Kto a prečo bojuje proti Ivermectinu?

22.03.2021

V našich médiách sa objavili bombastické titulky, že "EMA neodporúča ivermectin na liečbu ani dokonca na prevenciu covid-19" a pod.

Zrejme sa zase predpokladá, že naši občania sa nedostanú ku zdrojovej správe priamo od Európskej liekovej agentúry (EMA) a zostanú odkázaní na mainstream...

Preto prinášame plne znenie správy EMA a súdnemu čitateľovi neunikne, že táto správa sa k použitiu alebo nepoužitiu ivermectinu stavia oveľa opatrnejšie a operuje najmä s faktom, že agentúra nemá k dispozícii viac klinických štúdii.

A preto je nesmierne významný záver Správy EMA: "Na vyvodenie záverov o tom, či je produkt účinný a bezpečný pri prevencii a liečbe COVID-19, sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté randomizované štúdie."

Takže interpretovať správu, že EMA definitívne zavrhuje použitie ivermectinu proti covid-19 je jednoducho nepravdou.

No a tu je celá inkriminovaná správa agentúry z 22.3.2021 podaná predsedkyňou Emmer Cook:

“Agentúra EMA preskúmala najnovšie dôkazy o použití ivermektínu na prevenciu a liečbu COVID-19 a dospela k záveru, že dostupné údaje nepodporujú jeho použitie pri COVID-19 mimo dobre navrhnutých klinických štúdií.

V EÚ sú tablety s ivermektínom schválené na liečbu niektorých parazitických napadnutí červami, zatiaľ čo kožné prípravky s obsahom ivermektínu sú schválené na ošetrenie stavov pokožky, ako je napríklad ružovka. Ivermektín je tiež povolený na veterinárne použitie pre široké spektrum druhov zvierat pre vnútorné a vonkajšie parazity.

Lieky s ivermektínom nie sú v EÚ povolené na použitie pri COVID-19 a agentúra EMA nedostala žiadnu žiadosť o takéto použitie.

Po posledných správach v médiách a publikáciách o používaní ivermektínu preskúmala agentúra EMA najnovšie publikované dôkazy z laboratórnych štúdií, pozorovacích štúdií, klinických štúdií a metaanalýz. Laboratórne štúdie zistili, že ivermektín môže blokovať replikáciu SARS-CoV-2 (vírus, ktorý spôsobuje COVID-19), ale pri oveľa vyšších koncentráciách ivermektínu, ako sú koncentrácie dosahované pri súčasne povolených dávkach. Výsledky klinických štúdií boli rôzne, pričom niektoré štúdie nepreukázali žiadny prínos a iné hlásili potenciálny prínos. Väčšina štúdií, ktoré preskúmala agentúra EMA, bola malá a mala ďalšie obmedzenia, vrátane rôznych režimov dávkovania a použitia súbežne užívaných liekov. EMA preto dospela k záveru, že v súčasnosti dostupné dôkazy nie sú dostatočné na podporu použitia ivermektínu pri COVID-19 mimo klinických štúdií.

Aj keď je ivermektín všeobecne dobre tolerovaný v dávkach povolených pre iné indikácie, mohli by sa vedľajšie účinky zvyšovať s oveľa vyššími dávkami, ktoré by boli potrebné na získanie koncentrácií ivermektínu v pľúcach, ktoré sú účinné proti vírusu. Toxicitu, keď sa ivermektín používa vo vyšších ako schválených dávkach, preto nemožno vylúčiť.

EMA preto dospela k záveru, že použitie ivermektínu na prevenciu alebo liečbu COVID-19 v súčasnosti nemožno odporúčať mimo kontrolovaných klinických štúdií. Na vyvodenie záverov o tom, či je produkt účinný a bezpečný pri prevencii a liečbe COVID-19, sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté randomizované štúdie.

Toto vyhlásenie EMA o verejnom zdraví bolo schválené pandemickou pracovnou skupinou COVID-19 EMA (COVID-ETF) na základe prebiehajúcich diskusií o použití ivermektínu pri prevencii a liečbe COVID-19."

Vo svetle vyššie uvedeného buďte opatrní a neverte takýmto bombastickým titulkom: