SCIENCE:”Preukázané - covid vyrazil do sveta z trhu vo Wu-chane”

22.11.2021

Trh s morskými plodmi v čínskom meste Wu-chan je najpravdepodobnejším miestom pôvodu vírusu covidu-19, čo podporuje teóriu, že koronavírus pochádza zo zvierat, uvádza americký vedec Michael Worobey a 8 spoluautorov v štúdii zverejnenej 18.11.2021 vo vedeckom časopise Science.

Podľa štúdie vedec zostavil chronológiu všetkých známych prípadov SARS-Cov-2 predtým, ako bola pandémia známa, a zistil, že mnoho z nich bolo zaznamenaných u ľudí, ktorí žili alebo pracovali v blízkosti trhu. To podľa neho posilňuje teóriu, že vírus pochádza zo zvierat predávaných na trhu.

Trh s morskými plodmi ako prvotný zdroj covidu

"41 z viac ako 100 ľudí, ktorí v decembri ochoreli na covid-19 a boli bez zistiteľnej epidemiologickej súvislosti s trhoviskom Chua-nan, žilo však v jeho tesnej blízkosti, čo poskytuje silný dôkaz, že prenos začal na tomto trhovisku," uvádza v štúdii.

Worobey preskúmal nemocničné záznamy a zistil, že prípad 41-ročného účtovníka, ktorý sa začiatkom decembra 2019 nakazil koronavírusom a ktorý bol predtým používaný ako dôkaz, že pandémia nezačala na trhu, bol mylný. Neskôr sa ukázalo, že na covid-19 neochorel 8. decembra, ako sa pôvodne predpokladalo, ale až 16. decembra. Vedcovi sa podarilo nájsť lekárske záznamy, ktoré ukazujú, že zdravotné problémy muža na začiatku decembra súviseli s jeho zubami.

Najstarší zdokumentovaný prípad covidu-19 pochádza z 11. decembra 2019. Štúdia tvrdí, že v tom čase ochorel predavač morských plodov, ktorý na trhu pracoval.

"Bohužiaľ žiadni živí cicavce z trhu Chua-nan ani zo žiadneho iného trhu so živými zvieratami vo Wu-chane neboli testovaní na vírusy súvisiace so SARS-CoV-2 a trh Chua-nan bol 1. januára 2020 uzavretý a dezinfikovaný," uviedol.

"Avšak skutočnosť, že väčšina prvých symptomatických prípadov (covidu-19) bola spojená s trhom Chua-nan... je silným dôkazom, že pandémia začala na trhu so živými zvieratami," dodal vedec.

Americká vládna Správa o covide

USA už predtým zverejnili svoju správu o pôvode koronaviru. Podľa nej americké spravodajské služby neuprednostňujú žiadnu z dvoch hlavných teórií pôvodu koronaviru, prírodnú ani laboratórnu, a domnievajú sa, že správna môže byť ktorákoľvek z nich.

Z dokumentu ďalej vyplýva, že americká spravodajská služba sa domnieva, že covid-19 nebol geneticky modifikovaný. Čínske ministerstvo zahraničia v reakcii uviedlo, že správa je spolitizovaná, chýbajú v nej vedecké poznatky a absentuje tým pádom dôveryhodnosť a konštatovalo, že Washington je posadnutý politickou manipuláciou, čo môže celosvetovému boju proti covidu-19 len uškodiť.

Ukazuje sa, že Čína sa v tomto konštatovaní asi veľmi nemýlila, ak americkú vládnu správu považovala za predčasnú, nevedeckú a politicky účelovú.