Mojmír Mamojka mal zákonnú povinnosť vylúčiť sa z konania o Mariánovi Kočnerovi

21.02.2020

Zdá sa, že sa rúca aj ďalšia bašta Roberta Fica na zabezpečenie beztrestnosti do budúcnosti... v závere článku prinášame odpoveď Tlačového odboru ÚS SR na naše otázky predsedovi súdu JUDr.Fiačanovi.

Dňa 11.9.2018 Ústavný súd zverejnil naoko bežnú informáciu:

"O ústavnej sťažnosti Mariána Kočnera rozhodoval III. senát ústavného súdu v zložení predseda senátu Rudolf Tkáčik a sudcovia Jana Baricová a Mojmír Mamojka, ktorý bol dokonca sudcom spravodajcom," informovala o tom Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru ÚS SR.

Ústavný súd v tej dobe vďaka ťahaniciam medzi Robertom Ficom a Andrejom Kiskom nemal riadneho predsedu. Poverená vedením ústavného súdu bola Jana Baricová. Vykonávala funkciu predsedu ÚS.

Sudca Mamojka v ostatných mesiacoch pre viaceré médiá opakovane poprel, že by bol v nejakom kontakte s Kočnerom. V januárovom rozhovore pre média dokonca tvrdil, že sa s ním stretol naposledy "možno pred deviatimi či desiatimi rokmi na jednej svadbe".

V skutočnosti si Mamojka s Kočnerom minimálne písal ešte aj v júni 2018, čo bolo dva týždne pred zadržaním podnikateľa. Upozornil na to Denník N, ktorý sa odvolal na policajné odpočúvanie.

"Ahoj prosím Ťa o krátky termín. Asi najlepšie u Teba doma. Termínu sa prispôsobím. Ďakujem," napísal Kočner v pondelok 4. júna 2018 ústavnému sudcovi.

"Som v Košiciach. Doma budem v stredu cca 19. hod. Ak sa ti hodí môže byť. M.," reagoval vzápätí Mamojka.

Dnes však ústavný sudca tvrdí, že k žiadnemu stretnutiu nedošlo a Kočner sa ho len pýtal na "nejakú obchodno-právnu radu". Odkázal ho však vraj na iných kolegov.

Okrem doterajšieho popierania komunikácie však Mamojkovi priťažuje aj to, že o svojom známom, sk torým si dôverne tyká neikoľko rokov, zároveň o pár mesiacov v závažnej veci rozhodoval ale nepochybne vedome  zamlčal, že je v konflikte záujmov, veď spolu komunikovali pár týždňov predtým. Až takú krátku pamäť by ústavný sudca nemal mať...

Práve Mamojkovi totiž v septembri 2018 pripadla sťažnosť Kočnera voči väzbe. Ten tom čase bol už niekoľko týždňov za mrežami pre zmenkové podvody.

"Existuje možno 10 percent prípadov, keď si s niekým potykáte a už nikdy sa s ním nestretnete. Vtedy nie je potrebné, aby sa sudca namietol. V tomto prípade tak však pán Mamojka rozhodne mal urobiť," uviedol odborník na ústavné právo pre denník SME.

V zákone o Ústavnom súde č. 314/2018, v časti "Vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb"

sa v § 49 ods. (1) píše "Sudca ústavného súdu je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, účastníkom konania, zúčastnenej osobe alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti."

No nielen to - v ods. (4) sa píše, aj ako to má sudca ústavného súdu riešiť, pričom to nie je ponechané na jeho blahovôľu - je to jeho povinnosť"Dôvody vylúčenia podľa odseku 1 alebo odseku 2 oznámi sudca ústavného súdu bezodkladne predsedovi ústavného súdu."

Vyzerá to tak, že pán Mamojka si svoju povinnosť vedome nesplnil a rozhodoval o sťažnosti Mariána Kočnera a to dokonca ako sudca spravodajca! T.j. ako ten čo ostatným dvom sudcom predkladá z jeho strany pripravený návrh na rozhodnutie. Doterajšie informácie, ktoré máme aj od samotného Mamojku, hovoria o tom, že sudca Mamojka nič uradujúcemu predsedovi ÚS SR pani Baricovej neoznámil...

Ak sa to potvrdí je tu podľa viacerých odborníkov, ktorých sme oslovili, jednoznačne dôvod, aby voči Mojmírovi Mamojkovi bolo zahájené disciplinárne konanie a to podľa vyššie uvedeného zákona. Jedným z dôvodov na to je totiž aj nesplnenie povinnosti zo strany sudcu ústavného súdu. A tu má súčasný predseda ÚS SR veci skutočne ako na dlani.

