Menovanie nových sudcov

21.11.2019

Prezidentka SR pani Zuzana Čaputová dnes vymenovala nových sudcov bez časového obmedzenia:

Mária ČERNÁKOVÁ, Okresný súd Levice

Eva DOBRÍKOVÁ, Okresný súd Komárno

Peter DUDIČ, Okresný súd Rožňava

Eva LAMPARTOVÁ, Okresný súd Prešov

Gabriela LUKÁČOVÁ, Okresný súd Humenné

Zuzana SALAJOVÁ, Okresný súd Kežmarok

Z príhovoru prezidentky SR ku novovymenovaný sudcom vyberáme:

"Ako je uvedené v jednom z najprepracovanejších etických kódexov, sudcovská nezávislosť je predovšetkým stav mysle sudcu.

Nevyhnutnou kompenzáciou vašej nezávislosti sú prirodzene vysoké nároky na vaše správanie a očakávania s tým spojené. Pretože takéto správanie buduje dôveru verejnosti. A tá je nevyhnutná práve preto, aby ľudia nevytvárali tlak na súdnu moc s cieľom spravodlivosť si vybaviť, či kúpiť. Dôvera verejnosti je teda základným kameňom skutočnej sudcovskej nezávislosti.

K étosu vášho povolania patrí, že musíte odolať nielen tlaku dvoch strán sporu na súde, ale aj tlaku očakávaní spoločnosti, či už verejnej mienky, médií alebo sociálnych sietí vo vašej rozhodovacej činnosti. Vašu nezávislosť nemusí ohrozovať len predstaviteľ inej štátnej moci, ale do pokušenia vzdať sa jej, môže sudcu priviesť aj priamy nadriadený, či starší kolega, alebo dobrý priateľ. Všetkým tlakom a zvodom je nevyhnutné odolať, lebo každým svojim rozhodnutím budete spoluvytvárať vnímanie a prestíž sudcovského stavu. "