Na Ukrajine platí “zemiak nad zlato”

09.01.2021

Na Ukrajine sa podľa výsledkov auditu tesne pred Novým rokom podaril neočakávaný objav, v skladoch prakticky nezostali žiadne zemiaky. Iba niekoľko prevádzkovateľov má rezervy presahujúce 20 tisíc ton. Pre krajinu, ktorej populácia, podľa miestnych štatistík spotrebuje,5,7 milióna ton zemiakov ročne sú tieto zásoby prakticky ničím, uvádza agentúra RIA Novosti.

Ukrajina čelí druhej, po sebe nasledujúcej, zemiakovej kríze. A to na jednej strane jasne demonštruje úspešnosť plánov na vybudovanie "agrárnej superveľmoci", ktoré opakovane ohlasovali predstavitelia najvyšších ukrajinských orgánov (najmä Petro Porošenko a Arsenij Jaceňuk). Na druhej strane je to tiež dôkaz kvality riadenia prioritného odvetvia pre Ukrajinu a zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, čo je strategická úloha pre každý štát.

Tento stav nie je v žiadnom prípade náhodný a krízy na potravinových trhoch na Ukrajine sa budú iba stupňovať, pretože ukrajinský štátny aparát takmer v akejkoľvek sfére, vrátane agrárnej, sa namiesto svojej riadiacej činnosti angažuje v jej predstieraní. A miestni oligarchovia a "západní partneri", zastúpení nadnárodnými spoločnosťami, využívajú rentu prírodných zdrojov, ku ktorej majú prístup, výlučne na svoje vlastné účely, pričom nijako neobmedzujú prostriedky na ich dosiahnutie.

Doslova na jeseň 2019 zasiahla Ukrajinu tvrdá zemiaková kríza. Maloobchodné ceny zemiakov boli päť až sedemkrát vyššie a ceny pre veľkoobchod boli trikrát vyššie ako ceny v susednom Bielorusku a Rusku. V roku 2019 urobila Ukrajina rekordné dovozné nákupy zemiakov, ktoré v desiatkach násobkoch prekonali predtým dosiahnuté rekordy v posledných mesiacoch roka. Celkovo sa podľa oficiálnych údajov doviezlo 0,25 milióna ton zemiakov.

Za 11 mesiacov roku 2020 bol prekonaný rekord z predchádzajúceho roka - doviezlo sa 0,28 milióna ton. Dalo by sa predpokladať, že je to dôsledok minuloročnej krízy a obstarávania začiatkom roku 2020. Inventárne údaje však naznačujú, že problém nezmizol. A hoci dnes na Ukrajine nie sú maloobchodné ceny zemiakov 5 až 7-krát, ale iba 2 až 2,5-krát vyššie ako v Rusku, hlavný cenový nárast sa dá očakávať v blízkej budúcnosti.

Ale problém nie je len v cene. Ukrajinskí "patrioti"nedávno zistili desivú skutočnosť - ukrajinská armáda konzumuje zemiakovú kašu vyrobenú Ruskou federáciou, teda "agresorom".

Potravinové problémy sa však neobmedzujú iba na zemiaky. V rokoch 2018 - 2019 zažila Ukrajina cibuľovú krízu, ceny cibule dosiahli kozmických rozmerov, dovoz zaznamenal viacnásobný nárast, a to aj z Ruska. Pohánkové krízy na Ukrajine sú spravidla trvalé a sú pokryté dodávkami hlavne z Číny a Ruska.

Príčin nekonečných potravinových kríz v "agrárnej superveľmoci" je veľa. Uvedieme len tie hlavné.

Nedostatok štátnej politiky v potravinársko - priemyselnom komplexe je zrejmý. S nástupom do funkcie prezidenta Volodymyra Zelenského bolo ministerstvo poľnohospodárstva dokonca zlikvidované a jeho funkcie prešli na ministerstvo hospodárstva. Od januára 2021 je však toto ministerstvo obnovené, ale podstata nie je v prítomnosti úradu, ale v jeho činnosti a výkonnosti. Boli po minuloročnej zemiakovej kríze prijaté nejaké opatrenia, aby sa tomu zabránilo v budúcom roku? Samozrejme, že nie! Jedinou iniciatívou týkajúcou sa zemiakov pochádzajúcou z agrárnych zložiek ministerstva hospodárstva bol zákaz dovozu zemiakov z Ruska. Ale to, našťastie pre Ukrajincov, nebolo realizované.

