Kiskove výmysly v podaní Daniela L. alebo                „a teraz tú o Karkuľke“

28.12.2019

Sú Vianoce, je čas rozprávok. Zdá sa, že nielen pre deti ale aj pre dospelých. Porozprávajme si jednu z novších. Kauzu Kiskových tzv. vratiek DPH nie je ani zrejme potrebné čitateľom vysvetľovať. Je notoricky známa a opakovane medializovaná. Pre istotu však siahneme po krátkej sumarizácii.

Pán Andrej Kiska, ešte ako radový občan, financoval svoju prezidentskú kampaň z vlastných prostriedkov. To tvrdil skoro 5 rokov. To, že pritom použil aj dnes už notoricky známu spoločnosť KTAG, je známe obecne leda tak rok.

Pán Kiska sa pred študentmi vždy vydáva za sporovlivého človeka. Neprekvapuje teda, že aj pri tomto financovaní prezidentskej kampane chcel znížiť, a to čo možno najviac, svoje výdaje. No a tak siahol aj po takzvanej vratke z nadmerného odpočtu. V praxi preložené do slovenčiny to znamená, že občan - budúci prezident - Kiska a druhý konateľ spoločnosti nielenže použili prostriedky spoločnosti na financovanie kampane pre budúceho prezidenta Kisku, ale ulakomili sa aj na vratku DPH vo výške približne 146 000 EUR, o ktorú bez začervenania požiadali Daňový úrad.

Spoločnosť KTAG teda zjavne nepoužila tieto prostriedky na financovanie svojej podnikateľskej činnosti, ale na financovanie kampane prezidentskej - v prospech budúceho prezidenta Kisku. Aj živnosť "vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti" sa v obchodnom registri firmy KTAG objavila skoro až na konci prezidentskej kampane - 18.1.2014.

Preto daňový úrad neuznal tento výdaj ako daňový výdaj a odmietol peniaze žiadané v podobe vratky zaplatiť spoločnosti KTAG. Spoločnosť sa nakoniec priznala k pochybeniu a podala i opravný výkaz pre DPH.

Vzhľadom na to, že spoločnosť KTAG žiadala o neoprávnenú vrátku vo výške 146 000 €, tak tento trestný delikt oznámila finančná správa ihneď aj polícii na jej prešetrenie. Jednalo sa totiž podľa názoru finančnej správy o trestný čin daňového podvodu v štádiu pokusu.

Polícia sa stotožnila s názorom finančnej správy a obvinila konateľa Kučkovského. Ďalším obvineným v tejto veci je najnovšie aj prezident Andrej Kiska. Jeho prípadu sa ako vždy, ak ide o mediálne známu kauzu ujal ihneď advokát Daniel L., ktorý je toho času v podmienečnom výkone trestu za neúmyselné usmrtenie. Objavil sa ako ten "všudybýlek" z rozprávky Byl jednou jeden král...

Advokát Daniel L. však prišiel s prekvapivou a až absurdnou, ak nie priam nelogickou verziou, a to že predmetné náklady spojené s prezidentskou reklamnou kampaňou propagovali meno osoby Andreja Kisku, z ktorého mala vraj neskôr spoločnosť KTAG profitovať tak, že tento bude vykonávať prednášky za peniaze, ktoré budú patriť spoločnosti KTAG. Dodnes cudne mlčia o čom tieto prednášky mali byť, ak by pán Kiska nebodaj neuspel v prezidentskej kampani a najmä, či by mu za to niekto dokonca platil.

Po obvinení prvého konateľa spoločnosti KTAG pána Kučkovského, sa však naozaj objavili faktúry za prednášky vo výške 60 000€. No povedzte milí čitatelia, vy by ste azda neverili v takýto podnikateľský plán? Zainvestujem do kampane osoby Andreja Kisku viac ako 800 000€, opýtam si aj vratku vo výške 146 000€ a nakoniec ako dôkaz efektívnosti tohto podnikateľského zámeru zarobím dovedna celých 60 000€. No uznajte sami milí čitatelia, nie je to logická verzia? Bývalý český prezident prof. Václav Klaus, keď počul túto verziu iba ironicky podotkol, že "to teda kolegovi Andrejovi závidí...on dostane za prednášku 20 000 Kč a je šťastný!" Pripomíname, že 20 000 Kč je vážení priatelia celých 784 €.

Samozrejme, faktúry za tieto populárne prednášky Andreja Kisku sa začali objavovať až po podozrení zo strany orgánov činných v trestnom konaní, že tu niekto spáchal trestný čin.

Toto teda museli dlho rozdumovať - Daniel a Andrej - ako vymyslieť tento príbeh, napokon sa však - podarilo. Len sa zdá, že na to polícia akosi nenaletela a vraj jeden vyšetrovateľ oboch autorov požiadal po prednesení tejto verzie aj o ďaľšiu - teraz vraj  "o tú o Karkuľke"...

A to by ešte na dôvažok, vôbec nebolo prekvapujúce, keby aj tieto faktúry za 60 000€ boli platené, tak akosi "z ľavého vrecka do pravého" - práve pánom prezidentom či spolupracujúcimi osobami. Ale to je len dohad...

Posledné slovo v tejto kauze však bude mať pravdepodobne súd, je však veľmi otázne, či takejto neuveriteľnej až rozprávkovej verzii môže uveriť. Veď konatelia spoločnosti si pochybenie uznali a dokonca podali aj opravné daňové priznania (a to nie jedno - vraj celkom 14!) a napriek tejto skutočnosti ďalej trvajú na výmysle o oprávnených daňových výdajoch. No, otázka je, či sa súd nechá naivnou verziou ťahať - vodiť za nos, a či nie, a keď áno, tak ako dlho.