Nepochybujeme, že predseda súdu ako i samotný ústavný súd bude principiálny tak ako Súdna rada v obdobných prípadoch sudcov nižších stupňov. Azda sa nedožijeme prekvapenia v podobe naplnenia slovenského príslovia: "Čo je dovolené bohu - nie je dovolené volu". Čo nesmie okresný a krajský sudca - to môže ústavný...

Položili sme sudcovi Mojmírovi Mamojkovi a predsedovi ústavného sudu JUDr. Fiačanovi v zásade rovnaké otázky:

  • Oznámil sudca Mojmír Mamojka, že je vylúčený z konania sp.zn. III. ÚS 356/2018 pre blízky vzťah s Mariánom Kočnerom?
  • Ak áno, kedy a ako rozhodol o vylúčení Mojmíra Mamojku z tohto konania predseda ÚS SR ?
  • Ak sa Mojmír Mamojka nevylúčil z konania postupom predpokladaným v zákone č. 314/2018 §49 ods. 1 a 4 ako si to vysvetľujete? Považujete to v zmysle medializovaných informácii o jeho telekomunikačných kontaktoch s Mariánom Kočnerom ešte v júni 2018 za porušenie jeho povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona?
  • Považujete toto konanie Mojmíra Mamojku, po jeho overení, za dôvod na zahájenie disciplinárneho konania voči nemu? Domnievate sa, že v danom prípade ide o takú stratu dôvery, žeby mohol prísť o sudcovský talár?
  • Ak nie tak prečo?

Uvidíme, čo nám obaja páni odpovedia. Odpovede Vám prinesiem v ďaľšom pokračovaní alebo aktualizácii tohto článku.

Už len na záver uvádzame, že predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková podala návrh na disciplinárne stíhanie sudkýň Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej.Praženková ich navrhuje zbaviť funkcie. Rozhodovať o tom bude disciplinárny senát. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.

"Dané sudkyne k dnešnému dňu neposkytujú záruky, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Pokiaľ sudca neposkytuje záruky na splnenie týchto predpokladov, možno konštatovať ich stratu," uvádza sa v stanovisku Praženkovej.

Predsedníčka súdnej rady im navrhuje trest zbavenia funkcie sudcu vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Ten má už Cviková pozastavený od januára na základe návrhu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd).

Pýtame sa teda: "Poskytuje Mojmír Mamojka ku dnešnému dňu záruky, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti? Môže sudca ústavného súdu vedome klamať verejnosť?"

Oslovili sme v tejto veci aj viacerých významných bývalých sudcov Ústavného súdu, pričom s ich súhlasom zverejníme aj ich názory na riešenie tejto veci.

Aktualizácia! Promptne na naše otázky predsedovi ÚS SR odpovedal  Tlačový odbor súdu:

Vyjadrenie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana k medializovaným informáciám

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ,,ústavný súd") Ivan Fiačan ako subjekt oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu preveruje jednak už skôr zverejnené skutočnosti týkajúce sa možného disciplinárneho previnenia sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku, ako aj aktuálne medializované informácie týkajúce sa tohto sudcu.

Predseda ústavného súdu vníma svoju zodpovednosť za podanie či nepodanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu, atým aj zodpovednosť za zachovanie dôvery k ústavnému súdu a k postupu jeho predsedu v tejto veci.

Predseda ústavného súdu zdôrazňuje, že návrh na začatie disciplinárneho konania musí byť po skutkovej a právnej stránke riadne odôvodnený a podložený relevantnými dôkazmi, zvlášť ak ide o návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu.

Predseda ústavného súdu je zároveň vždy povinný vziať na zreteľ aj akékoľvek možné zásahy do činnosti ústavného súdu a jeho sudcov a v tomto zmysle chrániť jeho nezávislosť a nestrannosť. Preveruje preto všetky zverejnené informácie tak, aby sa mohol zodpovedne rozhodnúť, či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti dotknutému sudcovi. Medializované informácie je potrebné verifikovať a podložiť potrebnými dôkaznými prostriedkami.

Predseda ústavného súdu žiadal príslušné orgány o zaslanie informácií, prípadne dôkazov týkajúcich sa už skôr zverejnených skutočností, a aj v súvislosti s novými zverejnenými informáciami požiada príslušné autority o súčinnosť. Zároveň v súlade s § 54 ods. 1 Spravovacieho arokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky požiada sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku o vyjadrenie sa k týmto novým informáciám.