Pokiaľ ide o ďalšie problémy, je napríklad známe , že Ukrajine chýbajú skladovacie priestory na zemiaky. Ich zostatková kapacita je iba 300 tisíc ton, zvyšok je jednoducho mimo prevádzky. Potreba kapacity je najmenej 1,5 milióna ton. Vďaka nedostupnej skladovacej kapacite nemožno zachrániť ani tú najlepšiu úrodu. Ale nikoho ani nenapadne venovať sa stimulácii ich výstavby.

Ďalším problémom je fiktívna poľnohospodárska štatistika (presnejšia jej úplná absencia). Z nejakého dôvodu sa verí, že 87 % zemiakov na Ukrajine sa pestuje na súkromných pozemkoch a iba 13 % na farmách. Toto sú údaje ešte z 90. rokov. Potom už tieto údaje nikto nerevidoval, aj keď sa odvtedy život veľmi zmenil. Preto sa pri výpočte objemu dopestovaných zemiakov berú údaje z fariem a vynásobia ich číslom 7,7. Tým stanovia objem produkcie na 100%. Ukazuje sa, že Ukrajina sústavne pestuje viac ako 20 miliónov ton zemiakov. Čo mimochodom nie je o nič menej ako v Rusku, kde sa pestuje viac ako 30 miliónov ton.

Ale ak hypoteticky predpokladáme, že nie 87%, ale povedzme 74% sa pestuje na súkromných pozemkoch, potom sa celková produkcia na Ukrajine okamžite zníži na polovicu! Až asi na desať miliónov ton. Mimochodom, toto je zdroj mimoriadne pochybných údajov, vďaka ktorým je Ukrajina na štvrtom mieste v pestovaní zemiakov.

Zemiakov na Ukrajine vždy konzumovali relatívne veľa, kvôli chudobe obyvateľstva a dostupnosti tohto produktu. Teraz však pre mnohých začína byť táto základná položka výživy príliš drahá.

Ďalšou príčinou problémov je dominancia obchodníkov s komoditami. Štát nemá žiadny vplyv na striedanie plodín a nestimuluje spracovanie dopestovaných produktov. Výsledkom je, že obchodníci s obilím (väčšinou nadnárodné spoločnosti) vykúpia budúcu úrodu na začiatku, a tak môžu diktovať ceny na trhu. K tomu sa pridáva celková závislosť ukrajinskej poľnohospodárskej výroby od dovozu. Zničenie miestneho priemyslu viedlo k tomu, že 75 % nákladových položiek na rastlinnú výrobu sa dováža. Sadivo avýrobky na ochranu rastlín na Ukrajinu sa dovážajú takmer stopercentne. Vo väčšine prípadov sa používajú dovážané kombajny, traktory a iné mechanizmy, dováža sa najmenej 75 - 80 % motorovej nafty a najmenej polovica hnojív. Čisto ukrajinskou položkou rastlinnej výroby je pôda a pracovná sila.

Pre Ukrajinu však existujú určité dobré správy.

Po prvé, krajina sa definitívne naučila zbierať "nárazníkové"úvery. Nedávno bolo publikované, že k 22. decembru vytvorilo ukrajinské ministerstvo financií rekord, keď si na domácom trhu požičalo za necelý mesiac 3,7 miliardy dolárov a na zahraničnom trhu ďalších 1,73 miliardy dolárov. Ale do konca decembra rekordné hodnoty výrazne vzrástli, celkovo za mesiac nabrala Ukrajina pôžičky za viac ako 6,6 miliárd dolárov. A to napriek skutočnosti, že na začiatku roka, za 28 a pol roka svojej existencie, Ukrajina nahromadila verejný dlh 83,3 miliárd dolárov.

Po druhé, vyšlo najavo, že pre neúplný rok 2020 Ukrajina takmer zdvojnásobila dovoz čierneho kaviáru. To znamená, že blahobyt ukrajinských občanov zjavne rastie a môžu si dovoliť nahradiť nedostatočné zemiaky čiernym kaviárom. Možno by aj ukrajinské úrady mali uvažovať o zmene receptu na boršč, ktorý zúrivo bránia ako národné jedlo, a do jeho zloženia zaviesť kaviár z jesetera.