Sám vojak v poli Alias bilancia Jara Polačeka v polčase vládnutia

21.12.2020

"Musím zabezpečiť jedlo pre poslancov. Keď môžeme sedieť vedľa seba v poslaneckých laviciach, môžeme vedľa seba sedieť aj vo výdajni jedla. Všetky bezpečnostné opatrenia sú zabezpečené - rozostupy medzi stolmi či dezinfekcia," povedal pred nedávnom pre Pravdu Boris Kollár.

Z týchto slov zamrazí. Nie je to hazardovanie so zdravím najvyšších zástupcov ľudu? Čo robila kancelária NR SR cez prázdniny? Nemala pre prípad druhej vlny zabezpečiť iné priestory tak, aby mohli počas rokovaní poslanci sedieť v bezpečnej vzdialenosti od seba? A nie naopak, argumentovať, keď sedíme vedľa seba v zasadacej miestnosti (ktorá z pohľadu prijatých epidemiologických opatrení nie je najvyhovujúcejšia), tak môžeme aj v bufete. Volič sa pýta: "Aký je rozdiel medzi sedením na hokeji v ZŠ O. Nepelu a v parlamente?" T. č. v zasadacej miestnosti parlamentu sa sedieť môže (kapacita miest 150) na hokeji nie (kapacita 10 000). Onedlho po tejto úvahe išla časť najvyšších zastupiteľov SR do karantény.

Múdry človek by sa poučil. Košické mestské zastupiteľstvo má k dispozícii v Bielom dome sálu s kapacitou 639 miest. Z epidemiologického hľadiska optimálne pre 70 ľudí. Nie však pre otca mesta Ing. Jaroslava Polačeka. Rozhodol sa urobiť estrádu a na 10. decembra zvolal zasadanie poslancov do Historickej radnice. Do jej sály sa zmestí stredná svadba, ale ľudia tam majú pohodlie alà sardinka, nieto ešte šachovnicové sedenie. Dokonca to údajne povolili hygienici so zľudovateľou podmienkou, že sa účastníci dajú otestovať. 

Čiže Polaček si vyrobil hneď dva problémy:

• epidemiologický - spojený s testovaním,
•konflikt s poslancami, ktorí by sa odmietli otestovať a bolo by im zabránené vykonávať mandát.
 

Ako zdôvodnenie tohto jeho rozhodnutia bolo, že Polaček, ako košický richtár:

• chcel osláviť okrúhle 790. výročie prvej písomnej zmienky o Košiciach,
• a popritom bilancovať polčas svojej práce vo funkcii.
 

Popravde nie je čo veľmi bilancovať. Kluby, z ktorých vyšiel sú polorozpadnuté, dve tretiny poslancov je nezaradených a ich bývalý favorit Jaro má podporu ako “sám vojak v poli”.

A tak v Historickej radnici zazneli fanfáry a pred poslancov slávnostne napochodoval otec mesta oblečený v slávnostnom talári. Niektorí naivní poslanci si dokonca mysleli, že oneskorene prišiel Santa. Odznela slávnostná reč, aby sa na jej konci dozvedel otec mesta, že jeho podpora sa prejavila naturálne - poslanci program neodhlasovali. Zasadanie zastupiteľstva skončilo skôr, ako začalo. Zbytočný bol aj richtársky slávnostný anzug. Okrem toho poslanci boli zhrození, aby nenasledovali príklad svojich kolegov v Národnej rade, ktorí museli do nútenej karantény. Tiež medzi nimi boli rizikové skupiny.

Zlé jazyky tvrdia, že okrem bilancie (ne)činnosti J. Polačeka počas dvoch rokov vo funkcii, bodom programu bola aj pohyblivá časť mzdy primátora na rok 2021 a tento nepríjemný bod chcel primátor presunúť na zasadanie zastupiteľstva v roku 2021. Zákonné minimum primátora mesta nad 100 000 obyvateľov je 3,98-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, v roku 2020 poberal základnú mzdu 4 347 eur. Zastupiteľstvo môže zvýšiť plat primátora o 60 %. J. Polaček bol skromný, nechcel maximálne zákonné zvýšenie - schválili mu 40 %. A tak poberal len 6 085 eur, počas koronakrízy po jeho súhlase mu poslanci nechali len základnú zložku mzdy. Teraz má však problém, či nedobre naladení poslanci neschvália opäť pohyblivú zložku na rok 2021 vo výške 0 %. A to by u neho nepochybne znamenalo zníženie životného minima. Napriklad namiesto jeho dnes už legendárnej tresky exklusive a 4 rožkov, na raňajky len obyčajnú tresku a 2 rožky.

Skúsme v zmysle bodu na zasadanie zastupiteľstva urobiť z dostupných zdrojov dvojročnú bilanciu vo funkcii namiesto J. Polačeka my, poprípade znalý čitateľ si ju môže doplniť a rozšíriť.

Razantný nástup do funkcie

Jaro Polaček po svojom zvolení na čelo mesta Košice sa vehementne pustil do práce. Ako správny aktivista zrušil, čo sa dalo. Zákon, zmluva, záväzné nariadenie ho neoslovilo, len tak bokom lizlo. Najprv si razantne dal schváliť plat, zákonné minimum o zvýšené o 40 %, lebo bude mať veľa práce. 5 316 eur mesačne.

Aby ho aktivistická komunita nenapadla, že zachováva smerácku kontinuitu, razantne zrušil alebo zbrzdil rozbehnuté projekty:

• modernizácia trate električky nad Jazero (v súčasnosti nadnormatívna spotreba materiálu na pravidelné zváranie koľajníc, ktoré držia silou vôle a kvality ocele z VSŽ), • modernizácia trate električky Alejová,
•  rozšírenie hlavnej komunikácia nad Jazerom,
• výstavba tenisového centra (úspešne pozastavená a zredukovaná),
• svetová olympiáda mládeže (prostriedky na výstavbu športovísk a modernizáciu internátov a inej infraštruktúry boli presunuté do Banskej Bystrice).

Dopletený z toho Jaro dokonca aj vlastný projekt karanténna stanica pre zvieratá poslal do "postavenia mimo hry".

Plnenie volebného sľubu - mesto bude cvakať EEI

Volebná kampaň aktivistov na čele s Jarom Polačekom bola jednoduchá - povalíme parkovaciu firmu EEI a Košičania budú opäť inkasovať za parkovné cez magistrát. Volebný sľub bolo treba splniť. O anabáze J. Polačeka sme písali v našich príspevkoch "Dva významné počiny J. Polačeka" a "Exekúcia je právoplatná - ďalší úspech J. Polačeka". Redakcia upozorňovala na to, že právne "bezvedomie" otca mesta Košice zaplatia Košičania zo svojich daní. A je to opäť tu. Ústavný súd SR zamietol sťažnosť mesta Košice v spore s EEI. O ústavnej sťažnosti rozhodoval 1. júla 2020 štvrtý senát ÚS SR, ktorý ju odmietol ako "zjavne neopodstatnenú". Potvrdila to aj hovorkyňa ústavného súdu. Ďalšie "jemné nakopnutie" J. Polačeka v súdnych sporoch, ktorý sa možno odvolá na Európsky súd pre ľudské práva, aby kauzu natiahol do konca volebného obdobia. (Pozn.: treba povedať, že mesto Košice ako subjekt nemá žiadne ľudské práva).

V normálnej krajine nemusím s rozhodnutím súdu súhlasiť, ako úradník však musím sklopiť uši, a toto rozhodnutie plniť. Po verdiktoch dvoch krajských súdov a ústavného súdu by si každý rozumný manažér sadol so zmluvným partnerom, ktorého zmluvné práva porušil a snažil sa s ním dohodnúť, aby škoda, ktorú "našľahal" bola minimálna. Máme zlý pocit, že toto zo strany otca mesta Košice "nehrozí". Skôr hrozí škoda cez 2 mil. eur, ktorú zaplatí mesto. Treba len dúfať, že aj J. Polačeka ešte zastihne zákon o hmotnej zodpovednosti úradníka za škody.

Vzťah s poslancami

Primátor má všetky predpoklady, ako si vyrábať nepriateľov, a preto sa ťažko hľadajú jemu naklonené duše medzi spolupútnikmi a poslancami. Treba pripomenúť, že J. Polaček:

• má v krvi direktívny spôsob riadenia typu "terazky som mayorom a budete má počúvať",
• má dar komunikácie pomocou nekomunikácie,
•  nikdy "nezabúda".

Výsledkom je, že na začiatku volebného obdobia mal podporu väčšiny z poslaneckých klubov Fungujúce Košice a Košickí aktivisti a nezaradení. Tieto sa postupne redukovali, takže počet členov klesol na 9, resp. 6 a 26 poslancov je nezaradených, čo tvorí 63 % z celkového počtu poslancov (41). Teda nemôže byť prekvapením, že čo schvália poslanci, nepodpíše primátor, resp. čo potrebuje schváliť primátor, neschvália poslanci. Akt schvaľovania sa tak stal "naschvalovaním". Je to potom potrebné riešiť kupčením v zákulisí systémom "já na bráchu, brácha na mně". Samozrejme trpí tým mesto a občania - voliči. Ale o tých v tejto etape vládnutia samému vojakovi v poli nejde.

Treba povedať, že aj vzťahy s manažmentmi mestských podnikov (ktorých nominoval už terajší otec mesta) sú napäté, chaotické a nesystematické. Keby mal deň 48 hodín, J. Polaček by ich riadil najradšej osobne.

Vzťah s podnikateľmi a erb mesta

Nedávno sme sa v Spravodaji zamýšľali nad vzťahom otec mesta - podnikatelia, z ktorých daní mesto čiastočne žije. Polaček kúpil repliku erbu mesta za smiešnych 9 900 eur a umiestnil ho do kancelárie mešťanostov, kde prijíma vo štvrtok vopred ohlásené návštevy podnikateľov a iných prosebníkov. Aspoň mu to dodá majestát. Ilustrovali sme to na príklade podnikateľa, ktorý sa v minulosti pohyboval v biznisea mal sídlo v Košiciach. Preto sme sa ho pýtali na inštitút vopred ohlásených návštev u otca mesta. Povedal: "Primátori prichádzajú a odchádzajú. Ľudia si ich pamätajú podľa skutkov. V tomto smere si najviac vážim Rudolfa Schustera. Každý deň prebehol ráno mesto, aby videl na mieste, ako sa rešpektujú nariadenia mesta. Na mieste vedel pokarhať, ale aj pochváliť a neformálne vyriešiť problém. Mal názor, že on potrebuje podnikateľov a nie naopak, aby sa mu doprosovali prijatia. Pri neformálnych schôdzkach zháňal sponzorské peniaze pre mesto. Mal tú vlastnosť, že keď som mu prisľúbil financie na dlažbu Hlavnej ulice, nezabudol na to, dôsledne to sledoval a neváhal aj urgovať. Možno terajšiemu otcovi mesta by sa zdalo, že R. Schuster sa ponižoval prosbami u podnikateľov. Opak je pravdou. Vládli férové vzťahy a platili aj ústne zmluvy, ktoré sa potvrdzovali podaním ruky." Podnikateľ bol toho názoru, že ak by chcel R. Schuster takýto erb, našiel by sponzora a nezaťažoval rozpočet mesta.

Možno J. Polaček reagoval na tieto reminiscencie, lebo následne sa aj on prešiel po Južnej triede a dokonca pešo, aby cestou pomohol občanom bytovky s privarením mreží a následne sa pokochal na megaboarde, kde sľubuje Košičanom pri bicykli netradičné formy dopravy. Na otázku, kedy bude cyklochodník do US Steelu ústami hovorcu oznámil, že v najbližšej dobe nie.

Poriadok vo VVS

Výzvou pre druhý počas vládnutia je presadenie sa primátora Košíc do predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. , Košice. Márna bola jeho snaha, ako aj snaha presadiť do dozornej rady spoločnosti námestníka M. Gibódu. Akcionári prosperujúcich VVS boli proti. Toto asi tak skoro Jaro nerozdýcha, a pritom mal veľmi veľa aktivistických myšlienok, ako to vo VVS roztočí. Zlé jazyky zasa tvrdia, že členovia štatutárnych orgánov majú odmeny, a tak by sa nejaká tá tisícovka k 6-tisícovému platu "šikla".

Riešenie ďalších problémov

Treba povedať, že J. Polaček mnoho problémov zdedil a vo väčšine prípadov sa do nich nepustil dosť razantne, na rozdiel od rušenia projektov na začiatku mandátu. Riešenie problému môže mať niekoľko podôb - 1. neriešenie, 2. odsunutie riešenia a 3. vyriešenie problému. Otec mesta sa väčšinou pohyboval v rovine 1 a 2, aj keď celoplošné testovanie na covid v Košiciach zvládol celkom dobre. Pripomeňme si niektoré ďalšie vleklé problémy:

• využitie zariadení na kultúrne vyžitie, hlavne Kunsthallea Kulturpark,
•  finančné problémy Steel arény, v ktorej má mesto podiel,
•  výstavba futbalovej arény,
• živorenie športu, ktoré sa prejavuje poklesom družstiev vo vrcholových extraligách (napr. Michalovce sú na tom lepšie),
• stav zimnej údržby chodníkov cez minulú zimu formou osadenia tabúľ.

Niečo sa mu podarilo

Aby sme neboli len kritickí, predsa len niektoré veci otec mesta vyriešil:

• dotiahnutie jeho mzdy v roku 2020 na 6 085 eur,

• čerpanie reprefondu primatora za rok 2019 vo výške 70 000 eur,
•  zníženie nákladov mesta na úkor zanedbanej zimnej údržby v sezóne 2019-2020,
• zvýšenie daní na rok 2020 až o 240 %,
• zvýšenie poplatkov za odpad a ďalšie,
• rozvrátenie mestského zastupiteľstva.

Pol funkčného obdobia má nová krv na magistráte za sebou. Bilanciu J. Polačekovi a jeho druhom vystavia o 2 roky občania. Sú len 2 východiská k znovu zvoleniu:

• buď sa vyhovoríme na koronakrízu a občania nám to zhltnú aj s "návijákom",
• alebo konečne vystúpime z levelu pasivita na level aktivita a začneme tvrdo "makať", aby vo volebnom období niečo hmatateľné v Košiciach vzniklo a nekončilotu len klbko rozhádaných poslancov a primátora.