Kto vymyslel túto pandémiu?

18.04.2020

Médiá sa predháňajú v tom, ktoré z nich prinesie prvé novú, najlepšie ešte strašnejšiu správu ako včera o priebehu coronavírusovej nákazy, a je jedno v akej krajine sa údajne mala vyskytnúť. Tak sa obyčajní ľudia ocitajú, zo všetkých tých správ, až na samotnej hranici paniky.

Masovo sa vykupujú obchody. Ľudia sa izolujú. V izolovaných rodinách zrazu rastie domáce násilie. Vykrádači bytov sa reprofilizujú na lúpežníkov a neváhajú zrazu použiť aj násilie voči okrádaným osobám priamo v ich príbytkoch.

A média majú z toho všetkého zase takzvané "mäso" a opisujú tieto prípady ako nové šokujúce správy. Kruh sa uzatvára.

Je len málo triezvych pohľadov na prebiehajúcu nielen zdravotnícku, aj ekonomickú ale najmä sociálnu krízu spoločnosti. Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. senátor ČR sa veľmi zaujímavo a pragmaticky vyjadril na adresu súčasnej coronavírusovej hystérie. Reprezentuje dosť odlišný pohľad na to, čo sa okolo nás deje a čo je toho príčinou.

Vypočujte si jeho príhovor v senáte zo dňa 16. apríla 2020, pokiaľ možno bez predsudkov a urobte si následne sami názor. 

Jan Žaloudík (66) je český politik a lekár, od roku 2010 ako nestraník za ČSSD senátor za obvod č. 55 - Brno-město a do roku 2019 aj riaditeľ Masarykovho onkologického ústavu v Brně. V rokoch 2003-2010 bol dekanom Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.