U Petra Kažimíra bude smutný Mikuláš

30.11.2021
Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že guvernéri centrálnych bánk nemajú v rámci trestného konania súdnu imunitu, ak sa prešetrovaného konania nedopustili vo svojom úradnom postavení.
 
Rozsudok vo veci C-3/20 LR Ģenerālprokuratūra sa týka obvinenia bývalého guvernéra Národnej banky Lotyšska. Ešte v čase svojho pôsobenia na Okresnom v súde v Rige mal prijať úplatky.

Prokuratúra začala činy vyšetrovať v čase, keď stál na čele národnej banky a bol členom Generálnej rady a Rady guvernérov ECB. 

Lotyšský súd sa preto obrátil na európsky súdny dvor s otázkou, či sa na obvineného guvernéra vzťahuje imunita na základe Protokolu o výsadách a imunitách.

Podľa Súdneho dvora EÚ sa imunita týka len činností, ktoré súvisia s úradným postavením guvernéra. Podvod, korupcia alebo pranie špinavých peňazí nie sú činnosťami, ktoré takýto guvernér vykonáva v úradnom postavení. Konanie voči nemu teda môže pokračovať, keďže imunita voči právomoci súdov sa neuplatňuje.

Z tohto rozhodnutia asi nebude mať radosť ani guvernér Národnej banky Slovenska, ktory je stíhaný za korupciu.