Lancet varuje - starší sú náchylnejší na reinfekciu Covid-19

18.03.2021

LONDÝN - Väčšina ľudí, ktorí dostali Covid-19, je chránená pred opätovným infikovaním najmenej šesť mesiacov, ale starší pacienti sú náchylnejší na reinfekciu, tvrdí peer-reviewed výskum (recenzný výskum) zverejnený v stredu večer v lekárskom časopise Lancet.

Prvá rozsiahla štúdia o miere reinfekcie koronavírusmi sa uskutočnila v Dánsku v roku 2020 a zistenia potvrdzujú, že iba malá časť ľudí (0,65%) mala pozitívny test PCR dvakrát. PCR testy sa považujú za zlatý štandard a informujú vás, či máte vírus v súčasnosti.

Zatiaľ čo predchádzajúca infekcia poskytovala osobám mladším ako 65 rokov ochranu pred reinfekciou okolo 80%, pre ľudí vo veku 65 rokov a starších poskytovala iba 47% ochranu, čo naznačuje, že je pravdepodobnejšie, že znovu chytia Covid-19.

Autori štúdie, ktorú uskutočnili vedci z inštitútu Staten Serum Institut a univerzity v Kodani v Dánsku a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb vo Švédsku pričom na to nežiadali žiadne finančné prostriedky, nenašli nijaké dôkazy o tom, že by ochrana pred reinfekciou v šesťmesačné obdobie sledovania.

Lancet poznamenal, že zistenia vedcov potvrdzujú stratégie, ktoré sa prioritne zameriavajú na ochranu starších ľudí počas pandémie, ako napríklad väčší sociálny dištanc a stanovenie priorít pre vakcíny, a to aj pre tých, ktorí sa zotavili z Covid-19.

"Analýza tiež naznačuje, že ľudia, ktorí dostali vírus, by mali byť stále následne očkovaní, pretože sa nemožno spoliehať na prirodzenú ochranu - najmä u starších ľudí," uviedol Lancet v stredu v tlačovej správe.

Podľa univerzity Johns Hopkins doposiaľ pandémia koronavírusu spôsobila viac ako 120 miliónov infekcií a viac ako 2,6 milióna úmrtí.

Aj keď už existovali predchádzajúce štúdie, ktoré naznačovali, že imunita voči Covid-19 po predchádzajúcej infekcii môže trvať najmenej šesť mesiacov, tento najnovší výskum poskytuje lepšiu indikáciu úrovne ochrany a toho, ako sa líši medzi vekovými skupinami.

Steen Ethelberg z dánskeho Statens Serum Institut v komentári k štúdii uviedol, že výskum podporuje predchádzajúce zistenia týkajúce sa miery reinfekcie.

"Naša štúdia potvrdzuje to, čo naznačovalo množstvo ďalších: reinfekcia vírusom Covid-19 je u mladších a zdravých ľudí zriedkavá, ale starším ľuďom hrozí väčšie riziko opätovného chytenia. Pretože u starších ľudí je väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytnú príznaky závažného ochorenia, a tí, žiaľ, aj často zomrú, naše zistenia objasňujú, aké dôležité je uskutočňovať štátne politiky na ochranu starších ľudí počas pandémie. "

Štúdiu uskutočnili vedci analyzujúci údaje zhromaždené v rámci národnej stratégie testovania koronavírusov v Dánsku, prostredníctvom ktorej boli v roku 2020 testované viac ako dve tretiny populácie (69%, asi 4 milióny ľudí).

Bezplatné národné testovanie PCR - otvorené pre kohokoľvek bez ohľadu na príznaky - je jedným z ústredných pilierov dánskej stratégie kontroly šírenia vírusu.

Vedci potom použili tieto údaje, pokrývajúce vlaňajšiu prvú a druhú vlnu infekcií v krajine, na odhad ochrany proti opakovanej infekcii pôvodným kmeňom Covid-19. Pomery pozitívnych a negatívnych výsledkov testu boli vypočítané s prihliadnutím na rozdiely vo veku, pohlaví a čase od infekcie a boli použité na získanie odhadov ochrany pred reinfekciou, poznamenal Lancet.

Potrebné sú ďalšie štúdie

Je dôležité zdôrazniť, že autori poznamenávajú, že časový rámec vypracovania ich štúdie determinoval to, že nebolo možné odhadnúť ochranu pred reinfekciou novými variantmi vírusu, ktoré sa objavili až koncom minulého roka. Variant objavený v Spojenom kráľovstve sa odvtedy stal dominantným kmeňom napríklad v Európe, pretože je prenosnejší.

Na posúdenie toho, ako sa môže ochrana proti opakovanej infekcii meniť pri rôznych kmeňoch vírusu, sú potrebné ďalšie štúdie, uviedol lekársky časopis.