Pred 30 rokmi zomrel Gustáv Husák

18.12.2021
JUDr. Gustáv Husák, CSc., pokrstený ako Augustín Husák sa narodil 10. januára 1913 v Dúbravke - dnes časť Bratislavy. Zomrel pred 30 rokmi 18. novembra 1991 v Bratislave.

Bol najvýznamnejší slovenský komunistický politik druhej polovice 20. storočia v ČSSR. 

Prešiel vzostupmi (SNP, federácia 1968) aj pádmi (odsúdený ako nacionalista, normalizátor), aby sa nakoniec stal generálnym tajomníkom KSČ a prezidentom ČSSR.