Srb žaluje NATO - miesto toho sa natočí film ako americkí vojaci zachraňovali srbské deti počas bombardovania

24.01.2021

Rakovinou postihnutý Srb zažaloval NATO za použitie ochudobneného uránu v roku 1999 pri útoku na Juhosláviu. Jeho právnik Srdan Aleksić prezradil, že žaloba bývalého srbského dôstojníka je úplne totožná s 500 žalobami podanými talianskymi vojakmi nasadenými v Kosove v roku 1999.

Bývalý juhoslovanský dôstojník D. S. podal na Najvyšší súd v Belehrade žalobu proti NATO kvôli použitiu ochudobneného uránu alianciou počas agresívnej vojny proti Juhoslávii v roku 1999, ktorá spôsobila, že žalobca ochorel na rakovinu. Jeho právnik Srdan Aleksić o tom informoval v stredu agentúru TASS, "Práve som podal žalobu D. S. na belehradský najvyšší súd o náhradu škody v dôsledku rakoviny v dôsledku pobytu v Kosove a južnom Srbsku v rokoch 2000 - 2001Žaloba bola podaná proti NATO, ktoré má z hľadiska medzinárodného práva štatút právnickej osoby," poznamenal.

"D.S., ktorý bol v tom čase armádnym dôstojníkom, sa nachádzal v tejto oblasti, bombardovanej letectvom NATO muníciou s ochudobneným uránom, 201 dní. O osemnásť rokov neskôr ochorel na ťažkú ​​formu rakoviny hladkého svalstva, ktorá ďalej metastázovala do jehovnútorných orgánov. V rokoch 2018 - 2020 podstúpil tri chirurgické zákroky, v súčasnosti je vo vážnom zdravotnom stave. Expert na súdne lekárstvo potvrdil, že ochorenie bolospôsobené ochudobneným uránom, pokračoval advokát. 

Aleksić prezradil, že žaloba srbského dôstojníka je úplne totožná s 500 žalobami podanými talianskymi vojakmi nasadenými v Kosove v roku 1999. Z nich bolo uznaných 181 ako odôvodnených a talianske ministerstvo obrany nahradilo škody. Prvý podobný prípad sa skončil pred niekoľkými mesiacmi tiež víťazstvom žalobcu vo Francúzsku. Podobné súdne spory v súčasnosti prebiehajú vo Veľkej Británii, Turecku, Nemecku a Holandsku.

"Môj taliansky kolega Angelo Tartaglia mi poskytol viac ako 70 verdiktov a viac ako 1 000 strán dôkazov, včítane dokumentov talianskej parlamentnej komisie, ktoré dokazovali súvislosť medzi ochudobneným uránom a výskytom onkologických ochorení. Tiež sú k dispozícii aj dôkazy od Svetovej zdravotníckej organizácie a dôkazy zhromaždené na základni amerických vzdušných síl v Kalifornii v roku 1988, ktoré poukazujú na škody spôsobené ochudobneným uránom na ľuďoch," zdôraznil Aleksić.

"Rovnaké analýzy vykonané v Taliansku potvrdili údaje z roku 1988 z USA týkajúce sa nebezpečenstva, ktoré predstavuje ochudobnený urán pre ľudí a životné prostredie. 15 ton ochudobneného uránu, ktoré skončili na juhu Srbska, stále ovplyvňuje celý región, včítane Severného Macedónska, Albánska a Bulharska. Mnoho ľudí bolo vystavených účinkom ochudobneného uránu a dostalo rakovinu," upozornil právnik.

Do konca tohto mesiaca budú v mestách Novi Sad, Kragujevac, Niš a Vranje podané štyri podobné žaloby. V súčasnosti Aleksićova advokátska kancelária zhromažďuje viac ako 2 500 ďalších súdnych sporov s armádou pre orgány činné v trestnom konaní. Advokáti majú v úmysle získať odškodné pre svoje obete od 100 000 eur.

Podľa existujúceho postupu musí Najvyšší súd v Belehrade prípad preskúmať a do šiestich mesiacov ho odovzdať NATO. Ak Aliancia v uvedenom čase nezareaguje, súd pre obžalovaného sám stanoví právnika ex offo.

Vojenská agresia NATO proti Juhoslávii sa začala 24. marca 1999 a trvala 78 dní. Operácia, ktorá sa nazývala Spojenecké sily, uviedla ako svoj hlavný cieľ "prevenciu genocídy Albáncov v Kosove". Podľa štatistík NATO počas operácie uskutočnilo aliančné letectvo 38 000 bojových letov, z toho viac ako 10 000 letov podnikli bombardovacie lietadlá USA a Veľkej Británie a využili aj muníciu s ochudobneným uránom.

Podľa srbskej strany malo bombardovanie za následok smrť 3 500 až 4 000 ľudí, pričom asi 10 000 bolo zranených, z toho dve tretiny tvorili civilisti. Hmotné škody dosiahli až 100 miliárd dolárov. Počas troch mesiacov bombardovania zhodilo NATO na Srbsko 15 ton ochudobneného uránu. Následkom toho sa Srbsko stalo európskou krajinou číslo jeden v oblasti výskytu onkologických ochorení. Počas prvých 10 rokov po bombových útokoch na rakovinu v krajine ochorelo asi 30 000 ľudí, z ktorých 10 000 až 18 000 zomrelo.

Ochudobnený urán (DU) je urán, v ktorom je okrem hlavnej zložky 238U podiel rádionuklidu 235U znížený na 0,23 % (v porovnaní s prírodným uránom, v ktorom sa 235U nachádza v množstve 0,7 %). Ochudobnený urán je odpadový produkt v procese obohacovania prírodnej uránovej rudy na použitie v jadrových reaktoroch a v jadrových zbraniach. Treba zdôrazniť, že 235U je zdraviu škodlivá zložka.

Pretože ochudobnený urán má hustotu asi 1,7-krát vyššiu ako olovo, používa sa najmä v zbrojárskom priemysle na výplne tankov, guľometov lietadiel, alebo do hrotov balistických zbraní. DU používa často ako vhodná ochrana pred röntgenovým žiarením v nemocniciach, ako aj na výrobu kontajnerov na transport rádioaktívnych zdrojov. V prípade zbraní ich DU činí extrémne tvrdými a schopnými preniknúť do väčšej hĺbky.

Kovový DU reaguje chemicky rovnakým spôsobom ako kovový urán so všetkými nekovovými prvkami, s ktorými vytvára kovové zmesi. V práškovej forme sa DU spontánne odparuje pri teplote 600 - 700 °C. Škodlivé účinky na zdravie môžu byť spôsobené predovšetkým inhaláciou uránu a jeho chemickou toxicitou (prenikanie do tela). Chemická toxicita môže spôsobovať poškodenie obličiek a iných život ohrozujúcich zlyhaní.