Ľady sa konečne lámu

26.10.2021
ÚNIKY ZO SPISOV SÚ NEPRÍPUSTNÉ Generálny  prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 26. októbra 2021 vydal pokyn na preverenie úniku obrazovo - zvukových záznamov, vyhotovených orgánmi činnými v trestnom konaní na poľovníckej chate, ktoré boli dňa 25. októbra 2021 uverejnené v médiách. A to z hľadiska možného naplnenia skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti."Zverejňovanie dôkazov a informácií zo spisov v prípravnom konaní mimo zákonného rámca považujem za absolútne neprípustnú snahu o ovplyvňovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov pred ich rozhodovaním, za snahu o marenie vyšetrovania, ale aj snahu o manipulovanie verejnej mienky," vyhlásil Maroš Žilinka.