Mladí sa vrátili zo sveta - čo budú robiť a kde

12.04.2020

V dôsledku epidémie vo svete sa postupne na Slovensko vracajú ľudia, ktorí dlhodobo pracovali v zahraničí. Dôvod ich návratu je rôzny, ale väčšinou ide o strach z koronavírusu a straty zamestnania. Na akú dobu sa títo ľudia vracajú do vlasti je zatiaľ otázne. Nikto nevie, ako dlho bude hroziť nebezpečenstvo nákazy a kedy sa začne situácia stabilizovať. Je otázne, či sa títo "migranti" budú mať kam vrátiť. Svet po koronavíruse bude určite iný.

Ľudia, ktorí sa vrátili sú jednoznačne vo väčšine prípadoch kvalitní zamestnanci. Museli si svoje miesto mnohokrát získať vo veľkej konkurencii. Sú samostatní, vedia pracovať v medzinárodných podmienkach, poznajú svet a vedia komunikovať.

Aj na Slovensku budú zamestnávatelia prehodnocovať svoje výrobné plány, organizačné štruktúry a určite budú podnikatelia hľadať cesty, ako zefektívniť svoj biznis.

Kvalitný zamestnanec je základom každého podnikania, pokiaľ nemáte vo firme len roboty. Vo väčšine prípadov títo mladí, vzdelaní, so skúsenosťami z rôznych oblastí môžu byť v krátkej budúcnosti veľkou konkurenciou pracovníkom, ktorí tento základ nemajú. Mnohí sú vyškolení veľkými zahraničnými korporáciami a tak povediac, môžu byť skutočnou devízou pre každú spoločnosť.

Minulý rok bol ex-podpredseda vlády Richard Raši v Británii z dôvodu "Brexitu", kde ponúkal možnosť pracovať na Slovensku hlavne tým, ktorí nežijú v Británii viac ako 5 rokov. V Londýne na podujatí "Work in Slovakia - good idea" chcel motivovať hlavne slovenských odborníkov v IT oblasti k návratu domov. Na ceste ho sprevádzali zástupcovia veľkých IT firiem.

Dnes je situácia umocnená "koronavírusom" a je otázne, ako budú reagovať firmy v zahraničí po ukončení nebezpečenstva epidémie. Budú mať ešte záujem o týchto zamestnancov, alebo sa sústredia na podporu zamestnancov vlastnej krajiny?

Zoberme si príklad špičkového kuchára s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý vrátil sa domov. Je zrejmé, že cestovný ruch vo vzťahu k zahraničiu bude dlho ovplyvňovaný epidémiou a ľudia budú menej cestovať. Boom môžu zažívať domáce dovolenky. Dobrý kuchár je základom pre každú kuchyňu a preto by nemal mať problém sa tu zamestnať. Taktiež dobrá recepčná, alebo skúsený animátor môžu nájsť svoje uplatnenie v tuzemských zariadeniach cestovného ruchu.

Ako sme spomenuli vyššie, je tu budúcnosť pre IT špecialistov vo všetkých sférach. Očakáva sa boom hlavne v on-line nakupovaní, ktoré v budúcnosti môže eliminovať nebezpečenstvo epidémie.

Čo môžeme očakávať v sfére výskumu a vývoja? Táto oblasť je dlhodobo podfinancovaná, ale v krátkej budúcnosti by mohla dostať zelenú. Mladí výskumníci môžu pomôcť pri riešení úloh, i napr. pri diagnostike a terapii rôznych typov vírusov.

Slovensko by malo zlepšiť podmienky pre firmy, ktoré sa chcú realizovať v oblasti výskumu a vývoja. V EU sú investície do výskumu a vývoja v priemere 2 % HDP. Čo sa týka našej krajiny, sme hlboko pod touto hranicou. Nie sme inovatívna krajina. Susedné Česko sa k tomuto priemeru už blíži. Mimochodom výdavky 2% HDP na zbrojenie plánujeme dosiahnuť už za pár rokov. No o vede sa vôbec nikde nehovorí...

Vo svete je mnoho mladých slovenských výskumníkov pracujúcich v medzinárodných týmoch - od Ženevy (urýchľovač v Cerne), až po americké Sillicon Valley.

Roky počúvame politikov, ako budú podporovať oblasti, kde je vysoká pridaná hodnota. Montážne dielne, ktoré dnes rozhodujú o výške HDP možno po tejto epidémii ukážu, ako je Slovensko zraniteľné a ako je dnes ekonomika závislá na automobilovom priemysle.

To je hodená rukavica pre novú vládu, aby tento stav prehodnotila a podporila oblasť výskumu a vývoja. V operačnom programe "Integrovaná infraštruktúra" je definovaná schéma na podporu výskumu a vývoja a sú stanovené kritériá na získanie finančných zdrojov. Pomoc je zameraná na priemyselno-vývojové centrá, ktoré budú výskumno-vývojové projekty realizovať. Je tu priame prepojenie medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskými subjektami. Vláda by mala zvýšiť a zefektívniť osvetu. Európske peniaze ležia na zemi a je potrebné ich zdvihnúť.