Kto rozhádže viac peňazí - Rasťo či nebodaj Jaro?

04.03.2021

Keď si dal košický župan Rastislav Trnka vyrobiť pred VÚC zlaté vajcia, Jaroslav Polaček, otec mesta Košice, nechcel zaostať a dal si vyrobiť za desať tisícku erb. Keď založil R. Trnka časopis "Rozhýbaj kraj", Jaro Polaček nechcel zaostať a v tichosti vyšlo prvé číslo mesačníka "Život a dianie VskratKE". Rivalita mohla byť prvým motívom tak závažného kroku. Po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), resp. mestského kontrolóra sme sa zasa dozvedeli, že páni sa predbiehajú v tom, kto uzatvorí viac dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len "dohody") sú dohody, ktorými sa zakladajú pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce iné než pracovný pomer. Upravené sú v § 223 a nasl. Zákonníka práce.

Sú to:

• dohoda o vykonaní práce (DoVP),

• dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ),

• dohoda o brigádnickej práci študentov.

Dohody by sa mali uzatvárať len vo výnimočných prípadoch.

Tieto dohody majú korene v socializme, kedy bol nedostatok pracovnej sily, a tak mohli organizácie uzavrieť tento typ dohody u osôb, ktoré mali odvody za sociálne a zdravotné poistenie odvádzané z hlavného pracovného pomeru. Navyše svojich pracovných povinností mohli vykonávať opakovanú činnosť max. polovičku pracovnej doby týždenne, alebo jednorazovú úlohu maximálne 300 hodín ročne. Z dohôd sa tým pádom neplatili odvody.

DoVP využívali podniky na zabezpečenie atypických jednorazových úloh, napríklad podnik potreboval zabezpečiť vnútornú propagáciu, najal si pracovníka, definoval mu cieľovú úlohu a výstup, rozsah doby na vykonanie a cieľovú odmenu. Po skončení bol výstup zdokumentovaný a až potom vyplatená odmena.

DoPČ zabezpečovala opakované činností, ktoré mali časový rozsah menší ako cca 20 hodín týždenne. Napríklad to bolo zabezpečenie agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Činnosť bola priebežne dokumentovaná, a bol robený výkaz o odpracovanej dobe.

Po nežnej revolúcii tieto dohody zostali v Zákonníku práce (ZP), len sa začali využívať trocha inak, hlavne s účelom na využitie neplatenia odvodov. Zvoľnenie a deformácia dohôd sa prejavili takto: 1) Neskúmal sa účel uzavretých dohôd a súlad so ZP. 

2) Boli zrušené mzdové tarify a odmeny boli na základe dohody, čím mohli vystreliť k vysokým cifrám. 

3) Využívali sa vo väčšej miere na výkon duševnej činnosti, kde kvantifikácia množstva know-how je veľmi subjektívna. 4) Postupne sa prestala robiť a kontrolovať dokumentácia výstupu, tak vecná ako aj časová. 

5) Výhodou je aj jednoduché vypovedanie dohody, ak dohodár nebude "počúvať". 

6) V štátnej správe sa tým dajú obísť a navýšiť striktne schválené chlieviky v organizačnej štruktúre.

To umožnilo v 90-tych rokoch napríklad takúto schému. Konateľ dvoch firiem si v jednej z nich urobil trvalý pracovný pomer na minimálnu mzdu 3 000 Sk, z ktorej odvádzal odvody na poistenie a v druhej firme si urobil DoPČ na 50 000 Sk, z ktorej odvody neodvádzal. Všetko bolo legálne. Konateľ "zavyl" až pozdejšie, keď mu tieto absentujúce odvody znížili výšku starobného dôchodku. Ale to je iná kapitola.

Štát s tým chcel niečo robiť, a tak dohody rôzne reformoval, deformoval, múdre hlavy "koumali" a diskutovali. Stačilo pritom prísne stanoviť a kontrolovať účel DoVP a DoPČ. Nakoniec DoPČ je v podstate práca na skrátený pracovný pomer a veľa prác robených za socializmu na DoVP, dnes urobí živnostník, atď... Ale možno to štátnym úradníkom takto môže vyhovovať.

Napríklad úradník je zodpovedný za spracovanie projektov na ochranu životného prostredia. Berie za to plat. Dostane konkrétny projekt. Urobí DoVP s "odborníkom", ktorý urobí prácu za neho a dostane za to odmenu 15 000 Eur za 100 hodín (keď je úradník šikovný, môžu sa o ňu aj šajbnúť). V tomto smere sa fantázii medze nekladú.

Ešte jedna veľká výhoda dohôd. Chce úradník robiť projekt? Musí nabehnúť na proces verejného obstarávania! A keď chce zainteresovať firmu "bráchu" a vyhnúť sa "pofidernému" výsledku obstarávania? Dá sa to urobiť cez vnútorné zdroje, prijme zamestnancov "bráchovej" firmy na DoVP alebo DoPČ a navonok nezadá príčinu nejakému Transparency International sa v tom šprtať. A systémom "ja na bráchu, brácha na mně" sa rodia záujmové zoskupenia a siete.

