Nie je to to isté - kariérny policajt a kariérista

07.10.2020
Poverený policajný prezident pán Peter Kovařík...
Nadbiehal Gašparovi, rozumeli si, tak trochu boli z jedného cesta. Svoju šancu zacítil, keď jeho zásadový šéf odmietol funkciu na riaditeľa Úradu boja proti korupcii, lebo odmietal tých, ktorí ju ponúkali, jemu to nevadilo, naopak, s radosťou ju prijal. Bolo jedno za aké hodnoty a ideáli kopal, hlavne byť na výslní. Slúžil podľa potreby a slúžil dobre, politické zmeny sa ho nedotýkali, nový minister ho posunul až do Washingtonu za policajného pridelenca. Bolo fajn, Amerika, sveta žiť. Po návrate sa upichol na úrade vlády, ihneď po boku Fica a spoločne sa tvárili, ako keby bol najväčším bojovníkom proti korupcii, pravdaže bez akýchkoľvek kompetencií a zodpovednosti. Angažoval sa vo vytvorení úradu na ochranu svedkov, no nepodarilo sa mu ho obsadiť. Nevadí, po páde Fica i Kaliňáka sa opäť dočkal, stal sa dočasným prezidentom a sníva o ďalších kariérnych rokoch. 
Možno iným také vyjadrenie ako podal Kovařík k materiálom Stromček - Váhostav (Široký) stačí, ale mne nie a on to vie veľmi dobre, však sa poznáme. 

Je jasné, že s tými materiálmi o podozrení z trestnej činnosti urobil kardinálnu chybu ale on ju opakuje aj teraz, pri jej vysvetľovaní. 

 
Po prvé. Každý materiál získaný z akéhokoľvek zdroja (poštou, anonymne, cez operatívne kontakty) s akoukoľvek úrovňou jeho využitia bol riaditeľ Úradu boja proti korupcii povinný nechať zaevidovať do administratívnej evidencie úradu a pokynom prikázať konkrétnemu podriadenému útvaru s konkrétnou úlohou (operatívne rozpracovať, využiť v ďalšej operatívnej činnosti, prideliť do vyšetrovania k začatiu trestného stíhania atď.). Aj podklady bez zjavného okamžitého využitia sa vkladajú do informačnej databázy pre prípadné ďalšie využitie v budúcnosti, pravdaže existuje systém zabezpečujúci anonymitu spolupracujúcej osoby. "Uliať" takýto materiál mimo evidenciu, mimo informačnú databázu, teda mimo akúkoľvek kontrolu znamená porušenie administratívneho poriadku a môže znamenať ničenie podkladov o podozrivej trestnej činnosti, čo je prinajmenšom zo strany zodpovedného funkcionára disciplinárne previnenie, ak nie trestný čin. 


Po druhé. K začatiu operatívneho rozpracovania (mimo trestné konanie) určitej veci nie je potrebná presná právna kvalifikácia podozrivého skutku, postačuje, že v hrubých rysoch je podozrenie, že mohlo prísť k spáchaniu trestného činu čo pri prepojení osoby Stromčeka s Váhostavom cez predložené účtovné doklady evidentne existovalo. Ak by napriek tomu chcel P. Kovařík konkretizovať trestný čin, tak to mohol byť niektorý z trestných činov korupcie, sprenevera, podvod, legalizácia príjmov z trestnej činnosti ... 


Po tretie. Tvrdenie, že "mohli sme zájsť" či "mohli sme sa formálne opýtať" ale "dostali by sme sa do rovnakého stavu, ako predtým" sú báchorky, jasné výhovorky a kľučkovanie na tenkom ľade. Veď práve preto sa využíva tzv. operatívne rozpracovanie prípadu, pretože sa pri získavaní údajov, podkladov, informácií postupuje utajeným spôsobom pri využití všetkých síl a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technické prostriedky. A k tejto činnosti mal riaditeľ Úradu boja proti korupcii špeciálny operatívny útvar (zvláštne oddelenie), ktoré priamo riadil a takéto závažné a zložité prípady mal možnosť prikázať tomuto oddeleniu. Viem o čom hovorím, keď som ho sám vytvoril. Z daného vyplýva, že P. Kovařík ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii mal všetky možnosti daný materiál nechať operatívne rozpracovať, čo však vedome (úmyselne) nevyužil a tento materiál nechal mimo tento zákonný rámec, čím zmaril splnenie dôležitej úlohy v boji proti zločinu (§ 326 alebo § 327 Trestného zákona). 


Po štvrté. P. Kovařík svoj nezákonný postup zdôvodňuje ako politický kalkulant, keďže v čase získania materiálov "nastupovala po voľbách v roku 2012 nová vláda" a "po zmene pomerov vo vedení štátu a polície nechcel ohroziť zdroj týchto informácií". Je jasné, že takto služobný policajný funkcionár nemá a nemôže nikdy uvažovať, keďže jeho postupy sú (majú byť) apolitické a teda nezávislé od politických pomerov v štáte a sú (majú byť) vysoko profesionálne, čiže závislé len od ústavy a zákonov. 
Určite je len náhoda, že Juraj Široký bol v rokoch 1979 až 1990 vyslaným rozviedčikom ŠtB vo Washingtone a práve vo Washingtone v rokoch 2013 až 2017 bol Peter Kovařík policajným pridelencom a prvým tajomníkom na Zastupiteľskom úrade SR.
Jozef Šátek, bývalý elitný vyšetrovateľ