Koniec masovému špicľovaniu slovenských občanov na internete ?

08.10.2020

Luxemburg - Paušálne zhromažďovanie a ukladanie dát volajúcich a užívateľov internetu nie je prípustné. Rozhodol tak 6.10.2020 Súdny dvor Európskej únie. Vlády členských krajín EÚ podľa neho môžu požadovať od operátorov "všeobecné a necielené" ukladanie dát a prístup ku ním len v prípade "vážneho ohrozenia národnej bezpečnosti". Dnešné rozhodnutie sa dotýka aj súčasnej slovenskej právnej úpravy.

O zhromažďovaní, ukladaní a prístupe ku elektronickým dátam volajúcich a užívateľov internetu sa v rade krajín už niekoľko rokov sporia politici a zástupcovia bezpečnostných zložiek s ochraňovaní ľudských práv a spotrebiteľov. Zatiaľ čo priaznivci masového ukladania dát argumentujú národnou bezpečnosťou, odporcovia sa obávajú obmedzenia základných ľudských práv.

Súd únie sa zaoberal práve otázkou, či jednotlivé členské krajiny môžu nariadiť poskytovateľom komunikačných služieb povinnosť masovo ukladať dáta svojich zákazníkov, aj bez toho, že by existovalo konkrétne podozrenie z ich trestnej činnosti.

Dnešné rozhodnutie súdneho dvora, ktorý sa zaoberal prípadmi z Francúzska, Belgicka a Veľkej Británie, by podľa agentúry Reuters mohlo svojimi dôsledkami významne obmedziť právomoci tajných služieb v Európskej únii.

Podľa súdu je totiž paušálne zhromažďovanie a ukladanie dát volajúcich a užívateľov internetu možné len v prípade, že štáty čelia "vážnemu ohrozeniu národnej bezpečnosti". To pritom musí byť "skutočné, aktuálne alebo veľmi blízke". I v takom prípade by mal byť ale prístup vlád a bezpečnostných zložiek k týmto dátam obmedzený len na dobu, kedy to bude nevyhnutne nutné.

Rozhodnutie súdneho dvora EÚ bude mať bezprostredný dopad aj na slovenské zákony. Tie v súčasnosti ukladajú najmä telefónnym operátorom a poskytovateľom internetu povinnosť uchovávať údaje o komunikácii svojich zákazníkov po dobu 6 mesiacov. Sú to napríklad údaje o tom, kto s kým komunikoval a kde sa v tej dobe nachádzal.

Uvidíme teraz, s akým nadšením pristúpia naši zastupitelia ku úprave našich zákonov, ktoré sú v príkrom rozpore s týmto rozhodnutím Súdneho dvora EÚ.