Pod rúškom pandémie EÚ pokračuje v “klimatickom šialenstve” a ničí automobilový priemysel

04.03.2021

Zavedením novej normy Euro-7, ktorá reguluje obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch, Európska komisia (EK) od roku 2025 účinne zakáže vozidlá so spaľovacími motormi, uvádza Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Vedúci pracovníci automobilového priemyslu predpovedajú masívne prepúšťanie a nezamestnanosť, ak sa tieto plány zrealizujú.

Predseda zamestnaneckej rady BMW Manfred Schoch predpovedá zánik nespočetného množstva pracovných miest v dôsledku zákazu EÚ pre benzínové a naftové vozidlá od roku 2025. "Zažijeme nezamestnanosť v bezprecedentnom rozsahu. Ak politici v Bruseli zatiahnu za páku, v Nemecku nastanú temné časy," uvádza Deutsche WirtschaftsNachrichten.

Obáva sa, že politikom v Berlíne a Bruseli ide len o klimatické zmeny. Potenciálne dôsledky pre pracovné miesta, prosperitu a mobilitu jednotlivcov sú úplne ignorované. "Žiadam politikov, aby k problému podnebia nezaujali jednostranný prístup a spoliehali sa na prosperitu Nemecka," uviedol predseda zamestnaneckej rady BMW.

Schoch nie je prvým vedúcim pracovníkom v automobilovom priemysle, ktorý vyjadruje pochybnosti o klimatickej a priemyselnej stratégii Európskej komisie a nemeckej vlády. Pred niekoľkými mesiacmi Wolfgang Reitzle, predseda dozornej rady obrovského výrobcu pneumatík a komponentov pre automobily Continental, kritizoval politikov za "úmyselné zničenie automobilového priemyslu", uvádza internetový portál.

Nová ekologická norma Euro-7, ktorú plánuje zaviesť EK, v skutočnosti bude viesť k zákazu automobilov so spaľovacími motormi. Potom bude nielen veľa dodávateľských spoločností "mimo hry, ale pokiaľ ide o pracovné miesta, vyvolá to výbuch, aký Nemecko nikdy predtým nezažilo." Asi päť miliónov pracovných miest priamo alebo nepriamo závisí od automobilového priemyslu . "To, čo vidím na Bruseli, je jednoducho zakazovať, zakazovať, zakazovať," povedal rozhorčene Schoch. Čína podľa neho naopak investuje veľké prostriedky do priemyselnej politiky a nových technológií.

Hildegard Müllerová, predsedníčka Nemeckej asociácie automobilového priemyslu, označila návrhy EÚ za "nereálne". Podľa nej si nie každý môže okamžite dovoliť elektromobil. Okrem toho chýba potrebná infraštruktúra pre nabíjacie stanice. "Mala som dojem, že federálna vláda zdieľa naše obavy," uviedla Müllerová. Okrem toho sú elektrické vozidlá v súčasnosti ďaleko od masívneho vstupu na trh v Nemecku, uvádza Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Christian Lindner, predseda FDP Nemecka, uviedol, že ak ministerstvo životného prostredia uzná, že požiadavky normy Euro-7 sú fyzicky nedosiahnuteľné, bude to "krok správnym smerom". Nemecké združenie automobilového priemyslu podľa neho zamýšľa v budúcnosti predávať elektrické vozidlá, ale v blízkej budúcnosti bude oveľa jednoduchšie umožniť automobilom so spaľovacím motorom jazdiť na klimaticky neutrálne syntetické palivá. EÚ dáva nesprávne stimuly, pretože nepodporuje používanie biopalív a stimuly sa poskytujú iba vozidlám vybaveným batériami.

Do konca roku 2021 má Európska komisia v úmysle predložiť návrh nových požiadaviek na budúcu emisnú normu Euro-7, ktorá sa bude vzťahovať na nové osobné automobily na trhu. Cieľom je ďalšie zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasnou normou Euro-6 a ich zníženie na nulu. EK doposiaľ nevypracovala návrh normy Euro-7. Európsky parlament a členské štáty budú okrem toho môcť až do jej prijatia vykonať zásadné zmeny v návrhu.

Automobilový priemysel však už minulý rok kritizoval dva scenáre, ktoré predstavila EK. Implikujú prísnejšie limity na emisie znečisťujúcich látok, ako je oxid dusičitý. Podľa predstaviteľov priemyslu sa tieto scenáre rovnajú zákazu benzínu a nafty. Domnievajú sa, že limitné hodnoty sú také prísne, že je technicky nemožné ich dosiahnuť pomocou spaľovacích motorov. EK nespochybňuje zavedenie prísnejších obmedzení, ale zdôrazňuje, že nevylučuje vývoj "mäkších scenárov", uvádza Deutsche WirtschaftsNachrichten.

Život nás naučil, že ak EÚ pripravuje nejaké normy, musia byť štáty v strehu. V prípade výroby automobilov sa to Slovenska týka bytostne. Vedátori v komisii si vymyslia marketingovo zaujímavý cieľ, ktorý však nie je fyzikálne a technický realizovateľný. Keď to zdevastuje celý priemysel, môže za to Japonec Sa To. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová len pokrčí ramenami a s previnilým úsmevom oznámi: "Niekde Sa To pokašľalo." A užasnutý volič (ktorý ju nevolil) si môže položiť len filozofickú otázku: "Kde udělalisoudruzi z Evropské komise chybu?"