Sergej Lavrov reaguje na americké stanovisko

27.01.2022

Spojené štáty vo svojej reakcii na návrhy RF týkajúce sa bezpečnostných záruk neodpovedali na tú najdôležitejšiu otázku - o nerozšírení NATO na východ, uviedol ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

"Pokiaľ ide o obsah dokumentu, je tam reakcia, ktorá umožňuje počítať so začatím seriózneho rozhovoru, ale najmä v tých druhotných otázkach. Na hlavnú otázku nie sú v tomto dokumente pozitívne reakcie. Hlavnou otázkou je náš jasný postoj k neprípustnosti ďalšieho rozširovania NATO na východ a rozmiestnenie útočných zbraní, ktoré by mohli ohroziť územie Ruskej federácie," povedal Lavrov novinárom.

Spojené štáty podľa neho zámerne zamlčujú potrebu dodržiavať zásadu nedeliteľnosti bezpečnosti, Rusko to ale nemôže akceptovať.

"Je príznačné, že teraz, keď západní kolegovia reagujú na naše návrhy dohodnúť sa na právne záväzných zárukách v euroatlantickom priestore, vždy pritom vyzývajú na plnenie dohodnutých zásad týkajúcich sa bezpečnostnej architektúry v euroatlantiku. Pritom ale hovoria: Znamená to, že NATO má právo sa rozširovať, pretože nikto nie je v práve zakázať členom NATO zvažovať záujem o vstúpenie do aliancie ktorejkoľvek inej krajiny," uviedol Lavrov vo svojom komentári na webe ministerstva zahraničných vecí.

"Zásada, podľa ktorej nemožno posilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti druhých, je vedome zamlčovaná. Ani Istanbulská ani Astanská deklarácia sa našimi západnými partnermi v diskusiách o európskej bezpečnosti, ktoré práve prebiehajú, nezmieňujú. Usilovne sa tomu vyhýbajú. Rusko to ale nemôže prijať," zdôraznil minister.