Obchodovanie s akciami elektronicky? Zabudnite na Slovensku - alebo kde je Sulíkove “kilečko”?

21.02.2021

Chce na Slovensku akciová spoločnosť zistiť svojich akcionárov? Nič ľahšieho "v úvodzovkách"...

Najprv si zabezpečte vypis z obchodného registra - ale použiteľný pre právne účely - t.j. buď zo súdu, alebo od notára alebo z pošty. Jedno, druhé i tretie je v dobe koronakrízy fakt super.

No keď ho konečne budete mať a budete ľahší o najmenej 4€, tak si ešte vyplňte na stránke centrálneho depozitára cenných papierov SR formulár E12. No a pekne si ho aj vytlačte z tejto stránky, lebo elektronicky ho podať nemôžete - nanič Vám je aj váš elektronický občiansky preukaz či toľko krát v televízii politikmi omieľaný e-government!

A potom hajde k notárovi - ešte úradne potvrdiť podpisy štatutárov na tomto tlačive. A teraz pekne na poštu. No a keďže do Bratislavy má každý len skok, choďte si tam nakoniec na ústredie SCP, keď Vám láskavo nakoniec povedia, kedy a kde sa máte dostaviť aj s usb kľúčom po kýžený zoznam. Inak si musíte zaplatiť, a to mastne, ak by Vám ho museli poslať v papierovej forme.

To, že máte e-schránku a CDCP SR by ju podľa zákona mal mať tiež - Vám nepomôže. Kdeže je Sulikovo "kilečko"!

Zrátajme si to. Na Slovensku bolo ku koncu roku 2019 celkom 5291 akciových spoločnosti. Ak by všetci poctivo plnili povinnosti z obchodného zákonníku, tak štát od nich vyinkasoval za to, čo sám o nich eviduje najmenej 20 000 € - len za výpisy z obchodného registra

Poštovné za doručenie žiadosti o vyhotovenie výpisu akcionárov - je ďaľších 10 000 €. 

A nech je aspoň polovica a.s. odkázaná za doručenie zoznamu akcionárov v papierovej forme, tak  zaplatia CDCP “len” 160 € za jeden ISIN (číslo emisie CP) t.j. a štát takto bez námahy odľahčí podnikateľov o ďaľších 416 000 €...

No a predstavte si teraz, že by ste nemali nič na práci a chceli by ste od niekoho kúpiť akcie nejakej slovenskej spoločnosti. Tak to si musíte zobrať rovno dovolenku. Tu Vám totiž žiaden internet nepomôže. Obchod prebieha ako kedysi mozno v Amerike pred sto rokmi...

Najprv musíte poznať svoj majetkový účet - musí byť v niektorej z bánk, ktorá bola ochotná za mastný poplatok Vám ho viesť. A musíte zistiť spolu s majiteľom cenného papiera, ktorý mienite kúpiť aj jeho majetkový účet. 

A teraz začína genialita slovenského obchodovania s cennými papiermi v dobe internetu a údajného egovernmentu.

V banke predajcu cenných papierov musíte vyplniť tlačivo "predaj CP" a pritom tam musíte byť obaja (ako pri prepise auta), no počítajte s tým, že na tej pobočke nik nebude vedieť ako formulár vyplniť a bude musieť asi 15 krát volať do ústredia v Bratislave a radiť sa... no a keď to vyplnenie nebodaj zvládnu, tak táto pobočka, ak nie ste náhodou v Bratislave, musí potom tento ťažko vypotený papier poslať "na spracovanie" do Bratislavy a Vám na zaver povedia len to, že o pár dni Vám povedia čo ďakej, keď sa na ústredí banky nájde niekto, kto to bude vedieť spracovať.

No a aby zábava bola úplne dokonalá to isté sa symetricky odohrá v banke nadobúdateľa - kde zase obaja chudáci predajca a nadobúdateľ - zažijú temer to isté ale tentoraz nad formulárom "Kúpa CP" (ibaže logá na formuláru v banke budú mat inú farbu).

A za to všetko musíte ešte samozrejme poriadne zaplatiť - veď sa nadreli s tými vašimi hnusnými cennými papiermi...

A už len tŕpne dúfajte, že sa tieto dva papiere nakoniec stretnú u Centrálneho depozitára a slávnostne sa transakcia schváli...