Šok pre NATO - Estónsko rozpúšťa armádny orchester

18.05.2021

Z dôvodu úsporných opatrení predpokladaných v novej stratégii estónskeho štátneho rozpočtu obranné sily krajiny rozpustia svoj orchester v plnom rozsahu. Ako uvádza portál DELFI, nadbytoční budú okrem hudobníkov aj kaplánska služba, ako aj asistenti, finančníci, právnici a personálne oddelenie.

Orchester estónskych obranných síl, ktorý je aktívny takmer celé obdobie nezávislosti krajiny, bude rozpustený v septembri tohto roku. Hovorca obranných síl Taavi Karotamm podľa DELFI potvrdil, že veliteľ obranných síl sa rozhodol ukončiť činnosť orchestra.

"K zníženiu dôjde prijatím úsporných opatrení stanovených v novej stratégii štátneho rozpočtu. Celý verejný sektor by mal šetriť zdroje, čo neobíde ani obranné sily," uviedol Karotamm.

Celkovo plánujú tento rok znížiť až 200 pozícií na rôznych oddeleniach. Obranné sily v súčasnosti zamestnávajú celkovo asi 5 tisíc ľudí.

"Súčasná stratégia štátneho rozpočtu predpokladá zníženie vládnych výdavkov. Pretože takéto požiadavky boli kladené aj na obranné sily, sme nútení prijať ťažké rozhodnutie," uviedol veliteľ obranných síl generálporučík Martin Herem.

Vysvetlil, že zníženie počtu zamestnancov by nemalo mať vplyv na bojovú činnosť ozbrojených síl, preto sa reorganizácia dotkne predovšetkým podporných služieb: referentov, finančníkov, právnikov a personálneho oddelenia. Niektoré štruktúrne jednotky obranných síl, ako napríklad vojenská kapela a duchovná služba, prestanú existovať v bývalej podobe.

"Zníženie sa dotkne všetkých štruktúrnych jednotiek obranných síl, civilných aj vojenských. Nemáme v úmysle hľadať úspory prostredníctvom platov," dodal generálporučík Herem. "Šetrenie nemusí vždy znamenať znižovanie počtu ľudí. Napríklad nemusíme obsadzovať pozície ľudí, ktorí tento rok opustia naše rady."

Ako poznamenal pobaltský portál, obranné sily majú v úmysle okrem personálnych úspor znížiť aj prevádzkové náklady, stále sa ešte pripravujú konkrétne opatrenia.

Z príspevku sme sa zatiaľ nedozvedeli, ako na takú "závažnú" informáciu zareaguje NATO. Nevieme, či sa môže tešiť zbrojárska lobby USA. Za ušetrené personálne náklady sotva bude na niekoľko automatických pušiek alebo zhrdzavený tank. Ursula von der Leyenová im našepká, kde sa taký tank dá zohnať.

Faktom je, že orchester je užitočnejší, ak mužstvu vyhráva pri útoku a estónske sily sú obranné. Vzniká otázka, či potrebujú obranné sily orchester. Alebo by si mohli zobrať príklad od jednej ekonómky, ktorá pri pohľade na symfonický orchester jednej inštitúcie konštatovala: "A načo je im toľko huslí, trubiek..." A v rámci šetrenia navrhla redukovať orchester na sláčikové kvarteto. Nezaslúžili by si estónske obranné sily aspoň malú dychovku? A jeden vozík na veľký bubon. Lebo ako konštatoval major Terazky: "Akí sú to hudobníci bez bubna?"