Od nového roka skončí súdny biznis - “spadne klec”

14.07.2020

Nová vláda sa veľmi cielene ujala svojej úlohy "ničiteľa korupcie" vo svete tak postihnutom smerácjym bačovaním, kde všetko bolo na predaj. Korunou justície je súdny systém, ktorý rozhoduje o najpodstatnejších otázkach sukromnoprávneho práva, verejného práva, tak ako i trestného práva. V zmysle výpovede Vladimíra Sklenku a tiež podľa osobnej skúsenosti redaktora sa súdny systém dostal do bodu totálneho právneho marazmu.

Sudca sa stal nástrojom korupcie, pričom predsedovia súdov sa stali ich "pasákmi". Predseda súdu bola najkorupčnejšia postavička v súdnom systéme, ktorý chodil a priateľsky dohováral sudcom jeho súdu a dokonca i sudcom podriadených súdov. Ako vystrihnuté z mafiánskej telenovely. Dokonca sa úplatky odovzdávali i pred budovou súdu v obálkach. Už sa ničoho nebáli, všetko bolo dovolené, medze sa nekládli. Vytvoril sa vnútorný systém a hierarchia zločineckých skupín. Všetko smerovalo z hora nadol. Ministerstvá kryli a manažovali korupciu na súdoch. Viď Jankovská z pozície štátnej tajomníčky.

NEPRENIKNUTEĽNÝ SYSTÉM KORUPCIE, KTORÝ ZO SUDCOV VYTVORIL POSLEDNÝ ČLÁNOK JUSTIČNEJ MAFIE

Ako to je zrejmé, tak i tento systém si vytvoril prirodzene svoje role a kanály, ktorými prichádzali ponuky a realizovali sa obchody. Dôležitou funkciou boli predseda a podpredseda súdu, ktorý boli dosadzovaní len po korupčnej linke, resp. tak aby zabezpečovali loajalitu voči jednotlivým justičným mafiánom, tzv." vybavovačom".

Vybavovači tak nemuseli poznať osobne a pásť jednotlivých sudcov, ale postačil im jediný kontakt na predsedu súdu a bolo to. Ten už vedel obšlápnuť jednotlivých podriadených sudcov, ktorý podľahli jeho jemnému tlaku a rozhodli spor tak ako bolo treba.

Vybavovačom sa väčšinou stal advokát, boli tam však aj iné osoby. Pre nich sa za správnu cifričku rozhodlo raz tak raz tak, podľa zákazky a ponuky a dopytu. Tento systém prinášal jednotlivým vykonávajúcim zložkám nemalé príjmy z tejto trestnej činnosti. Predseda Krajského súdu si vraj vedel priemerne prilepšiť o 100-200 tis EUR mesačne oproti svojmu sudcovskému platu. Samozrejme záležalo na lokalite súdu.

Krajský predseda však dosiahol na všetky podriadené súdy, mnohokrát vedel "vybaviť" dokonca aj nadriadené súdy, nakoľko požíval dôveryhodnosť a každý vedel, že možno jeho službičky bude potrebovať pre nejakého svojho známeho v budúcnosti. Bežný sudca zapojený do tohto systému si tak mohol prilepšiť o 10-20 tis EUR mesačne ku svojmu trojtisícovému sudcovskému platu. To nehovoriac o kávičkách, obedíkoch a iných sponzorských malých podarúnkoch.

SPADLA KLEC, JE KONIEC STARÝM ČASOM

Ministerka spravodlivosti veľmi dobre pochopila korupčný systém súdnictva a rázne proti nemu zakročila dvoma zásadnými právnymi normami, a to zákazom prikrmovania a zákazom svojvoľného rozhodovania.

Tým prvým by sa 1.1.2021 mali nadobro skončiť malé nenáležité výhody pre sudcu ako koňačik, obedík a podobne. Takzvané všimné.

Tým druhým sa zase obmedzí možnosť svojvoľného rozhodovania súdov. Vybavený súdny spor sa totiž vždy musí pretaviť do svojvoľného rozhodnutia sudcu, nakoľko musí ohnúť právo a i skutkový stav do podoby, aby to vyhovovalo objednávateľovi korupcie.

Ak po novom roku skutočne dôjde k takémuto prípadu, tak sudca sa vystaví vysokému riziku trestnej zodpovednosti, čo v podstate zničí jeho sudcovskú kariéru nadobro. Svojvoľné rozhodovanie v slovenskej justícii bolo tak bežnou praxou, takmer 75 percent rozhodnutí sa riešilo týmto spôsobom ohýbania práva, čo zabezpečilo nemalé problémy slušným občanom požadujúcim spravodlivosť tým, že sa obrátili na súd.

Mnohokrát už aj skoro verejne pospolitá pravnická obec používala na sudy nelichotivé pomenovania, napríklad "bašta korupcie" a podobné. Tento stav sa pretavil do absolútnej nedôvery ku súdnictvu zo strany občanov, čomu niet divu. Neexistoval advokát, ak nebol "vybavovačom", ktorý by vedel predvídať súdne rozhodnutie...

KORUPČNÉ PRÍJMY V DESIATKACH TISÍC EUR SKONČILI, ZVYKY VŠAK ZOSTALI

Od nového roka bude značne obmedzená možnosť sudcov privyrábať si bokovkami za vybavené súdne rozhodnutia, čo zapríčiní pokles ich životného štandardu. Množstvo z nich pravdepodobne zvolí útek zo súdnictva, čo spoločnosť dozaista uvíta. Boli zvyknutí na rodinný rozpočet omnoho iný ako sa teraz naskytne v realite bez korupčných kanálov a vybavených rozhodnutí.

Zvyky rozhadzovať nemalé prostriedky mesačne však zostanú, a teda chuť pokračovať vo výnosných praktikách tu taktiež zostane. Bude preto potrebné zo strany orgánov činných v trestnom konaní poriadne zefektívniť činnosť. Lučansky a Zurian sa chvastajú svojimi výsledkami v korupčnej sfére, dokonca vyšetrili 30 prípadov (presne 26) korupcie no pomedzi prsty im pretieklo možno 30 000 dalších prípadov, tým sa však nechvástali. Je smutné ak policajný prezident a šéf NAKA toto považuje za ozaj heroický výsledok, jedná sa skôr o smutný obraz konca smeráckej garnitúry kryjúcej korupciu svojich politických pánov.