Keď už aj ich zatvárajú - tak už aj za zlepšenie podmienok väzby orodujú

17.02.2021

Keď sa v susednej Českej republike v roku 2012 dostal do vyšetrovacej väzby a následne do výkonu trestu odňatiaslobody český politik David Rath, bola "objavená Amerika", čo sa týka samotných podmienok väzby. Bývalý hejtman Stredočeského kraja začal kritizovať podmienky, za akých sú Česku obvinení občania umiestňovaní do vyšetrovacej väzby a hneď aj navrhol ako väzbu zmierniť. Podľa hejtmana "...do väzby sa u nás môže dostať ktorýkoľvek občan. Stačí mať jednoducho smolu, ale urobiť nejakú hlúposť"

Súčasne hovorí, že "...podvedome som si rovnako ako väčšina normálnych ľudí myslel, že väzba je pre tých, ktorí sú druhým ľudom dajako nebezpeční. Teda, že väzba aj vezenie chráni normálnych ľudí proti lumpom. Iste tomu tak i často je, ale nie vždy". Toto boli poznámky Ratha, ktoré publikoval v príspevku pod názvom "List z vězení". 

Bývalý politik kritizoval limitovaný počet návštev, možnosti telefonovania s rodinou na vlastné náklady, zbytočne dlhú dobu kontroly pošty až po limitovanú možnosť sprchovania. Mal aj konštruktívne návrhy ako prostredníctvom stíhaných osôb zveľaďovať väznice a obvinených tak zapojiť do pracovného procesu. Na záver svojich úvah hovorí, že by bolo dobré novelizovať 20 rokov starý zákon a je pripravený sa sám aj na tejto novele podieľať.

​Tak ako to býva vo väčšine prípadoch, aj na Slovensku sa s fázovým posunom necelých 10 rokov stala téma väzby predmetom diskusie na najvyššej úrovni. Aby sa tak stalo, muselo byť v tomto "ubytovacom zariadení" umiestnených viacero VIP občanov. 

Za posledný rok sa do tohto zariadenia dostali skutočne "veľké ryby". Od špeciálneho prokurátora, štátnej tajomníčky, najvyšších predstaviteľov polície a sudcov Najvyššieho súdu až po sudcov okresných súdov. 

Intenzita posudzovania podmienok života vo väzbe nabrala na obrátkach po smrti exprezidenta Policajného zboru gen. Lučanského. Za dodnes nevyjasnených okolností spáchal bývalý policajný prezident samovraždu, ktorá vyvolala živú diskusiu o podmienkach väzby, do ktorej sú obvinení umiestňovaní na základe rozhodnutia súdu. 

Predmetom kritiky sa stala kolúzna väzba, ktorá je najprísnejšia. V kolúznejväzbe má obvinený výrazne obmedzený kontakt zo svetom za jej múrmi. Dôvodom tohto typu väzby je znemožniť ovplyvňovanie svedkov obvinenými. Dĺžka možného pobytu pri kolúznej väzbe je 3 roky. Len pre zaujímavosť - v Českej republike trvá tento typ väzby max. 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace. Kratšia doba núti prokurátora a vyšetrovateľa k rýchlejšiemu konaniu, hlavne pri výsluchu svedkov.

​Opozičný politik Róbert Fico tvrdí, že kolúzna väzba sa zneužíva ako mučiaci nástroj a je prísnejšia ako samotný výkon trestu. Možno sa práve ex predsedu vlády opýtať, kde bol 12 rokov, kedy mu podmienky väzby nevadili. 

Zobudila sa aj Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá víta iniciatívu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vo veci možnej reformy podmienok väzby. Aj tu je na mieste kritika advokátov, ktorí sa pravidelne stretávajú s obvinenými a obžalovanými v priestoroch ústavov na výkon väzby a museli vidieť a počuť sťažnosti svojich klientov. Predseda SAK-u Viliam Karas hovorí: "V niektorých prípadoch sa nám javia dôvody kolúznej väzby ako nedostatočné. Hovorí sa tomu - nadužívanie väzby." Po možnom pokuse o samovraždu štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej sa napr. psychofarmaka pre obvinených dávkujú na dennej báze a pod kontrolou je aj ich užívania.

Čo je zaujímavé na kritike podmienok väzby či už v Českej republike, alebo na Slovensku je ich spoločný menovateľ a to, že sa to muselo dotknúť niekoho z tzv. "horných 10 tisíc", aby sa situácia začala riešiť. Od "revolúcie" ubehlo viac ako 30 rokov a doteraz táto téma nikoho nezaujímala. Je isté, že tento inštitút si vyskúšalo tisíce nevinných ľudí, ktorí na to po prepustení chceli rýchlo zabudnúť a kritiku považovali za vopred prehratú vec.

​Rezortná ministerka Mária Kolíková nechce prehodnocovať samotné dôvody väzby - podľa nej by sa mali meniť jej podmienky. Kolúzna, úteková a preventívna väzba je inštitút, ktorý je v súlade s európskym právom. Ministerka sa rozhodla vytvoriť odborné skupiny, ktoré sa budú zaoberať Trestným zákonom a poriadkom a tiež návrhom na úpravy Zákona o výkone väzby a výkone trestu.

Treba povedať, že vo väzbe sú zatiaľ všetko nevinní ľudia (prezumpcia neviny) a je preto určite potrebné nájsť určitú úroveň rovnováhy medzi sankciou v podobe väzby a možnou nevinnou obvineného. Začína sa diskutovať aj o Zákone o slobode informácií čo sa týka zverejňovania väzobných uznesení a zasahovania do dôstojnosti obvineného, kde treba pripomenúť zatiaľ "nevinného človeka".