“Vakcínový nacionalizmus” v EÚ? Ako je na tom Slovensko

14.03.2021

EÚ po vzajomnej dohode členských štátov spoločne zazmluvňovalo dodávky vakcín od viacerych výrobcov. Zároveň v zmysle princípu solidarity sa dohodlo, že prichodzie šarže vakcín sa budú prideľovať jednotlivým členským štátom podľa podielu počtu obyvateľov krajiny na počte obyvateľov EÚ. Tak na Slovensko pripadá teoreticky cca 1,27% zo všetkých dodávok. To či sa tak deje naozaj sme sa pokúsili oficiálne zistiť.

Náš portál sa teda už 2.3. zaujímal u niektorých našich europoslancov o stav v dodávkach vakcín jednotlivým členským štátom. Položili sme im nasledovné otázky:

Vážený pán poslanec, obraciame sa na vás so ziadostou o zistenie relevantnej informácie :

1/ koľko dávok vakcín (akýchkoľvek - Pfizer, astrazeneca, moderna, biontech ...) obdržali do dátumu 28.2.2021 (včítane) krajiny - SRN, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko

2/ a koľko do toho istého dátumu krajiny - Polsko, ČR, SR, Maďarsko.

3/ koľko dávok vakcín k tomu istému času obdrzala celá EÚ.

Ak sú poruke informácie ku 31.1.2021 tak si dovolujeme požiadať aj o ne. Informácie prosíme za jednotlive krajiny - nie v balíku krajín.

Trpezlivo čakáme na konkrétnu odpoveď a budeme sa téme ďalej venovať. No medzi tým sa veci dali zjavne do pohybu.

Päť vedúcich predstaviteľov EÚ sa už sťažuje na rozdelenie vakcín

Päť členských štátov EÚ vyzvalo na summit, ktorý sa bude zaoberať "obrovskými rozdielmi" v dodávkach vakcín v celom bloku. Rakúsky kancelár naznačil, že niektoré národy mohli podpísať tajné zmluvy s výrobcami.

Rakúsko, Česká republika, Slovinsko, Bulharsko a Lotyšsko tvrdili, že dodávky očkovacích látok do členských štátov EÚ sa nevykonávajú rovnako, a preto vyzvali na summit, na ktorom sa o tejto záležitosti bude rokovať. Stanovisko Slovenska k tejto otázke nám nie je zatiaľ jasné - pravdepodobne pre vnútropolitické turbulencie na to nie je teraz čas ....

V liste najvyšším predstaviteľom EÚ, ktorý bol zverejnený v sobotu, uviedli, že súčasný systém "bude pokračovať vo vytváraní a prehlbovaní obrovských rozdielov medzi členskými štátmi do leta tohto roku, pričom niektoré budú schopné dosiahnuť stádovú imunitu za niekoľko týždňov, zatiaľ čo iné budú zaostávať ďaleko vzadu. "

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v piatok dokonca naznačil, že niektorí členovia EÚ mohli podpísať tajné zmluvy s vakcínovými spoločnosťami, aby dostali viac dávok, ako je stanovené v dohodách platných v celej EÚ.

Kurz uviedol, že Holandsko a Dánsko majú prístup k oveľa väčšiemu množstvu dávok na obyvateľa ako napríklad Bulharsko alebo Chorvátsko.

Zdá sa, že nielen u nás ale aj v Rakúsku "pravá ruka nevie, čo robí ľavá", lebo Kurzovo vlastné ministerstvo zdravotníctva tvrdenia kancelára odmietlo a vyhlásilo, že rokovania boli "veľmi vyvážené a transparentné".

EÚ uviedla, že distribúcia očkovacích látok sa uskutočňuje na osobu. No hovorca EÚ uviedol, že členské štáty však môžu na požiadanie "požiadať o menej alebo viac danej vakcíny". Takže priestor na špekulácie, ako je to vlastne s tou rovnomernosťou distribúcie, naďalej zostáva...

Ďalší predstaviteľ EÚ v sobotu uviedol, že "koordinácia v boji proti pandémii" už bola zaradená do popredia programu nasledujúceho summitu, ktorý sa má konať koncom marca.

Zavádzanie očkovacích látok v EÚ bolo v porovnaní s mnohými inými krajinami zatiaľ pomalé. Úrady vyčítajú pomalé tempo problémom dodávok a dodávok.

Aktivitu skupiny piatich krajin podporil 14.3. aj premier Maďarska Viktor Orbán vo svojom rozhovore pre Rádio Kossuth: