Pôjde Bystrík Palovič za Monikou?

12.10.2020
Za tzv. "taktikou" sa môže skrývať neschopnosť aj pomoc. Najlepším dôkazom o zjavnej neschopnosti či možno až nechuti trestné veci vyšetrovať rýchlo a kvalitne je (ne)vyšetrovanie trestných podozrení vyplývajúcich z videonahrávky medzi bývalým generálnym prokurátorom SR D. Trnkom a bývalým ministrom financií SR J.Počiatkom, či s M. Kočnerom o "vydieraní" J. Haščáka, či o zmanipulovanom vyšetrovaní prípadu Glance House ... Skrátka "ticho po pěšině". 
Optimálna dĺžka doby vyšetrovania je jedným z rozhodujúcich faktorov úspešného prípravného konania, ktoré zabezpečí dostatok kvalitných dôkazov o skutkovom stave veci, tak aby mohol byť páchateľ postavený pred súd, alebo prípad mohol byť podľa výsledku inak rozhodnutý. Zbytočne zdĺhavé vyšetrovanie naopak zoslabuje silu zabezpečených dôkazov, umožňuje podozrivým či obvineným kvalitnú prípravu k svojej obrane, vytváranie "paralelných" t.j. falošných dôkazov čo nakoniec vedie k situácii o dôkaznej núdze, ktorá neumožňuje zistiť páchateľa a jeho postavenie pred súd, čím sa nedostáva poškodenému primeraná sadisfakcia a nesplní sa účel trestného konania. 
Pokiaľ ešte v auguste minulého roka bol prokurátorom Palovičom vydaný jeho osobný mobil a tento nebol k jeho obsahu či k iným dôkazom v prípade už 14 mesiacov vypočutý a je jedno či v postavení svedka či obvineného, tak to nemožno považovať za "taktiku" v dokazovaní, pretože takáto reálne nikdy ani teoreticky neexistovala. S veľkou pravdepodobnosťou to naznačuje, že vo vyšetrovaní sa nepostupuje plánovite, čo môže byť dôsledkom niekoľkých faktorov a to od preťaženosti vyšetrovateľa (potreba zvýšenia počtu vyšetrovateľov), alebo jeho nedostatočnej odbornosti a chýbajúcej praxe s vyšetrovaním zložitých a rozsiahlych prípadov, až po podozrenie z "taktiky" pomôcť podozrivej osobe pred trestným postihom. 
Neodôvodnené prieťahy vo vyšetrovaní nesignalizuje len fakt, že prokurátor Palovič nebol vypočutý k svojim kontaktom s M. Kočnerom, ale aj ďalší fakt, že už koncom minulého roka, teda pred 11 mesiacmi podnikateľ Mikurčík podal trestné oznámenie pre podozrenie z korupcie prokurátorom a ani po takto neskutočne dlhej dobe nebol vyšetrovateľ schopný zadovážiť také množstvo dôkazov, aby v danej veci túto osobu buď obvinil alebo vec zastavil. 
Celý systém vyšetrovania už dlhodobo vykazuje značný deficit v rýchlosti ale aj kvalite procesu vyšetrovania, čo naznačuje veľké medzery v odbornej príprave vyšetrovateľov, ich krátkej dobe praxe ale aj v nižšej úrovni riadiaceho manažmentu. Tento problém sa však nevyrieši žiadnou reorganizáciou či reformou polície, keďže má ďaleko hlbšie korene spočívajúce vo výbere vyšetrovateľov, ich dlhodobej priebežnej odbornej i praktickej príprave, správnom vytvorení podmienok kariérneho rastu a generovaní kvality ako aj reálne vytvorených podmienok pre zablokovanie akýchkoľvek politických či osobných vplyvov na vyšetrovateľov a garantovanie ich procesnej nezávislosti.
Jozef Šátek, bývalý elitný vyšetrovateľ PZ ST