Podpora rodiny sa opäť rozširuje

01.11.2020

Podpora rodiny sa opäť rozširuje. Ste z toho prekvapení? Nemusíte. Prekvapenie sa nekoná. Reč bude o našich susedoch v Maďarsku. Maďarsko je v poslednej dobe prezentované ako "neposlušný" štát Európskej únie. 

Začala to prisťahovalecká kríza. Na jednej strane dobrosrdečná "mutti Merkel", ktorá otvorila svoju mohutnú náruč pre milióny imigrantov, na druhej strane zlý Viktor Orbán, ktorý chránil hranice Maďarska výstavbou plotov. Postupom času si aj iní uvedomili, že keď nevieme ubrániť vonkajšie hranice EÚ, treba niečo robiť a začali tiež stavať ploty. Ale "vyžral" to, samozrejme, ten prvý.

Z tohto postoja Maďarska vyplynul aj odlišný prístup na omladenie starnúcej populácie. Veľa štátov chce toto realizovať prijímaním mladých imigrantov, niektoré štáty imigrantov odmietajú a tvária sa, že problém riešia pseudo opatreniami pre mladých. Maďarsko stavilo na vlastnú kartu - reálnu podporu mladých rodín. Zistilo, že práve v mladom veku ľudia si budujú postavenie a hmotné zaistenie a narodenie dieťaťa môže na tieto plány negatívne vplývať. Vtedy je pomoc štátu najpotrebnejšia a najúčinnejšia. Preto vytvorili program podpory rodiny s deťmi tak, aby populačný vývoj nestagnoval. Sympatické na systéme je, že je nárokovateľný, a teda nerozhoduje o tom úradník a mladá rodina nemusí vysoliť 20 % provízie, ako je to zvykom v niektorých banánových republikách. O podpore bývania mladých informoval Magyar Hírlap.

Program domácej podpory bývania a rodiny sa dostáva v Maďarsku na novú úroveň, pretože tí, ktorí vychovávajú deti, môžu dostať podporu v oblasti, ktorá doteraz hrala na trhu s bývaním okrajovú úlohu. Podľa najnovšieho vládneho plánu môžu vlastníci využívať štátnu podporu pre nové bytové jednotky postavené v podkroví. Ako včera oznámila ministerka bez portfólia pre rodiny K. Novák, od 1. januára budúceho roku môžu mladí ľudia, ktorí sa chystajú mať deti alebo už vychovávajú deti, získať grant vo výške až desať miliónov forintov na stavbu nového viacgeneračného domu s podkrovím. Tí, ktorí sa zaviažu k trom deťom, môžu na tento účel využiť celú sumu zľavy na výstavbu rodinného domu, čo znamená maximálne 10 miliónov forintov vo forme nenávratnej pôžičky na dom. Na túto podporu je možné navyše použiť "pôžičku mladých" s dotáciou úrokov až do výšky 15 miliónov forintov.

Toto nie je prvá informácia z októbra tohto roku, ktoré sa týka "použitých" nehnuteľností. Aj od budúceho januára prevezme štát v prípade rodín, ktoré vychovávajú najmenej jedno dieťa, polovicu nákladov na renováciu bývania až do výšky tri milióny forintov. To znamená, že ak niekto zrekonštruuje svoj majetok za šesť miliónov forintov, polovicu účtu zaplatí štát, čo je dosť galantné gesto a zapadá do programu výstavby domov, ktorý sa začal v roku 2015 vo forme "pôžičiek mladých".

Vláda hneď na začiatku epidémie dala jasne najavo, že ochráni ekonomiku a rodiny aj v zložitých časoch. Keď hodnotíme spätne tento rok, boli sme svedkami dôležitých opatrení podobných tomuto. Jedným z nich je 5 % DPH na "novopostavené obydlia". To znamená, že výstavba nehnuteľností so stavebným povolením do 31. decembra 2022, bude namiesto 27 podliehať 5 % dani, čo je veľká pomoc, hlavne teraz, v ekonomike oslabenej koronavírusom. Na druhej strane, tí, ktorí používajú "pôžičku mladých", si môžu od januára budúceho roka uplatniť nárok na vrátenie DPH pri kúpe domu.

Za zmienku stojí, že "pôžička mladých" bola doposiaľ skutočne veľkou pomocou po troch deťoch, teraz si však DPH môžu uplatniť aj rodičia, ktorí vychovávajú jedno dieťa. Výnimka je dôležitá pre nové aj použité byty.

Podľa odborníkov na realitný trh existujú na trhu podkrovných bytov príležitosti, pretože v najobľúbenejších destináciách sa za posledné roky výrazne znížil počet pozemkov vhodných na výstavbu bytov a rodinných domov. Na druhej strane sa cena parciel na predaj v hlavnom meste za posledných päť rokov zdvojnásobila, ale nárast bol tiež o štyridsať percent na krajských sídlach. V nevyužitých podkroviach, alebo v prípade potreby ich renovácie, stále existuje možnosť postaviť nové byty, s novým programom môže tento segment naberať na obrátkach.

Na pomoc rodinám však nie je k dispozícii iba trh s bývaním. Patrí sem program maďarských dedín, ktorý sa začal minulý rok, v dôsledku čoho sa za jeden rok zvýšil počet obyvateľov v deväťsto obciach. V niektorých oblastiach sa mladí ľudia sťahujú späť do vyľudnených dedín, pretože sa obnovujú materské školy, školy, zdravotnícke zariadenia a komunitné priestory. Rozšírenie siete rýchlostných ciest navyše nielen stimuluje ekonomiku, ale z doteraz uzavretých dedín bude možné dostať sa na pracovisko v sídle kraja do pol hodiny. Aj z obcí, z ktorých to bolo doteraz nemysliteľné.