Koho teraz ochraňuje Úrad pre ochranu osobných údajov? Naozaj len zákon?

19.12.2019

Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku (Investigace.cz) vo štvrtok doručili list slovenského Úradu na ochranu osobných údajov.Úrad zisťuje, od koho Investigace.cz získala videozáznam, na ktorom Marian Kočner s vtedajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom inštalujú skrytú kameru v kancelárii generálneho prokurátora. Úrad sa ďalej pýta, či Investigace.cz získala aj ďalšie záznamy zo skrytej kamery a dožaduje sa poskytnutia všetkých informácií, ktoré s danou vecou súvisia. Podľa tvrdenia Centra Úrad na ochranu osobných údajov hrozí Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku pokutou do výšky desať miliónov eur.

Je neuveriteľné, že úrad nejde zisťovať veci a hroziť pokutami Kočnerovi a Trnkovi za bezprecedentné porušenie zákona o ochrane osobných údajov - veď zjavne inštalovali kameru na protizákonne zachytávanie audio-video záznamov iných osôb a to nepochybne bez ich predchádzajúceho súhlasu. To Úrad prečo nezisťuje? Takže ďalej sa Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku (Investigace.cz) vo posiela signál občanom, že v tejto krajine bude potrestaný ten, kto odhalí protizákonnú činnosť verejných činiteľov, dokedy ešte?

Nezabúdajme tiež na to, kto je na čele tohto Úradu - pani Soňa Pőtheová - známa verejnosti najmä ako riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie národnej rady SR - teda kľúčová mediálna poradkyňa dnes už nebožtíka Pavla Pašku v rokoch 2012-15.

Nie je táto hyperiniciativa Úradu, pričom sa zdá byť okato zameraná len jedným smerom, náhodou motivovaná aj iným "dôvodom", ako len legitímnou snahou o dodržiavanie zákonnosti? Napríklad dostať sa rýchlo aj k tým nahrávkam, kde Pavol P. a jeho kamaráti excelujú (ako minister Počiatek) a to na tých údajných 60 dalších videonahrávkach, ktoré boli údajne vyhotovené Dobrošom na Kočnerovej kamere a ktoré doposiaľ neboli zverejnené? Nefúka vietor náhodou práve stade?

Zdá sa, že dlhé prsty mafie na Slovensku sú stále extrémne dlhé. Klepne im po nich už niekto konečne?

Nie je náhodou verejný záujem, tejto ťažko skúšanej a traumatizovanej slovenskej spoločnosti, v tomto prípade silnejší dôvod, než záujem na ochrane osobných údajov Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku? Nie je celospolečenský záujem na odhalení ďalšej prípadnej trestnej činnosti týchto kumpánov - napr. formou prípravy vydierania - právo týmto silnejším dôvodom? Alebo nie?

Verejný záujem je tzv. neurčitý právny pojem. To je základná definícia, ktorá znamená, že neexistuje taká definícia verejného záujmu v právnom predpise, ktorá by bola aplikovateľná pre všetky prípady jeho aplikácie rovnako. Verejný záujem sa často konfrontuje s individuálnymi dotknutými právami, ktoré tak v zdôvodniteľných prípadoch môžu byť porušené. Nenastali tieto okolnosti náhodou teraz? Nemá nepochybne celospolečenský záujem na odhalení prípravy prípadnej trestnej činnosti týchto kumpánov - napr. príprava vydierania - právo byť považovaný a takýto dôvod? Alebo azda nie?

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová začala na základe medializovaných informácií preskúmavať postup Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR.

"Takýmto postupom mohlo dôjsť k porušeniu základného práva na slobodu prejavu, ako aj práva na informácie. Zaručenie dôvernosti novinárskych zdrojov je totiž zásadné pre slobodu tlače a slobodu prejavu. Rozhodla sa preto požiadať úrad o stanovisko a zdôvodnenie svojich krokov v tejto veci," dodala ombudsmanka.

Prípad budeme sledovať a požiadame o vyjadrenie aj samotný Úrad OOÚ.