k zlatu a kryptomene bitcoinu. Spustil sa mechanizmus na zvyšovanie dlhovej záťaže... Vlády, podniky a domácnosti si požičiavajú na svoje živobytie. Len za desať mesiacov roku 2020 vzrástol globálny dlh najmenej o ďalších 17 biliónov dolárov. Za účelom poskytovania pôžičiek a výhod začali centrálne banky tlačiť peniaze, pretože príjmy rozpočtu klesajú v dôsledku zníženej spotreby, investícií a vývozu.

V určitom okamihu nahromadená peňažná zásoba vyvolá infláciu, bude potrebné splácať dlhy, ale nebude ako, preto dôjde k mnohým omeškaniam, a to aj na štátnej úrovni. Takáto situácia je napríklad známa z Ruska 90. rokov minulého storočia.

Neurčitá karanténa spustila aj vlnu politickej destabilizácie, ukončila už koniec vládnej garnitúry v rôznych štátoch, príklad USA je zrejmý. Bližším príkladom je kríza Kirgizska a Bieloruska, nie je jasné, čo sa stane so štátnosťou v týchto krajinách.

Mnoho vlád v Európe (a samotnej Európskej únii), Latinskej Amerike a Ázii je na pokraji krízy. Je zaujímavé, že tu zvíťazili tie krajiny, ktoré majú silnú centralizovanú kontrolu, mobilizačné zdroje a suverenitu - Čína, Rusko. Ale aj v konzervatívnych štátoch môže táto vojna priniesť inštitucionálne zmeny a novú spoločenskú zmluvu, ak nedôjde k dialógu s obyvateľstvom.

Ďalším dôsledkom súčasnej vojny je posilnenie všetkých druhov vojenských riešení konfliktov, príkladom je konflikt v Karabachu. Slabé krajiny sa stávajú slabšími, silné silnejšími vďaka rovnakému mobilizačnému zdroju. Západ, ktorý je znepokojený ochranou zdravia svojich vojakov, sťahuje svoje jednotky z "horúcich miest". To povedie na pozadí očakávaní hladu a nezamestnanosti (a OSN už hovorí, že rok 2021 bude rokom humanitárnej katastrofy) k zvýšeniu destabilizujúcich trendov. Je možné, že miestne sily preformátujú post-sovietsky, európsky, americký priestor, Blízky východ a v dôsledku toho sa uskutoční nová "Jaltská konferencia". Ale pri pohybe po tejto ceste mnohí neprežijú.

Príkladom súčasnej situácie je tiež politická vojna pri vývoji, schvaľovaní a výrobe vakcíny proti koronavírusu. Teda výsostne odborná téma bola spolitizovaná. Pritom ľudia pozerajú s nádejou na možnosť ukončenia koronakrízy celoplošným očkovaním. Vráti vakcína skutočne svet do predchádzajúceho stavu? Odpoveď na túto otázku sa dozvieme najskôr o rok.