Novodobé olympijské hry odštartovali pred 125 rokmi

06.04.2021

V stredu 6. apríla 2021 uplynulo presne 125 rokov od chvíle, keď sa v gréckych Aténach začali prvé novoveké olympijské hry. Tento deň sa v posledných rokoch celosvetovo slávi ako Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier.

Hry I. olympiády modernej éry trvali desať dní - do 15. apríla. Štartovalo na nich 245 športovcov - výlučne mužov. Hoci účastníci reprezentovali 14 národných olympijských výborov (NOV), väčšina z nich bola z Grécka.

Prví novovekí olympionici súťažili v 43 disciplínach 9 športov - v atletike (jej súčasťou vtedy bolo aj vzpieranie), plávaní, gymnastike, zápasení, šerme, cyklistike, streľbe a v tenise. Na jedinom krytom športovisku bojovali o olympijské pocty šermiari. Pôvodne sa malo ešte na mori súťažiť vo veslovaní a v jachtingu, ale v dôsledku veľkého vetra a vysokých vĺn sa to nerealizovalo.

Prvý Slovák v histórii, ktorý súťažil na olympijských hrách, bol v Aténach 1896 rodák z Hronca Alojz Szokol (v štartových listinách uvedený ako Alajos Szokolyi). Bol členom malej výpravy vtedajšieho Uhorska. Všestranný atlét súťažil s číslom 1 a darilo sa mu výborne. V behu na 100 m skončil časom 12,6 s tretí, v trojskoku výkonom 11,26 m štvrtý!

Žiaľ, olympijskú medailu nezískal. Víťaz každej súťaže na prvých novovekých olympijských hrách dostal okrem olivovej vetvičky a diplomu striebornú medailu, druhý vavrínovú vetvičku a bronzovú medailu, ale tretí v poradí nedostal nič...

Moderné olympijské hry alebo olympijské hry (francúzsky: Jeux olympiques) sú vrcholové medzinárodné športové podujatia, ktoré zahŕňajú letné a zimné športové súťaže a na ktorých sa zúčastňujú tisíce športovcov z celého sveta. Olympijské hry sú považované za vrcholové svetové športové súťaže s účasťou viac ako 200 krajín. Zvyčajne sa konajú každé štyri roky, v rámci štvorročného obdobia sa striedajú letné a zimné olympijské hry každé dva roky.

Ich vznik bol inšpirovaný starovekými olympijskými hrami (starogrécky: Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες), ktoré sa konali v gréckej Olympii od 8. storočia pred naším letopočtom do 4. storočia nášho letopočtu. Barón Pierre de Coubertin založil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v roku 1894, čo viedlo k prvým moderným hrám v Aténach v roku 1896. MOV je riadiacim orgánom olympijského hnutia a jeho štruktúru a autoritu vymedzuje olympijská charta.

Staroveké olympijské hry boli náboženské a atletické slávnosti, ktoré sa konali každé štyri roky vo svätyni Zeusa v gréckej Olympii. Konkurencia bola medzi zástupcami niekoľkých mestských štátov a kráľovstiev starovekého Grécka. Tieto hry obsahovali hlavne atletické, ale aj bojové športy, ako je zápasenie a pankration, preteky na koňoch a vozoch.

Všeobecne sa píše, že počas hier sa všetky konflikty medzi zúčastnenými mestskými štátmi odkladali, kým sa hry neskončili. Toto zastavenie nepriateľstva bolo známe ako olympijský mier alebo prímerie. Táto myšlienka je moderným mýtom, pretože Gréci svoje vojny nikdy neprerušili. Prímerie skutočne umožnilo tým náboženským pútnikom, ktorí cestovali do Olympie, nerušene prechádzať cez bojujúce územia, pretože ich chránil Zeus.

Začiatok olympiády je zahalený tajomstvom a legendou, jeden z najpopulárnejších mýtov označuje Heraklesa a jeho otca Zeusa za pôvodcov hier. Podľa legendy to bol Herakles, kto ako prvý označil hry za "olympijské" a ustanovil zvyk konať ich každé štyri roky. Mýtus pokračuje, že potom, čo Herakles dokončil svojich dvanásť prác, postavil olympijský štadión na počesť Zeusa. Po jej dokončení kráčal po priamke na 200 krokov a túto vzdialenosť nazval "štádium" (grécky: στάδιον, latinsky: stadium, "javisko"), z ktorého sa neskôr stala jednotka vzdialenosti.

Najrozšírenejším dátumom začiatku starovekej olympiády je rok 776 pred Kr., je to založené na nápisoch, ktoré sa nachádzajú na Olympii a uvádzajú výhercov stopy, ktorá sa každé štyri roky drží od roku 776 pred n. l.

Staroveké hry obsahovali bežecké podujatia, päťboj (pozostávajúci zo skokov, hodov diskom a oštepom, pretekov v nohách a zápasov), box, zápasenie, pankration a jazdecké podujatia. Traduje sa, že Koroibos, kuchár z mesta Élida, bol prvým olympijským víťazom.

Olympijské hry mali zásadný náboženský význam a obsahovali športové udalosti spolu s rituálnymi obeťami na počesť Dia (ktorého slávna socha od Feidiasa stála v jeho chráme v Olympii) a Pelopsa, božského hrdinu a mýtického kráľa Olympie. Pelops bol známy pre svoje preteky na vozoch s kráľom Oinomaos z Pisatisu. Víťazi podujatí boli obdivovaní a zvečnení v básňach a sochách.

Hry sa konali každé štyri roky a toto obdobie, známe ako olympiáda, využili Gréci ako jednu zo svojich jednotiek merania času. Hry boli súčasťou cyklu známeho ako Panhelénske hry, ktorý zahŕňal Pýtické hry, Nemejské hry a Isthmické hry.

Olympijské hry dosiahli vrchol svojich úspechov v 6. a 5. storočí p.n.l., avšak potom postupne klesali na dôležitosti, keď Rimania získali moc a vplyv v Grécku. Aj keď neexistuje vedecký konsenzus o tom, kedy sa hry oficiálne skončili, najčastejšie sa odhaduje dátum 393 n.l., keď cisár Theodosius I. rozhodol, že všetky pohanské kulty a praktiky musia byť eliminované.

Edikt rímskeho cisára Teodózia I. v roku 394 n. l. antické olympijské hry zrušil - po takmer tisícdvesto rokoch, keď sa v Olympii uskutočnilo dovedna 293 hier. Ďalším bežne uvádzaným dátumom je rok 426 n.l., keď jeho nástupca Theodosius II. nariadil zničenie všetkých gréckych chrámov.

tolko o zaciatku novodobej olympiady