Ministerka Kolíková vraj obmedzí právomoci generálneho prokurátora - ľudia pozor!

03.09.2021

Náš portál sa už viac ako dva roky zaoberá aplikáciou konania podľa § 363 v podmienkach slovenskej prokuratúry. Sme dokonca v súdnom spore s GP SR na krajskom súde v Bratislave, kde žiadame podľa zákona o slobodnom prístupe ku informáciám od GP SR zverejnenie všetkých právoplatných rozhodnutí generálneho prokurátora v tomto konaní za posledných 10 rokov.

Náš boj za ich zverejnenie však nemá za cieľ zničiť tento významný nástroj v rukách generálneho prokurátora, ktorý je výdobytkom pravneho štátu a prednostne slúži na odhaľovanie a odstraňovanie svojvôle na strane orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).

Chceme, aby k týmto rozhodnutiam mala prístup odborná verejnosť tak ako sudcovia ku svojim Zbierkam rozhodnutí, nech sa takto publikovaním týchto rozhodnutí efektívne zjednocuje aj prax prokurátorov a policajtov, aby aj pre občana bol ich postup a prístup predvídateľnejší. Takto sa jedine môže zvýšiť v súčasnosti tak nízka dôvera verejnosti v činnosť OČTK.

Ale nepochybne chceme tiež, aby sa objektívne preukázalo, kedy a ktorý prokurátor meral v rovnakom prípade inak svojim ako ostatným. Aby niesol za to po zásluhe disciplinárnu či trestnoprávnu zodpovednosť.

Takže teraz by mal Maroš Žilinka urobiť gesto a ukončiť náš spor na KS BA zmierom a vydať všetky právoplatné rozhodnutia v konaniach podľa § 363 za roky 2010-2020. Uvidíme.

Všetci občania, ktorí sa ocitli v takejto nepríjemnej situácii a čelia trestnému konaniu a to mnohokrát bohužiaľ aj bez vlastnej viny, v čase keď sa ocitnú zoči - voči svojvôli orgánov činných v trestnom konaní, nemajú inú možnosť než spoľahnúť sa na revíznu činnosť GP SR - inak ich čaká mnohoročný maratón kde ich často až na konci súd oslobodí.

A nerobme si ilúzie, že sa to stáva len ojedinele a netreba sa nad tým veľmi zamýšľať - veď ako sa u nás hovorí, keď sa “drevo rúbe - triesky lietajú”! No ten kto tú triesku bohužiaľ zažil má na to určite iný názor! Veď už sme spomínali, že GP SR pred sebou tlači 82 miliónový balík, ktorý bude musieť zaplatiť za škody spôsobené občanom v trestnych konaniach v dôsledku porušenia zákona zo strany OČTK!

Aby sa také situácie minimalizovali a aby mohli riešiť včas - nie až na súde - vznikol tento právny inštrument - konanie generálneho prokurátora podľa § 363. Generálny prokurator musí v prípade zistenia porušení zákona v neprospech obvinených mať reálnu a účinnú právomoc zasiahnuť a obnoviť zákonnosť.

Ministerka Kolíková pri svojich zbrklých reakciách na súčasnú situáciu zabúda, že aj nôž môže vraždiť - ale sa ním dá aj krájať chlieb. Aj § 363 je dôležitý nástroj na obranu občana proti svojvôli policajtov a prokuratúry ale rovnako môže byť zneužitý aj na "ochranu našich ľudí".

Aby sa tak nedialo, preto treba zabezpečiť jeho transparentné používanie, tak aby bolo takéto rozhodnutie:
 
1/ vždy zverejnené a

2/ aby slúžil tento nástroj na ochranu práv občanov

3/ a aby sa na základe zverejnených rozhodnutí zjednocovala prax prokurátorov a policajtov v trestnom konaní.

Pre pani Kolíkovú len toľko - tak ako nik normálny nezničí všetky nože v krajine, aby údajne zabránil vražde, tak aj tu netreba so špinavou vodou - zneužívaním § 363 smerákmi - vylievať z vaničky aj toto dieťa demokratického právneho štátu, ktorým je konanie podľa § 363 trestného poriadku. Je to další dôležitý nástroj na zabezpečenie rovnosti v práve, ak je zákonne využívaný.

Brutalita myslenia tejto ministerky sa naplno ukázala v jej dnešných slovách.

Kolíková totiž poukazuje na potrebu zmeny zákona aj pre prípady, ak by došlo k sporu medzi jednotlivými prokuratúrami, nadriadenými a podriadenými. "Zvlášť, ak môže ísť o spor medzi generálnou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou, či je tam napríklad dostatok dôkazov na to, aby sa vôbec začalo trestné stíhanie, nechala by som priestor pre konkrétnu prokuratúru, aby si so sebou niesla to bremeno, ktoré súvisí so začatím trestného stíhania, a dôkazné bremeno s ňou išlo ďalej až do súdneho konania," doplnila.

Takže nespravodlivo obvinený občan má byť podľa nej tŕpnou obeťou testovania či svojvoľne konajúci prokurátor presvedčí súd alebo nie. 

V trestnom práve existujú mimo iné dve protichodné koncepcie.

1/ odsúdiť každého aj v prípade pochybností o jeho vine - radšej aj nevinného - nech neunikne ani jeden vinný

2/ v prípade pochybnosti oslobodiť - radšej nech zostane na slobode aj vinný  než odsúdiť čo i len jedného nevinného.

Vyberte si v akom štáte chcete žiť - v prvom, ktorý nikomu neverí a prezumuje, že každý je za niečo vinný len ešte neodhalený a nazýva sa aj totalita alebo v druhom - ktorý verí v dobromyseľnosť konania svojich občanov a  ktorý sa nazýva aj demokratický právny štát…

A pre bežných ľudí len toľko. Spamätajte sa ľudia - pravda je taká, že politici nám v skutočnosti zase chcú znížiť súčasnú ochranu našich práv pod zámienkou hystérie mainstreamu "o zneužívaní tohto inštrumentu". 

Tak ako pod zámienkou boja proti terorizmu siahli politici v mnohých krajinách už na veľa našich slobôd, ktorými sme predtým disponovali. Aby nás vraj ochránili ...

Kladieme si aj otázku - kedy sa v tomto štáte skončí konečne s prijímaním reformných krokov v sprievode hysterického kriku skorumpovaného mainstreamu? 

Azda len vtedy, keď by sme uzákonili, že nie generálny prokurátor, ale šéfredaktori mainstreamu budú konečnými sudcami z ľudu, ako kedysi v dobe lynču? 

Ľudia pozor - doba neobmedzenej mediokracie - vlády médií je reálne veľmi blizko!

A na záver slová odborníka: