Ruská federácia je jeden z globálnych hráčov a je to jeden z dôležitých partnerov pre stabilitu v našom geopolitickom priestore

26.11.2019

Ďalší, kto sa s čitateľmi nášho portálu podelil so svojim názorom v diskusii na otázku "Je Ruská federácia našim priateľom alebo nepriateľom alebo ako to máme vnímať" je Generálporučík Ing. Pavel Macko - slovenský generál. Bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO

Rusko nie je v žiadnom prípade pre Slovensko, NATO ani EÚ nepriateľom a ani ho takto nemáme nikde definované. V súčasnej dobe je Rusko skôr nepredvídateľný partner a globálny konkurent, nie je ani naším priateľom. Vzťahy medzi medzi štátmi a zoskupeniami štátov sú spravidla motivované viac pragmatickými záujmami než emóciami, či sympatiami. Rusko má pochopiteľne svoje záujmy. Tie sa výrazne líšia od našich štátnych záujmov aj záujmov zoskupení, ktorých sme členmi. V poslednej dobe sa Rusko správa viac asertívne a tvrdo presadzuje svoju predstavu o akejsi sfére vplyvu, na ktorú by podľa svojho politického vedenia malo mať nárok. Rusi ustúpili od politiky partnerstva s NATO a EÚ a vo svojom okolí začali presadzovať svoje záujmy aj za pomoci nátlakových prostriedkov, či použitím sily. To vytvára aj zdroj nestability a potenciálnej hrozby pre našu bezpečnosť. Nemyslím si, že Rusko má záujem na priamej vojenskej konfrontácii s NATO/EÚ. Na druhej strane využije všetky "mäkké" prostriedky a hybridné pôsobenie na narušenie jednoty EÚ a NATO na lepšie presadzovanie svojich záujmov. Z dlhodobého hľadiska sú Európa a Rusko odsúdené na spoluprácu vzhľadom na geografické a ekonomické väzby. Európa a Rusko budú čeliť mnohým spoločným globálnym výzvam. Preto je potrebné s Ruskom udržiavať konštruktívny dialóg, ale nie za cenu obetovania vlastných záujmov v prospech tých ruských. Čím skorej to obidve strany pochopia, tým väčšiu stabilitu vieme dosiahnuť.

Pavel Macko, generál (v zálohe)