Kde sa dvaja bijú - tam sa Ivan Kmotrík smeje?

05.11.2020

Tak sme sa popri tom všetkom ošiali z plošného testovania dozvedeli, že nielen tým sa naši úradníci tak vehementne zaoberajú. Zdá sa, že nezabúdajú nikdy ani na peniaze.

Dobre je známy stabilný spor medzi Rišom Sulíkom a Borisom mysliacim srdcom. Kým jeden by ľudom zobral obľúbené "gastráče", tak ten druhý má záujmy pracujúcich vždy na srdci.

Minister dopravy pán Doležal, nominant Borisa by nám mal vysvetliť, ako to teda je. Pretože sme s prekvapením zistili, že stihol asi dať súhlas železniciam SR, aby urobili lukratívnu dohodu o kúpe "Gastráčov" - ale teraz dokonca v elektronickej podobe - za neuveriteľnú sumu skoro 36 milionov !

No a už sme ani neboli prekvapení, keď sme zistili, že zmluvu uzavreli s firmou GGFS s.r.o., v ktorej cez schránkové firmy, kdesi na Maltských ostrovoch, je konateľom nik iný - ako PHDr. Ivan Kmotrík cez skoro 100% vlastníctvo akejsi GGroup ltd. ...

A nebola to jediná takáto jeho zmluva. Aj Rišo by sa mal pozrieť, prečo s GGFS a.s. Ivana Kmotrika uzavrela zmluvu aj iná štátna organizácia - Centrum vedecko-technických informácii SR - a to skoro za 1,5 mil €! Nad tou by malo vykonávať kontrolu Ministerstvo školstva s pánom Gröhlingom na čele.

Budeme radi sprostredkovať čitateľom stanoviská všetkých uvedených činiteľov na naše otázky, ktoré sme im dnes položili.