PCR testy na Covid-19 alebo chaos na slovenský spôsob?

14.10.2020

Od marca bojuje celý svet s ochorením COVID-19. Hľadajú sa účinné diagnostické, preventívne a liečebné metódy. Bolo napísaných množstvo článkov, úvah , názorov o tejto problematike. V poslednom čase sme však doslova bombardovaní správami o počte testovaných, pozitívnych, negatívnych . Väčšina laickej verejnosti však má nejasnosti , ako má interpretovať výsledky týchto testov. Rozhodli sme sa preto objasniť našim čitateľom tento problém.

Základné veci, ktoré musíme o každom diagnostickom teste vedieť , sú jeho 2 parametre. Po prvé senzitivitu - citlivosť. To znamená spoľahlivosť odhalenia pozitívnych prípadov. Ak má test 100% citlivosť, znamená to, že odhalí každého pozitívneho jedinca.

Druhý parameter je špecificita - to znamená spoľahlivosť odhalenia negatívnych prípadov. Ak má test 100% špecificitu , znamená to , že odhalí všetkých negatívnych. Nemá teda falošnú pozitivitu - neoznačí za falošné pozitívneho jedinca, ktorý je v skutočnosti bez vírusu.

To by bol však ideálny stav. Preto sme sa rozhodli zistiť ako je to s testami PCR na detekciu osôb s koronavirusom na Slovensku. Spýtali sme sa kompetených - Úradu verejného zdravotníctva (UVZ SR). Otázka znela: "Aká je miera senzitivity a špecificity RT-.PCR testov na diagnostiku COVID-19 používaných v Slovenskej republike?

Odpoveď nás doslova šokovala, citujeme: " “Na predmetnú otázku nie je možné exaktne odpovedať z dôvodu, že do testovania ochorenia COVID-19 je v rámci Slovenskej republiky zapojených 22 laboratórií a ďalšie sa pripájajú. Takmer každé laboratórium používa iné diagnostiká vzhľadom k svojmu prístrojovému vybaveniu. Každé diagnostikum dokazuje iný súbor génov SARS-Cov-2 s rôznou špecificitou a senzitivitou."

Ostali sme zhrození! To nemyslíte vážne, páni zodpovední! Znamená to, že máme na Slovensku "len" 22 rôznych parametrov citlivosti a špecificity?

To máme naozaj brať ako fakt, že iné parametre platia v laboratóriu v Snine a iné v laboratóriu v Skalici? Máme si snáď myslieť, že je normálne, ak je iný počet falošne pozitívnych alebo falošne negatívnych testov v závislosti od použitých PCR v laboratóriách v rámci Slovenska?

To znamená, v Skalici teoreticky môžete byť negatívny a v Snine pozitívny? Akú relevanciu majú potom tieto výsledky?

Alebo majú na Orave nebodaj sensitívnejšie testy ako inde na Slovensku a preto to vyzerá, že je tam ohnisko nákazy?

Je predsa obrovský rozdiel, či je falošne pozitívnych alebo falošne negatívnych zo súboru testovaných ľudí 1000 ľudí alebo 2000. Hovorí vám niečo páni zodpovední termín "štandardizácia"?

Na záver preto prosíme kompetentných, odborníkov, poradcov a pod. aby veľmi citlivo diskutovali o otázke testovania a najmä o otázke relevantnosti testovania na celom území Slovenska. Pretože v tejto chvíli je vrcholne neetické neštandardným testovaním zvyšovať paniku medzi obyvateľmi.