Slovenská korupčná sieť justície dostala nôž priamo do srdca!

15.05.2020

Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR je veľmi podstatným momentom z hľadiska justície najmä s ohľadom na súdny systém. Súdna rada totiž zvolila s veľkou prevahou 12:0 predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Je to prvá zmena v justícii, ktorá možno veští dobré časy pre spravodlivosť. Prinášať spravodlivosť občanom a právnickým osobám je zásadnou úlohou štátu. Ak nie priamo najpodstatnejšou úlohou v dobe mieru.

PREDSEDA NAJVYŠŠIEHO SÚDU AKO ODBORNÍK BEZ KORUPČNÝCH VAZIEB NA ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE

Ján Šikuta ako nový predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pôsobil dlhé roky ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a neskôr i ako predseda senátu tohto vrcholného súdneho orgánu Európy, ktorý dohliada nad dodržovaním práv vyplývajúcich z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Práve tento súd je akýmsi supernárodným súdom všetkých európskych súdov a veľmi intenzívne sa podieľa na kreovaní súdnictva a nepriamo skrz jeho rozhodnutia i legislatívy. Legislatíva jednotlivých štátov, ktoré podpísali Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd totiž musí byť v súlade s judikatúrou tohto súdu. Nezriedka sa na základe týchto rozhodnutí mení legislatíva.

Práve doterajšie pôsobenie nového predsedu Najvyššieho súdu SR v podstate zaručuje neexistenciu korupčných väzieb tejto osoby najmä voči advokátskym kanceláriám, ktoré sa často spolupodieľajú významnou mierou na sprostredkovateľskej činnosti v korupčnej sfére, najmä čo sa týka sudcovských rozhodnutí.

Nemusíme chodiť ďaleko, v tesnej histórii totiž máme policajnú akciu s názvom "Búrka". V tejto veci vystupovali aj čelní predstavitelia justície, napríklad úradujúca zástupkyňa predsedu Najvyššieho súdu SR, de facto donedávna úradujúca predsedkyňa Najvyššieho súdu SR. Veselo mala podľa obvinenia polície vybavovať obchody so spravodlivosťou s podriadenými súdmi. Dokonca mala ponúkať ako sprostredkovateľ úplatky. Tieto aktivity mala vyvíjať aj v spolupráci s advokátskymi kanceláriami. Tento zvrhlý kruh justičných obchodníkov v spolčení s mafiou si v podstate mohol robiť čo chcel, nikdy nešlo o spravodlivosť a právo, ale len o úplatky a justičné podvody.

ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE ZARÁBALI MILIÓNY AJ Z VYBAVOVANIA KORUPCIE NA SÚDOCH, DNES JE TOMU SNÁĎ KONEČNE UTRUM

V tomto roku zahučí veľa advokátskych kancelárii, ktoré boli napojené na štátne peniaze a i korupciu v štátnych orgánoch, najmä tak na Najvyššom súde SR. Ako sme mali možnosť vidieť, na tejto všade prítomnej korupcii sa podieľali tak štátny tajomníci ministerstva spravodlivosti, sudcovia, policajti, prokurátori, ako i sprostredkovatelia podvodných znaleckých posudkov a "renomované" znalecké ústavy, u ktorých šlo vybaviť želaný posudok v štýle podmažeš a ideš. Títo justiční podvodníci sa nebáli ani vytvoriť podvodné dôkazy v podobe "znaleckých posudkov" za úplatky, ktoré napriek ich zjavným disproporciám podplatené orgány akceptovali.

Celá štruktúrovaná sieť podvodníkov so spravodlivosťou pripravených okamžite za peniaze spraviť čokoľvek. Títo zapredanci dnes zažívajú ťažké časy a ich mnohomiliónové majetky vybudované na kšeftoch so spravodlivosťou si nebudú môcť ďalej len tak jednoducho užívať.

Slovenský "vynález" spočíval v tom, že štátny orgán disponujúci kvalitným právnym oddelením s aspoň 50 právnikmi, si na "vybavenie" svojho sporu na súde "musel" najať "renomovanú" no najmä na všetko ochotnú advokátsku kanceláriu, ktorá za miliónové palmáre "vybavila" spor na súde... Samozrejme sa pritom delili - údajne vraj podľa kľúča - 30 % pre sudcov, 40 pre kanceláriu a 30% "malá domov" úradníkom, ktorí prišli na to, ako aj z tohto zarobiť a ešte sa aj tváriť, že vlastne kopú za nás, za štát!

NAJVYŠŠÍ SÚD JE VÝZNAMNÁ INŠTITÚCIA NA ZJEDNOCOVANIE PRÁVA, VYOBCUJE NOVÝ PREDSEDA ČIERNE OVCE - OBCHODNÍKOV S PRÁVOM?

Práve Najvyšší súd SR je vrcholná súdna inštitúcia, ktorá disponuje takzvanou kasačnou právomocou. Môže rozhodnúť ako nižšie sudy budú ďalej aplikovať právo a týmto ich záväzne usmerniť. Samozrejme v rukách sudcov minulej garnitúry, a to Harabina nevyjmúc, sa stala nástrojom na zneužívanie práva.

Práve predseda Najvyššieho súdu má významný vplyv na chod tejto inštitúcie, resp. záleží len na ňom či tu pohrobkovia minulej vlády typu Bajánková (3x neúspešná kandidátka na predsedu Najvyššieho súdu), ktorá udržiava priateľské väzby s advokátskymi kanceláriami, napríklad s pánom "plukovníkom" Borecom, známym aj z kauzy Panama Papers,  bude naďalej vyčíňať svojimi prekvapivými rozhodnutiami, ktoré však nie sú až takým prekvapením pre všetkých. K tejto téme sa ešte naša redakcia detailne vráti.

Zdá sa, že tento druh sudcov je vždy pripravený za úplatky, alebo iné službičky ohnúť právo v prospech vopred určenej strany. Takéto konanie bolo a je v kruhoch advokátov a i sudcov verejným tajomstvom. Niečo také ako úplatky na eurofondoch.

Predseda Najvyššieho súdu disponuje rôznymi kompetenciami, ktorými by mohol zviazať ruky sudcom, ktorí by chceli pokračovať v šľapajách Urbancovej a spol..

Predsedovi Najvyššieho súdu prajeme mnoho síl a energie s bojom s vnútorným nepriateľom v tejto inštitúcii, ktorý spočíva najmä v úplatkárskej činnosti mnohých zainteresovaných sudcov. A držíme mu palce, aby tento Augiášov chliev vypratal do posledného! Urobí tak službu občanom na generácie dopredu. A možno sa raz budeme môcť konečne spoľahnúť na moc práva, neskorumpovaného páchnucimi obchodníckym peniazmi zaplatenými za "spravodlivosť" tými, ktorí za pár šupov predajú aj vlastnú matku.