Rakúsko proti jeho vôli zachraňovali jadrové elektrárne jeho susedov

15.01.2021

V piatok 8. 1. 2021 sa vplyvom niekoľkých výpadkov krátkodobo rozdelila synchrónna zóna európskej prenosovej siete na dve časti - juhovýchod kontinentálnej Európy s nadbytočná bilanciou a zvyšok kontinentálnej Európy s nedostatkovou bilanciou, informoval o tom portál oenergetice.cz. V dôsledku pôsobenia automatických opatrení sa počas niekoľkých minút pokles zastavil a kmitočet sa vrátil do normálneho pásma prevádzky. Na Slovensku a v Českej republike nedošlo vplyvom rozdelenie sústavy k žiadnym mimoriadnym incidentom.

Ako uviedla agentúra APA v piatok 8. januára balansovalo Rakúsko (ako aj Európa) na pokraji obrovského výpadku elektriny v sieti (tzv. blackout) následkom zlých poveternostných podmienok (bezvetrie, slabý slnečný svit), kedy poklesol kmitočet prenosovej sústavy výpadkom zdrojov veternej a slnečnej energetickej sústavy. Kritickú situáciu pomáhali ratovať aj "nenávidené" české jadrové elektrárne, ktoré okamžite nabehli na vyšší výkon.

Výpadok dodávky elektriny je prerušenie dodávky elektrickej energie , či už z dôvodu poruchy elektrárne , alebo kvôli zlyhaniu prenosovej sústavy. Rozsiahle výpadky elektriny sa označujú tiež anglickým slovom blackout a pre modernú spoločnosť, ktorej hladký chod do značnej miery na dodávkach elektrickej energie závisí, predstavujú veľký problém. Vznikajú najmä v dôsledku mimoriadnej udalosti v prenosovej sústave a môžu postihnúť aj územie niekoľkých štátov.

Na rozdiel od iných komodít musí byť pri dodávkach elektriny v každom okamihu vzájomne vyrovnaná bilancia výroby a spotreby elektrickej energie. Vznik nerovnovážneho stavu,napr. v dôsledku poruchy časti prenosovej sústavy, môže vyvolať dominový efekt, keď na jednej strane je automaticky obmedzovaná spotreba elektriny z dôvodu preťaženia sústavy a na druhej strane v dôsledku jej odľahčenia sú odpájané od siete nezaťaženej odľahčené výrobné zdroje.

V Českej republike zabezpečuje predchádzanie rozsiahlym výpadkom prúdu štátna spoločnosť ČEPS , ktorá sa stará o stabilitu elektrickej siete a spolupracuje na cvičeniach, ktoré blackouty simulujú a počas ktorých sa nacvičuje spolupráca záchranných zložiek a odstraňovanie následkov rozsiahlych výpadkov. V ČR (tak ako v SR) doteraz k žiadnemu rozsiahlemu výpadku elektriny nedošlo. Potenciálne riziko predstavujú rozsiahle prenosy energie zo severu Nemecka na juh, ku ktorým je využívaná aj česká prenosová sústava.

Pre názornosť uvádzame niektoré blackouty v poslednej dobe. V roku 2012 došlo k rozsiahlemu výpadku elektriny v Indii a postihla 670 mil. obyvateľov, v roku 2015 blackout postihol 76 mil. ľudí v Turecku a 3 mil. v Holandsku a v roku 2019 Argentína a Uruguaj mali výpadok, ktorý zasiahol 48 mil. obyvateľov.

V poslednej dobe aktivisti ako aj EÚ tlačia na zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie. Napríklad pri prekročení slovensko - rakúskych hraníc uvidíte krajinu posiatu stovkami vrtúľ. Plochy a domy sú pokryté čiernymi panelmi fotovoltaických článkov. Nevýhodou je, že tieto zdroje sú závislé od poveternostných podmienok a narúšajú plynulosť dodávok do rozvodnej siete. Bohužiaľ ani v budovateľskej piesni "poručíme vetru, dažďu" sa nepodarilo ovládnuť prírodné živly a pochybujeme, že sa to v budúcnosti podarí, hoci by aj spucovala politikov sama Greta Thunbergová.

Preto medzinárodná prenosová sústava je efektívne regulovateľná hlavne dodávkami z uhoľných, jadrových a v menšej miere plynových elektrární. Hlavný dodávateľ elektrickej energie v Rakúsku Wien Energie prostredníctvom riaditeľa spoločnosti informovala, že:

• podobné zásahy ako v piatok sú dlhodobo neudržateľné a sú spôsobené rozvojom obnoviteľných zdrojov energie,ktoré sú málo regulovateľné,
• kritickú situáciu sa podarilo riešiť len v spolupráci s uhoľnými a (kritizovanými) jadrovými elektrárňami zo susedných krajín a Rakúsko by to vlastnými silami nezvládlo,
• počet núdzových zásahov kriticky narastá (pred niekoľkými rokmi to bolo len asi 15-krát, v posledných rokoch frekvencia krátkodobého zvýšenia dodávok energie narástla na 240,
• situáciu v rádiofóbnom Rakúsku (referendum o zákaze výroby elektriny z jadra 1978) je možné stabilizovať jedine výstavbou elektrární na zemný plyn.

