Maďarskí lekári budú mať dvojnásobné platy, ale...

11.10.2020

Slovenskí lekári len so závisťou krútili hlavami, keď sa dozvedeli, že maďarská vláda prisľúbila zvýšenie platov lekárov na dvojnásobok a viac v priebehu rokov 2021 - 2023. Nielen to. Maďarský parlament tento návrh v utorok 6.10.2020 aj schválil. Nástupný plat lekára bude o rok v prepočte 1 340 eur o 2 roky už 1 914 eur. Lekár s praxou 41 rokov dostane 4 458 eur o 2 roky už 6 632 eur. Ako všetko pozitívne, má aj táto správa svoje ale... Informoval o tom portál 24HU.

Odborový zväz maďarských lekárov (MOSZ) žiada prezidenta Jánosa Ádera, aby nepodpisoval zákon o zdravotnej starostlivosti prijatý 6. októbra, píše Magyar Hang na základe štvrtkového vyhlásenia organizácie.

V liste MOSZ vysvetľuje, že na zvýšenie lekárskych miezd a zníženie práv lekárov nebol potrebný nový zákon o statuse. Týmito otázkami sa mohol zaoberať aj súčasný zákon o postavení v štátnej službe, Zákonník práce a Trestný zákon. Vláda predložila návrh zákona bez toho, aby dodržala zákonný postup.

"Považujeme za urážlivé a nezákonné, že predloženiu návrhu zákona nepredchádzala spoločenská debata, že nedošlo k skutočnej konzultácii alebo konzultácii s odbornými a stavovskými organizáciami k zneniu zákona. Maďarská lekárska únia dostala na vyjadrenie k návrhu zákona iba tri hodiny," píše podľa 24HU vo svojom stanovisku MOSZ.

Podľa vyhlásenia zákon porušuje niekoľko príslušných medzinárodných dohovorov a vytvára právnu neistotu u takmer stotisíc lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Podľa názoru MOSZ zákaz súbežného druhého zamestnania alebo práce vo forme podnikania pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov vážne porušuje maďarské a európske právo.

Podľa ich názoru je neprijateľné a zbytočné, aby sa zákon umožňoval úradom premiestniť v prípade potreby lekárov a zdravotníckych pracovníkov na iné pracovisko na dobu 1 roka s možným predĺžením na ďalší 1 rok. Mohlo by to dokonca rozvrátiť rodiny a porušiť právo na slobodné zamestnanie.

Niektoré z týchto ustanovení sa podarilo "pichnúť" do zákona vo forme pozmeňovacích návrhov. Je teda otázne, či enormné zvýšenie platov vyváži stratu určitých slobôd, ktoré lekárom a zdravotníckym pracovníkom zaručuje Ústava a ďalšie vnútroštátne, či európske zákonné normy.

Treba poznamenať, že aj naši lekári museli v minulosti akceptovať tzv. umiestenku. Túto dostali po skončení školy a museli nastúpiť na určené zdravotnícke zariadenie. Aj ich nástupný plat bol tabuľkový. Ale to sa písali päťdesiate roky minulého storočia.