Joe Biden je konečne rešpektovaný líder - v plastových odpadoch

06.12.2021

Joseph Biden, americký prezident, sa stal po svojom nástupe do funkcie razantne lídrom v boji za zelenú planétu. Aspoň navonok. No ešte razantnejšie v niektorých prípadoch (niekedy až nad rámec prírodných zákonov) k tejto problematike pristupuje Európska komisia, čo sa môže časom prejaviť a už aj prejavuje v nedostatku energetických zdrojov. Kým členské krajiny EÚ intenzívne separujú a recyklujú, v USA by asi mali v tejto oblasti pridať, nie deklaráciami, ekologickými samitmi, ale skutočne.

Nedávna správa Americkej akadémie vied v Kongrese ukázala, že Spojené štáty americké produkujú viac odpadu z plastov ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Podľa denníka The Washington Post sa na každého Američana vyprodukuje 130 kg plastového odpadu. Ak bude tento celosvetový trend pokračovať, tak o 10 rokov sa do svetových oceánov dostane ročne toľko plastov, koľko je polovica všetkých ulovených rýb.

Spojené štáty americké majú najväčší objem plastového odpadu na svete a potrebujú národnú stratégiu na riešenie tohto problému. Informovali o tom podľa denníka TheWashington Post odborníci z Národnej akadémie vied, odktorej si americkí kongresmani objednali správu o stave vecí v tejto oblasti.

Kríza plastového odpadu sa podľa nich vyvíja už desaťročia a súvisí s technologickým pokrokom. V dôsledku toho sú dnes USA do tohto problému "namočené" viac ako ktorákoľvek iná krajina. Podľa odborníkov pripadá na každého Američana asi 130 kg plastov. V roku 2016 teda Spojené štáty americké vyprodukovali 42 miliónov ton plastového odpadu, čo je dvakrát viac ako Čína a viac ako celá Európska únia. Väčšina plastov je vyrobená z uhľovodíkov a ich recyklácia môže trvať stovky rokov.

Odborníci odhadujú, že každý rok sa do životného prostredia v USA uvoľní 1,13 až 2,24 milióna ton plastov. A na celom svete každý rok skončí v oceáne asi 8 miliónov ton plastov. Ak bude súčasný trend pokračovať, do konca dekády môže táto hodnota vzrásť až na 53 miliónov ton. To je asi polovica z celkového množstva rýb vylovených z oceánu za rok.

Ako poznamenal jeden z poslancov, ktorí si správu vypočuli, je to "vytriezvenie pri pohľade na závažnosť problému". Práve využitím poznatkov z tejto správy sa poslanci chystajú nadviazať legislatívnymi normami, pomocou ktorých chcú dosiahnuť, že sa s týmto problémom vysporiadajú a ochránia morský ekosystém, rybolov a pobrežné hospodárstvo.

"Už nemôžeme ignorovať úlohu Spojených štátov v kríze súvisiacej so znečistením plastmi, je to jedna z najvážnejších hrozieb pre životné prostredie, ktorá dnes visí nad našimi oceánmi a našou planétou," cituje autor článku slová aktivistky za ľudské práva Christie Levittovej. Poznamenáva, že aj tí, ktorí žijú ďaleko od mora, trpia znečistením plastmi a mikroplastmi, pretože sa šíria pozdĺž všetkých vodných tokov.

Agentúra na ochranu životného prostredia nedávno zverejnila národnú stratégiu odpadového hospodárstva. Niektorí odborníci jej ale vyčítali, že s riešením výroby plastov sa nič neplánuje. Podľa odborníkov súčasný systém recyklácie nestačí na to, aby sa vyrovnal s objemom, zložitosťou a rôznorodosťou plastového odpadu v Spojených štátoch.

Na druhej strane združenie, ktoré obhajuje výrobcov plastov, presadzuje holistický prístup, nesúhlasí však s pokusmi o zníženie používania plastov v Spojených štátoch. Jej členovia trvajú na tom, že plastami by sa malo v ekonomike šetriť, ale nemali by sa dostať do životného prostredia, píše TheWashington Post.

Dúfajme, že predmetná správa Americkej akadémie vied v oblasti stavu znečistenia životného prostredia plastovým odpadom sa dostane do rúk Joe Bidena a ten, okrem zvolania ekologického samitu, razantne prijme opatrenia na skutočné riešenie tejto neodbúrateľnej ekologickej záťaže v USA a stane sa tak príkladom pre štáty celej planéty.