Odborový server oenergetice.cz upozornil, že išlo o najzávažnejší incident v európskej prenosovej sústave za posledných 14 rokov. S odkazom na Európske združenie prevádzkovateľov prenosových sústav elektriny (ENTSO-E) web uviedol, že zatiaľ bližšie nešpecifikovaná udalosť spôsobila, že na viac ako hodinu medzi 14:05 až 15:08 bola od zvyšku európskej sústavy oddelená sústava juhovýchodnej Európy.

Podľa ČEPS dôvodom bolo kaskádne šírenie poruchy v oblasti Chorvátska, Srbska a Rumunska. "V Českej republike nedošlo vplyvom rozdelenia sústavy k žiadnym mimoriadnym incidentom. Vplyvom krátkeho poklesu kmitočtu mimo bežné prevádzkové pásmo iba prešli elektrárne do režimu regulácie otáčok. To znamená, že elektrárne automaticky regulujú svoj výkon podľa okamžitej frekvencie," povedal riaditeľ sekcie Dispečerské riadenie ČEPS Miroslav Šula.

ČEZ v utorok v tlačovej správe uviedol, že operátori oboch jadrových elektrární v piatok dohromady uskutočnili cez 30 úkonov na to, aby pomohli situáciu v sieti riešiť.

Toľko k vecnej stránke problému, keď situácia v Rakúsku bola riešená "nečistou" elektrinou z jadra. Je známe, že Rakúsko vehementne protestuje voči všetkému, čo sa šuchne v jadrových elektrárňach Mochovce, Jaslovské Bohunice, Dukovany, Temelín, či Paks. Tie im to teraz "oplatili" tým, že ich vytiahli "z bryndy". Nikdy nehovor nikdy.

Podobná situácia nastala v Nemecku, keď železná kancelárka po havárii vo Fukušime, ustúpila aktivistom a zeleným a Nemecko utlmuje jadrové elektrárne. Následne musela obnoviť ťažbu ďalšieho zdroja energie hnedého uhlia. Nasledovali veľké protesty aktivistickej obce, ktorých sa zúčastnila aj čiperná Greta. Tu treba poznamenať, že v sedemdesiatych rokoch sa robilo porovnávanie rádioaktívnych spádov pri uhoľných a jadrových elektrárňach v ČSSR. Na Sokolovsku sa ťažilo hnedé uhlie, ktoré obsahovalo balast od Jáchymova. A tak rádioaktívny spád pri Chvaleticiach bol oveľa vyšší ako pri Jaslovských Bohuniciach.

Nárast obnoviteľných zdrojov v Nemecku spôsobuje vrásky na čele českým energetikom, pretože prenosová sústava zo severu na juh Nemecka vedie aj cez české územie a stala sa labilnejšou, ako predtým. Nie jadru, nie uhliu - východiskom pre efektívne regulovateľné a ekologické zdroje energie môžu byť elektrárne na zemný plyn. Preto je pre Nemecko životne dôležitý Nord Stream II na prepravu plynu a nie drahší bridlicový plyn s USA.

Zásah voči blackoutu bol čisto odborný, ktorý muselrešpektovať fyzikálne zákony. Vykonali ho odborníci, ktorí na to majú patričné vzdelanie, v zariadeniach, ktoré spĺňajú prísne normy. Situáciu by určite nevyriešili múdre a často nedoštudované hlavy z Bruselu. Hoci oni sa snažia przniť už aj fyzikálne zákony. A tak riešia nárast obnoviteľných zdrojov energie, pričom neriešia proporciu týchto zdrojov s regulovateľným zdrojmi elektriny, ktoré jediné môžu zabezpečiť normálne fungovanie prenosovej sústavy v Európe. Ešte že jednotlivé štáty proporčne nahradzujú vypnuté jadrové elektrárne novými, ako je to napríkladv Mochovciach, alebo plánované výstavby v Temelíne, či v Poľsku alebo Veľkej Británii, Holandsku...

V poslednom období má elektrina aj ideologický náboj. Prejavuje sa to bojkotom. Kým Francúzi milujú elektrinu z jadra, Rakúšania ju nenávidia a nedovážajú. Dokonca v Litve sa dostala na čiernu listinu elektrická energia vyrobená z jadra v Rusku a Bielorusku. Dodávatelia musia garantovať - "energy no made in Belorus". Radšej ju dovážajú podmorskými káblami zo Škandinávie. O 25 % drahšie. V prípade Rakúska v piatok "prišla bieda na kozákov". Nik im však neberie ich názor. Ale nech nechajú žiť svojich susedov, ktorí vyrábajú za prísnych štandardných bezpečnostných predpisov najlepšie regulovateľnú elektrinu z jadra! 

A EÚ by mala vízie o rozvoji energetiky prenechať na starosť odborníkom a vedcom a nie krivením nemenných prírodných zákonov "stláčať uhlíkovú stopu na nulu". Aj tu platí zákon akcie a reakcie, ktorý neobabrú.

V roku 2019 bola EÚ blízko blackoutu 14 krát. v roku 2020 uz 240 krát. Čo bude v roku 2021?