Je preto namieste, že v poslednej dobe sa téme dohôd začali venovať aj kontrolné orgány. A to nie tak povrchne, ale naozaj. Kontrolujú účel dohôd, ich náležitosti, hospodárnosť, výnimočnosť, či zdokumentovanie ich výstupov. A "prišla zima na kozákov". Koncom roka 2020 takéto kontroly prebehli u Jara a aby Rasťo nevyšiel naprázdno a nezávidel, tak aj u neho. Kontroly zhodne konštatovali, že nárast dohôd na košickom magistráte aj KSK bol "štatisticky významný".

NKÚ konštatoval, že počet dohôd v župe, ktorej šéfuje R. Trnka, síce stúpol v porovnaní rokov 2018 vs. 2019 len o 15 %, ale objem prostriedkov "zožral" o 102 % viac. V konkrétnych číslach je nárast z 96 dohôd na 110 a objem mzdových prostriedkov 207 tis. eur (2018) skočil v roku 2019 na vyše 419 tis. eur. Pritom dohody sa majú využívať výnimočne.

Inšpektori upozornili na prípad dohody, ktorú košická župa uzatvorila v júni 2018 na činnosť vodiča služobného auta. Dohodnutá odmena bola 10 eur/hod. Od augusta už platil k tejto dohode dodatok, ktorým hodinová sadzba poskočila na úroveň 35 eur. NKÚ skonštatoval, že tým župa dohodla pre tohto zamestnanca priaznivejšie podmienky v jeho prospech, ako boli nároky a plnenia ostatných vodičov Úradu KSK v pracovnom pomere.

Vodič - dohodár mal za obdobie od 4. júna do 27. septembra 2018 dostať odmenu 4 600 eur, pričom podľa výkazov odpracoval celkovo 160 hodín. Samozrejme, že chýbali dokumenty potvrdzujúce pracovnú činnosť vodiča - maličkosť - výkaz jázd za príslušné obdobie, hlavný podklad na vyplatenie mzdy podľa DoPČ. Koncom septembra bola dohoda ukončená a vodič prešiel do trvalého pracovného pomeru za 1 400 eur mesačne (bolo by zaujímavé zistiť, či vodič náhodou nie je švagrom, bratom, či len pobratimom nejakého provinčného papaláša).

Hovorkyňa KSK reagovala, že odmena šoféra bola adekvátna tabuľkovému priemeru v prípade zamestnanca, ktorý je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni (to je 168 hodín). V DoPČ však mohol mať vodič max. počet hodín za týždeň 10.


Aj pre dohodárov platí totiž ustanovenie ZP. Zamestnanec na základe dohody nesmie odpracovať za jeden deň viac ako 12 hodín. Zamestnancovi nemožno nariadiť pracovnú pohotovosť ani prácu nadčas. Pri dohode o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne (t. j. 520 hodín ročne).

Úrad KSK uzatvoril DoVP tiež na spracovanie projektovej dokumentácie pre tak prepotrebné Kreatívne centrum. Suma odmien dosiahla 190 000 eur. Trhovú hodnotu projektu župa odhadla na 500 000 eur. Bol toto výnimočný prípad? Alebo v rámci argumentácie šetrenia a urýchlenia procesu sa obišlo verejné obstarávanie? Hovorkyňa argumentovala tým, že 500 000 - 272 229 = 227 771, a teda pri nákladoch na dokumentáciu 272 229 eur, župa ušetrila takmer 230 tisíc. Je otázne, akú kvalitu má projektová dokumentácia. Pokiaľ by to urobila firma v rámci výberového konania, bol by konkrétny vinník, ktorý ručí za kvalitu. Takto ručia za projekt všetci dohodári spoločne, teda prakticky nikto.

Nemôžme povedať, žeby sa v tejto oblasti nečinil aj otec mesta Košice Jaro Polaček. Predsa však nemá k dispozícii toľko peňazí ako kraj. A tak smiešnych 40 tisíc eur z éry predchodcu ihneď v roku 2019 zvýšil o 350 % na 140 000 eur ročne a rok 2020 vyzeral podobne. Zameral sa pritom na dofinancovanie spolupracovníkov z volebnej kampane, ale aj na európske projekty, či propagáciu a IT služby, ktorých ocenenie je podľa nášho idolu Jurka Jánošíka "od buka do buka". Lebo aby sme sa dopátrali k exaktnej cene bolo by potrebné zvážiť hmotnosť hlavy majiteľa know-how pred začiatkom a na konci riešenia úlohy podľa DoVP a stanoviť cenu podľa rozdielu hmotnosti. Uznáte, že to sa nedá.

Povedzte, ako má aktivista s nízkymi príjmami financovať svoju kampaň? Jednou z foriem je vystaviť pre priaznivcov zmenku so splatnosťou po zvolení. Medzi dohodármi sa mali podľa informácií nachádzať aj ľudia, ktorí spolupracovali so súčasným primátorom Polačekom na jeho predvolebnej kampani v roku 2018. Vedenie mesta priznalo dvoch takýchto dohodárov s iniciálkami A. Š. a J. B. Neboli však súčasťou volebného tímu, údajne zabezpečovali len pomoc pri plnení niektorých čiastkových úloh. Tým pádom sú ich DoPČ uzavreté s primátorom za roky 2019 a 2020 "čisté ako ľalia".

