V Nemecku Angela odchádza a jadro sa vracia?

06.11.2021

Na pozadí súčasnej energetickej krízy minister hospodárstva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Sven Schulze vyzval Berlín, aby predĺžil prevádzkovú dobu šiestich nemeckých jadrových elektrární, ktoré ešte nie sú zatvorené, uvádza Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 

Podobnú požiadavku vyslovil aj bývalý predseda predstavenstva chemického koncernu BASF Jürgen Hambrecht, ktorý zdôraznil, že unáhlené odmietnutie mierového atómu bolo chybou. Ide o prvé otvorené výzvy tohto druhu v Nemecku, poznamenávajú nemecké noviny.

Nemecko vyslovilo prvé otvorené výzvy na návrat jadrovej energie, informuje Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Minister hospodárstva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko S. Schulze sa otvorene vyslovil za predĺženie prevádzky šiestich nemeckých jadrových elektrární, ktoré ešte nie sú zatvorené. Politik sa domnieva, že o takejto možnosti je potrebné diskutovať, pretože v budúcnosti bude krajina potrebovať viac elektriny a na pozadí odmietnutia uhlia nie sú vylúčené výpadky elektriny. Zároveň dodal, že obnoviteľné zdroje energie nebudú schopné zabezpečiť nepretržité napájanie.

Aj v podnikateľskom prostredí sú hlasy požadujúce návrat mierového atómu čoraz hlasnejšie, pokračujú noviny. Na predĺžení životnosti jadrových elektrární trvá aj predseda predstavenstva chemického koncernu BASF J.Hambrecht. Svojho času bol členom Etickej komisie pre energetickú politiku, ktorá vznikla v súvislosti s haváriou japonskej jadrovej elektrárne Fukušima-1. Potom, v roku 2011, komisia odporučila nemeckým úradom, aby sa čo najskôr vzdali jadrovej energie. Teraz sa ale Hambrechtdomnieva, že toto rozhodnutie bolo nesprávne.

"Keď sa pozriem späť z dnešnej perspektívy, s vedomosťami, ktoré mám teraz, áno, bola to chyba," pripustil. "Podcenili sme zložitosť problému. V tom čase sme sa zamerali výlučne na riziká jadrovej energie a zanedbávali sme ostatné aspekty zásobovania energiou." Zdôraznil však, že podiel na obnoviteľných zdrojoch energie je správny a Nemecko musí pokračovať v nasledovaní tejto cesty, "ale potrebujeme spoľahlivé systémy zásobovania energiou a jadrová energia je v tomto smere vhodná.

Na pozadí hrozby nedostatku elektriny v budúcnosti a skutočnosti, že jadrová elektráreň nemá emisie, sa v Nemecku blíži renesancia mierového atómu, uzatvárajú noviny.

V tomto kontexte by sa mohla verchuška Európskej komisie zamyslieť, či príliš razantné jednostranné ústretové kroky voči obnoviteľným zdrojom energie a mohutná finančná injekcia v jej prospech, nedovedú Európsku úniu do ešte hlbšej energetickej krízy. Aby o desať rokov ich nasledovníci nemuseli konštatovať: "Podcenili sme zložitosť problému. V tom čase sme sa zamerali výlučne na oblasť obnoviteľných zdrojov energie a zanedbávali sme ostatné aspekty zásobovania energiou."