Je COVID-19 to najhoršie čo ľudstvo v histórii napadlo?

30.03.2020

Dennodenne sme bombardovaní šokujúcimi informáciami o ochorení COVID-19 a víruse , ktorý ho spôsobuje. Je tento vírus to najhoršie čo ľudstvo postihlo? Poďme sa trochu presnejšie pozrieť aj na ostatné ochorenia spôsobené vírusmi. Porovnajme si to.

Začnime otázkou nákazlivosti. Udáva sa počtom ľudí, ktorí môžu nakaziť od jedného nositeľ vírusu. Na prvom ,mieste sú osýpky s číslom 11-18, čo znamená že jeden nositeľ vírusu môže nakaziť 11-18 ľudí! COVID 19 má tento pomer 2-3,1. MERS 3, Ebola 2, prasiaci chrípka 1,5, sezónna chrípka 1,3, vtáčia chrípka 1. Takže pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení , je veľká šanca zastaviť pandémiu.

Ďalšou otázkou , ktorá znepokojuje nás všetkých je smrteľnosť vírusov. To znamená, koľko percent ľudí infikovaných vírusom tomuto ochoreniu aj nakoniec podľahne. Tu sa dostávame k zaujímavých číslam. Pri Ebole je to 50%, vtáčia chrípka 29,3%, MERSA 35%, prasacia chrípka 17,4%, SARS 9,6% a až potom COVID-10 3,6%. Opäť teda pri správnej prevencie, diagnostike a liečbe máme šancu pandémiu zvládnuť.  


To čo nás eminentne zaujíma je smrteľnosť COVID-19 vo vekových kategóriách. U pacientov nad 80 rokov je to 14,8%, u 70-79 ročných je to 8%, u 60-69 ročných je to 3,6%, v mladších vekových kategóriách to postupne klesá až na 0,2%. Takže opäť tu máme jasný návod, ktoré vekové kategórie sú najviac ohrozené a čo musíme urobiť na zastavenie a zvládnutie pandémie. Je zaujímavé, že kým smrteľnosť u mužov je 2,8% tak u žien len 1,7%.

Posledný parameter, ale nie najmenej dôležitý, na ktorý chceme poukázať je ako často sa objavuje ťažká forma COVID-19. Ľahká forma , ktorá vyžaduj pokoj na lôžku sa vyskytuje v 80,9%. Stredne ťažká forma , vyžadujúca hospitalizáciu sa vyskytuje u 13,8%. Ťažká, vyžadujúca JIS v 4,76%. To sú veľmi dôležité čísla, podľa ktorých by mala byť stanovená stratégia diagnostiky a liečby.

Vyzývame preto krízový štáb, poradcov , na čo najrýchlejšiu a dôkladnú analýzu týchto dát. Pretože ak máme účinne bojovať s pandémiou musíme vedieť aké opatrenia majú zmysel, čo nás môže prekvapiť a najmä na ktorú časť populácie sa zamerať.