Očkovanie a koronavírus - bude to naša spása?

23.04.2020

Už vyše mesiac bojuje naša spoločnosť s pandémiou COVID-19. Bolo napísaných množstvo článkov, úvah , názorov o tejto problematike. A na našich stránkach sme rozoberali možnosti diagnostiky a liečby infekcie COVID-19.

V poslednom období sme svedkami rozporuplných vyhlásení ohľadom vakcíny proti koronavírusu. Raz je nám vakcína sľubovaná do pol roka, inokedy zase do 16-18 mesiacov. Väčšina odbornej verejnosti vkladá do vakcinácie obrovské nádeje. Rozhodli sme sa preto objasniť našim čitateľom aké sú možnosti očkovanie proti vírusovým ochoreniam.

Svet vírusov je veľmi zložitý a preto je veľmi ťažké nájsť jeden vzorec na vyriešenie všetkých problémov. Vírusy sa delia podľa štruktúry na DNA a RNA . Mutácia - zmena v genetickom kóde je kľúčová otázka pri boji s vírusovými ochoreniami. Je všeobecne známe, že DNA vírusy sú stabilnejšie voči mutáciám a naopak RNA vírusy sú vysoko náchylné na tieto zmeny, ktoré nám robia veľké problémy pri vytvorení očkovacej látky.

Čo sa týka COVID-19 sme ešte len na začiatku poznávania štruktúry vírusu a taktiež jeho náchylnosti k mutáciám. Ako uvádzame vyššie DNA vírusy sú stabilnejšie a to je aj vysvetlenie vysokej účinnosti očkovania zdravotníckych pracovníkov proti hepatitíde typu B. Vírus hepatitídy B je DNA vírus, málo mutuje a tým pádom očkovacia látka je spoľahlivá.

Vezmime si však nám veľmi dobre známu chrípku. Je to RNA vírus. Cirkulácia chrípkových vírusov a vzhľadom na ich premenlivosť neustále monitoruje v celosvetovej sieti laboratórií. WHO vyhodnotí situáciu a skupiny odborníkov navrhnú každý rok zloženie chrípkových vakcín. Takže vakcíny ochránia pred vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú sezónu.

Chrípkový vírus však mutuje, to je zároveň aj dôvod možného zlyhania vakcinácie pri chrípke. Efektivita očkovanie totiž závisí od podobnosti kmeňov vírusu chrípky vo vakcíne s cirkulujúcimi kmeňmi v populácii v danej sezóne.

A to môže byť kameňom úrazu pri vývoji vakcíny proti COVID-19. Ešte stále totiž úplne nepoznáme jeho schopnosť genetických zmien. Vieme ale, že sa jedná o RNA vírus. Ak aj o pol roka vytvoríme vakcínu, nemáme istou že koronavírus nás prekvapí rôznymi mutáciami, ktoré odstavia novú očkovaciu látku.

Na záver preto prosíme odborníkov, média, rôznych poradcov, aby veľmi citlivo diskutovali o otázke vakcinácie, pretože sme ešte stále na začiatku spoznávania správania sa koronavírusu. Tým pádom si nemôžeme dovoliť dávať ľudom na jednej strane extréme ľúbivú ale zároveň možno falošnú nádej.