Prečo Ústavný súd SR mlčí?

21.11.2019

Ústavný súd je konečne personálne naplnený. Je však naozaj aj funkčný?

Mali by sme byť konečne spokojní. Ústavný súd SR má plný počet sudcov - 13. Ale je aj funkčný? Veľa čitateľov nás upozorňuje, že kontakt s týmto súdom je prakticky nemožný. Ak voláte na telefónne číslo podľa kontaktov na www stránke ústavného súdu - tak vám ani po polhodine nik nezdvihne. Po urgencii sme zaznamenali mierny posun - telefon vám už občas zdvihnú ale informaciu cezeň nepodávajú. Máte napisať mail... Na mail nik nereaguje. Sami sme si to vyskúšali - bohužiaľ s rovnakým výsledkom. Oslovili sme teda predsedu ústavného súdu pána Ivana Fiačana so štyrmi otázkami:

1. Vie vedenie ÚS SR o problémoch s telefonickým a mailovým kontaktom klientov ?

2. Aká je príčina nefunkčnosti kontaktov?

3. Čo robí ústavný súd pre odstránenie problému, a kedy bude problém odstránený?

4. Čo majú do tej doby robiť účastníci konaní pred ústavným súdom, aby zistili stav konania v ich vec?

Napriek urgencii sme sa však nedočkali žiadnej reakcie. Nikto tak nevie, čo majú robiť občania, keď sa chcú dozvedieť v akom stave je konanie o ich podaní. A to pre mnohých je táto inštitúcia poslednou záchranou pred dôsledkami neutešenej situácie so spravodlivosťou v tejto krajine. A kontakt s týmto súdom je azda to minimum, čo by malo ešte v našej justícii fungovať. Alebo je toto komunikačné ticho ústavného súdu len logický tichý koniec všetkej nádeje občana v spravodlivý proces na Slovensku? Dúfajme, že to ticho nebude trvať celých 12 rokov - na koľko boli teraz dovolení zvyšní ústavní sudcovia. Situáciu budeme pozorne sledovať.