Trnkov mobil v rukách NAKA?

01.11.2021

Dňa 14.10.2021 prebehol zásah NAKA v budove Košického samosprávneho kraja. Šokujúce je, že podľa dôveryhodnej informácie z prostredia KSK, NAKA zaistila aj mobil a počítač zástupcu riaditeľa úradu KSK Ing. Juraja Ďorka ale co prekvapilo najviac, zaistili aj súkromný mobil župana Rastislava Trnku.

Akcia súvisí s vyšetrovaním NAKA za údajnú korupciu na KSK v súvislosti s machináciami pri verejnom obstarávaní. Zásah 14.10. mal súvisieť s machináciou pri verejnom obstarávaní štyroch nových nákladných áut na letnú a zimnú údržbu.

Podľa Polície SR dňa 14.10. vykonali zaisťovacie úkony, ako aj viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov, zaisťovanie listín a počítačových údajov.

Ako sa vyjadril KSK v minulých dňoch:"Národná kriminálna agentúra preveruje informácie súvisiace s podaným trestným oznámením. Košický samosprávny kraj je plne súčinný a poskytne všetky potrebné informácie. Trestné oznámenie môže podať ktokoľvek, orgány činné v trestnom konaní musia tieto oznámenia preveriť."

"Tak isto, ako aj my preverujeme útoky z uplynulých dní súvisiace s hackerským atakom na počítačové siete Úradu KSK a falošné profily predsedu žiadajúce osobné údaje pod zámienkou poskytnutia finančných odmien," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Požiadali sme KSK o vyjadrenie, do uzávierky nam však ešte nezaslali odpoveď. Prípad ďalej sledujeme.