Ďalšou folklórnou vložkou Jara bolo zamedzenie prístupu kontrolórom k dohodám, na ktorých mal záujem otec mesta a sú označené dôverné. Čo na tom, že je len "sluhom" občanov, ktorí ho zvolili a mal by sa voči ním správať transparentne. "Terazky som mayorom, a preto má budete všetci počúvať!"

Magistrát vyplácal dohodárom od 10 do 40 eur na hodinu. Takto si v službách pre neho dokázali privyrobiť na jednu zmluvu od 265 eur do bezmála 18 tisíc eur. Ako povedal viceprimátor niektorí zamestnanci, ktorí tu majú uvedené dohody, ich majú uvedené z dôvodu vykonávania prác aj na európskych projektoch. To znamená, že v takýchto prípadoch sa snažíme aj odmeniť zamestnancov za činnosť, ktorú robia. Poprípade hľadáme aj úsporu na zdrojoch, ktoré tu sú uvedené. Zabudol na to, že existuje aj jednoduchšia forma, ako odmeniť zamestnanca, napríklad formou cieľovej odmeny.

Pozrime sa na niektoré prípady ako "cvakalo" mesto dohodárom v roku 2019 a 2020 a ktorým útvarom magistrátu ukrojili z krajca:

A. Š. (asistent Polačeka v predvolebnej kampani) - úloha: správa a administrácia webovej stránky parking.kosice.sk - odmena: 12 253 eur + 6 694 eur - náplň činnosti odd. riadenia vnútorných procesov

J. B. (asistent Polačeka v predvolebnej kampani) - úloha: nastavenie stratégie komunikácie mesta Košice a poradenstvo pri rozvoji značky mesta Košice podľa požiadaviek mesta - odmena: 14 359 eur za 280 hodín - pritom 12-členný referát marketingu a referát strategického rozvoja možno nemá do čoho "pichnúť"

Ing. M. K. - úloha: konzultačná činnosť a gestor k projektu Európske hlavné zelené mesto v roku 2023 a návrh pilotného projektu v oblasti vody - odmena: 5 956 eur + 8 105 eur - autor možno je konzultantom priamo J. Polačeka pre oblasť Vsl. vodárenskej spoločnosti

Mgr. Art. M. H. - úloha: hlavný koordinátor projektu Európske hlavné zelené mesto - odmena: 11 566 eur - a čo robí referát životného prostredia?

Mgr. M. M. - úloha: poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a coaching - odmena: 17 948 eur + 10 256 eur - náplň činnosti odd. riadenia vnútorných procesov

Bc. J. V. - úloha: nastavenie stratégie komunikácie mesta Košice - odmena: 17 948 eur + 9 231 eura - 2 roky čakal referát marketingu a styku s verejnosťou (12 ľudí), kým im erudovaný Bc. nastaví stratégiu komunikácie za takmer 27 tisíc eur.

Ďalšími perličkami sú úprava a štylizácia písomností (pričom každý úradník by mal mať maturitu) a príprava príhovorov a prejavov, praktický nácvik príhovorov a prejavov v anglickom jazyku a tlmočenie. To akože ľudia na referáte protokolu a zahraničných vzťahov nevedia jazyky?

Dá sa konštatovať, že výnimočnú formu pracovnej činnosti, dohody,

úradníci využívajú celkom nevýnimočne, teda bežne. Stali sa pevnou zložkou systému "já na bráchu, brácha na mně". Úradníci sú tak leniví, aby predmet dohody zadefinovali precízne, aby nekolidoval s pracovnou náplňou zamestnancov. Výsledky často nie sú zdokumentované a niektoré dohody sú dôverné len pre otca mesta.

Čo s tým? Dohody boli produktom socializmu, keď bola plná zamestnanosť a riešili sa potreby podniku na niektoré nedostatkové činnosti. Dnes sú k dispozícii živnostníci a rôzne poradenské, marketingové a IT firmy. Stačilo by na rozvoj značky mesta Košice vypísať inzerát a určite by sa prihlásilo cez 20 firiem. Teda odpoveď je: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru jednoducho zrušiť.


V týchto dňoch prebehol tradičný rituál - schvaľovanie rozpočtu mesta Košice na rok 2021 vo februári. J. Polaček nekomunikuje s poslancami, poslanci s ním, a tak to odnáša občan. Alebo taktika v krajnosti sa schváli všetko. Poslanci dali veľa pozmeňovacích návrhov. "Nechcel som siahnuť na základné funkcie mesta, čo sa týka dopravy či sociálnych vecí, preto som navrhol znížiť časť prostriedkov na mzdy zamestnancov, prislúchajúce odvody a na služby, ktoré boli v pôvodnom rozpočte rozpísané len veľmi všeobecne. Škrty sa dotknú aj dohodárov," povedal pre Korzár poslanec Schwarcz. Mestské zastupiteľstvo rozpočet schválilo aj so zmenami. Otec mesta ešte nevie, či ho podpíše.